Безперечні факти, у цивільному праві й процесі обставини, що мають значення для правильного вирішення цивільної справи, про існування яких сторони не сперечаються.
Факт є безперечним, якщо він підтверджується поясненнями позивача і відповідача твердженням одної сторони й визнанням іншої.

Наприклад, позивач, зобов'язаний довести існування певного факту, на якому ґрунтуються його позовні вимоги, даючи пояснення в суді, стверджує, що цей факт існує, а відповідач у своїх поясненнях визнає, що цей факт дійсно має місце.
Не підлягають доказуванню факти, визнані судом загальновідомими, встановлені рішенням суду, який набрав законної сили, а також вироком суду в кримінальній справі стосовно цивільно-правових наслідків дій особи, щодо якого винесено вирок.

 

Back to top