Бездіяльність злочинна, різновид злочинного діяння, є суспільно небезпечна і протиправна пасивна поведінка, що виражається в не вчиненні суспільно корисної дії, яку особа могла і повинна була вчинити в силу покладених на неї правових обов'язків. Ці обов'язки можуть витікати безпосередньо із закону (наприклад, військовослужбовець, ухиляється від чергового призову в армію, порушує Закон "про загальний військовий обов'язок"), з договору (наприклад, няня не стежить за малолітньою дитиною, і він потрапляє під автомобіль), професійних обов'язків (наприклад, ненадання лікарем допомоги хворому).

Бездіяльність злочинна може виражатися також і в перешкоджанні настанні суспільно небезпечних наслідків, яким особа зобов'язана була запобігти, оскільки вони виступають як результат неправомірної поведінки даної особи.

Бездіяльність злочинна – одна з форм так званого триваючого злочину.
Український кримінальний закон передбачає ряд злочинів, які вчиняються у формі бездіяльності злочинної: порушення правил водіння і експлуатації транспорту, недбалість, ненадання допомоги хворому та ін.

Бездіяльність злочинна може бути умисною або необережною. Для визнання факту бездіяльності злочинної необхідно встановити: був покладений чи ні на обвинуваченого обов'язок вчинити певні дії, невчинення яких ставиться йому в провину; чи мав обвинувачений реальну можливість в конкретних умовах, в яких він перебував, здійснити необхідні дії; чи дійсно обвинувачений не зробив (навмисне або по необережності) цієї дії, тобто не виконав обов'язків, які на нього були покладені.

Для наявності складу злочину в ряді випадків досить факту допущеного винним бездіяльності злочинної, в інших же випадках закон встановлює, що склад злочину буде тоді, коли бездіяльність спричинило небезпечні наслідки (наприклад, при посадовій недбалості), тобто необхідно встановити причинний зв'язок між бездіяльністю злочинною і його результатом. Бездіяльність злочинна тільки в тому випадку тягне за собою кримінальну відповідальність, якщо встановлено, що в силу зазначених обставин винний зобов'язаний був в конкретній ситуації діяти відповідним чином.

Back to top