Багаж (франц. bagage), речі, що належать пасажиру, які здаються ним для перевезення під відповідальність транспортної організації. В Україні перевезення багаж регулюється спеціальними правилами, встановленими на кожному виді транспорту.

Пасажир може здавати в багаж будь-яку кількість речей (крім автомобільного транспорту, де пасажирам надано право провозити за встановленим тарифом два місця багажу певного розміру, і суден на підводних крилах та на повітряній подушці, де взагалі забороняється приймати багаж до перевезення).

До перевезення приймаються речі й предмети, які за розмірами, упаковці й властивостями без особливих зусиль, не завдаючи шкоди багаж інших пасажирів, можуть бути завантажені та розміщені у багажному відділенні (наприклад, на авіатранспорті розмір кожного місця багажу не повинна перевищувати 0,5 х0, 5х1, 0м). Якщо до перевезення пред'являється багаж в несправній упаковці, транспортна організація відмовляється прийняти його.

Пасажир може здати багаж: до перевезення завчасно (за квитком), але не пізніше часу, встановленого на кожному виді транспорту (наприклад, на залізниці – за 20 хвилин до відправлення поїзда, на морському транспорті – за дві години до відправлення судна). На підтвердження укладення договору перевезення багаж пасажиру видається багажна квитанція, а на проїзному квитку ставиться штемпель «багаж». На відміну від накладної, яка є іменним документом, багажна квитанція не містить найменування одержувача багажа. Він видається пред'явнику багажної квитанції.

Вирішення питання про оголошення цінності багажу залежить від пасажира. Він має право здати речі в багаж і без оголошення цінності. Для транспортної організації вказівка пасажира про оголошення цінності багажа є обов'язковою. Якщо розмір оцінки багажа викликає сумнів, транспортна організація вправі піддати його перевірці шляхом відкриття та огляду, але за згодою пасажира. Якщо пасажир відмовляється від відкриття багажу і не згоден із сумою оцінки, встановленої транспортною організацією, багаж з оголошеною цінністю до перевезення не приймається. Оголошення цінності багажу важливо для визначення обсягу відповідальності транспортної організації на випадок його псування, втрати або ушкодження.
З моменту прийняття багажа до перевезення і видачі пасажиру багажної квитанції чи іншого документа (наприклад, відривного талона-бірки – при перевезеннях авіатранспортом) договір перевезення багажу вважається укладеним, і транспортна організація несе відповідальність за його цілість і збереження до видачі одержувачу.

Back to top