Асортимент (франц. assortiment), перелік видів і різновидів продукції і товарів, що розрізняються за окремими показниками (ознакам). Груповий асортимент - це перелік різних видів продукції виробничо-технічного призначення і товарів споживання; під розгорнутим асортиментом розуміють склад продукції і товарів одного виду, що розрізняються за окремими ознаками - маркам, профілів, артикулу, моделі, фасону, росту, розміром, кольором, малюнком, розфасовці, рецептом, упаковці та ін.

Розгорнутий асортимент від групового відрізняється за ступенем деталізації. Умова про груповому асортименті, як правило, визначається в договорі відповідно до плановим актом на поставку або планом державних закупівель, про розгорнутому розсудом сторін.

Розгорнутий асортимент є істотною умовою договору поставки товарів споживання. У договорі поставки продукції виробничо-технічного призначення і в договорі контрактації розгорнутий асортимент (номенклатура) визначається в необхідних випадках при поставках продукції певного виду (найменування), для якого прейскурантом або виробництв, програмою передбачені різновиди, розрізняє за окремими ознаками, тобто при поставки продукції, що виготовляється в асортименті.

Встановлюється розгорнутий асортимент на основі замовлень покупця. При наявності виробництв, можливостей постачальник не має права відмовитися від виготовлення продукції товарів, пропонованих до постачання покупцем, і в суперечках з асортименту суд віддає перевагу інтересам покупця. Покупець продукції виробничо-технічного призначення вправі вимагати встановлення у договорі асортимент (номенклатури) продукції в межах передбаченого плановим актом кількості відповідно до затверджується для постачальника міністерством (відомством) переліком підлягає виготовлення і постачання продукції.

Покупець може відмовитися від запропонованих постачальником продукції і товарів в асортименті, не потрібному йому, а також при зміні попиту і потреб мають право вимагати уточнення (зміни, заміни) розгорнутого асортименту. Пропозиції покупця про уточнення асортименту товарів вважаються прийнятими, якщо постачальник не оскаржить їх протягом 10 днів після отримання. Згода покупця з пропозицією постачальника про заміну асортименту продукції і товарів має бути виражене у письмовій формі. За порушення узгодженого асортименту (недопоставку, а у відповідних випадках і перепоставку продукції і товарів по кожній позиції асортименту) постачальник сплачує неустойку, а також відшкодовує покупцеві збитки, спричинені порушенням умов за асортиментом, не покриті стягненої неустойкою.

Back to top