Абревіатура - скорочене слово, утворене з початкових звуків, назв початкових літер чи початкових частин слів, на основі яких творяться скорочення.

Абревіатура — скорочене слово, утворене з початкових звуків, назв початкових літер чи початкових частин слів, на основі яких творяться скорочення.

Back to top