Альтернативне зобов'язання (або амністія), (від грец. Amnestia – забуття, прощення), повне або часткове звільнення від покарання осіб, які вчинили злочини, або заміна цим особам призначеного судом покарання більш м'яким покаранням.

Альтернативне зобов'язання може також передбачати зняття судимості з осіб, раніше відбули покарання. Іноді акт про Альтернативне зобов'язання передбачає і звільнення осіб, які вчинили проступки, що караються в адміністративному або дисциплінарному порядку, від відповідних заходів стягнення.
Альтернативне зобов'язання може бути загальною (поширюється на всіх вчинили злочини, передбачені певними статтями кримінального кодексу, при дотриманні інших умов акта про Альтернативне зобов'язання) або частковою, тобто відноситься до осіб, які вчинили злочини певної категорії, або до окремих осіб (в останньому випадку здійснюється у формі помилування).

Категорії осіб, які підлягають під альтернативне зобов'язання, встановлюються в кожному конкретному випадку в самому акті про Альтернативне зобов'язання. За загальним правилом Альтернативне зобов'язання поширюється лише на ті злочини, які були вчинені до видання (вступу в силу) даного акта.

Відповідно, до прийняття Альтернативного зобов'язання, припиняються виробництвом справи, що знаходяться в стадії розслідування, або справи, хоча і закінчені розслідуванням, але ще не розглянуті судом, а особи, які відбувають покарання, звільняються від його подальшого відбування або їм скорочується термін покарання.

За матеріалами про злочини, за якими ще не порушено кримінальне провадження, виноситься рішення про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі Альтернативного зобов'язання.

Якщо обвинувачений, справа якого підлягає альтернативному зобов'язанню, вважає себе невинуватим, заперечує проти закриття справи за альтернативним зобов'язанням, то справа не може бути припинено і по ній триває розслідування та судовий розгляд. Однак, якщо судом буде встановлено вину обвинуваченого, справа припиняється з підстав, встановлених актом про Альтернативне зобов'язання.

Back to top