Аліменти (від лат. Alimentum – харчування, утримання), кошти на утримання. Основою аліментного зобов'язання завжди є сімейні відносини – шлюб, спорідненість, відносини, прирівняні до спорідненості (наприклад, усиновлення).
Сімейний кодекс України встановлює коло осіб, які мають право на Аліменти, коло осіб, які зобов'язаних їх сплачувати, розмір і строки виплати аліментів.

Так, право на Аліменти мають неповнолітні діти, а в ряді випадків непрацездатні повнолітні члени сім'ї. Неповнолітніх дітей в першу чергу зобов'язані утримувати їх батьки (усиновителі). У разі смерті батьків або відсутності у них коштів обов'язки з утримання дітей покладаються на інших зазначених у законі членів сім'ї (діда та бабусю, дорослих братів і сестер, вітчима та мачуху, фактичних вихователів).

Дорослих непрацездатних осіб в першу чергу зобов'язані утримувати чоловік, якщо він володіє достатніми коштами, повнолітні діти, батьки, а за відсутності цих осіб – інші члени сім'ї (онуки, пасинки і т. п.).

Аліменти на утримання неповнолітніх дітей встановлені в твердій грошовій формі або в частині від усіх доходів особи, яка має їх сплачувати.
Суд може зменшити розмір аліментів або звільнити батьків від їх сплати, якщо діти перебувають на повному утриманні держави чи громадської організації.

Право на отримання Аліментів припиняється, якщо відпадають умови, в силу яких Аліменти стягуються (наприклад, досягнення повноліття, відновлення працездатності).
Як правило, Аліменти виплачуються добровільно. Платнику надається право подати заяву за місцем роботи (одержання пенсії, стипендії) про утримання з його заробітної плати (пенсії, стипендії) певної суми і переведення її на ім'я особи, вказаної в заяві. Добровільна сплата аліментів не позбавляє стягувача права в будь-який час звернутися до суду з вимогою про їх стягнення.

За позовами про стягнення Аліментів позивачам надається ряд процесуальних пільг: вони звільняються від сплати державного мита, позов за вибором позивача може бути поданий до суду за місцем проживання, як відповідача, так і позивача, і т. ін.

За злісне ухилення від оплати Аліментів настає кримінальна відповідальність.

Back to top