АКЦІЯ (нім. Aktie), цінний папір, що засвідчує пайову участь у капіталі підприємства, що діє у формі акціонерного товариства, і що дає право на отримання частини його прибутків у вигляді дивіденду.
Бувають:


- Прості акції – за українським законодавством – дають можливість отримувати дивіденди незалежно від фінансових результатів діяльності акціонерного товариства (за наявності на те рішення загальних зборів) та брати участь в управлінні товариством.
- Привілейована акція – надає власнику безумовне право на отримання встановленого умовами випуску річного доходу, при цьому власник привілейованої акції має пріоритет (щодо власників простих акцій) при розрахунках товариства з акціонерами.

Back to top