Акцепт (від лат. Acceptus - прийнятий) - в цивільному праві, згода прийняти пропозицію контрагента про укладення договору (прийняття оферти, замовлення).

Акцепт може бути даний у формі листа, телеграми.
У передбачених нормативними актами випадках відсутність відмови прийняти замовлення (оферту) прирівнюється до його акцепту (акцепт у формі мовчання).

 

Back to top