Акти громадянського стану, в Україні – основні події в житті людини, які підлягають обов'язковій реєстрації в державних органах реєстрації акти громадянського стану.

Актами громадянського стану називається також сам запис про ці події. Обов'язковій реєстрації підлягають: народження, смерть, укладення шлюбу, його розірвання, усиновлення, встановлення батьківства, зміна імені, по-батькові та прізвища, тобто події, з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків.

Органами реєстрації актів громадянського стану в містах і районних центрах є відділи реєстрації актів громадянського стану районних, міських відділів юстиції (РАЦС).
Реєстрація проводиться шляхом запису про дану подію в спеціальних книгах, про що заявнику видається відповідне свідоцтво. Форми книг реєстрації форми свідоцтв встановлюються Кабінетом Міністрів України. Правила реєстрації актів цивільного стану передбачені Наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні" № 52/5, від 18.10.2000 року.

У разі втрати свідоцтва зацікавленим особам може бути видано повторне свідоцтво. Якщо актова книга, в якій було вчинено запис, не збереглася (наприклад, під час війни), за клопотанням зацікавленої особи за місцем його проживання проводиться відновлення втраченого запису на підставі будь-яких документів, які підтверджують, що запис був проведений.
При відмові у відновленні запису громадянин має право звернутися до суду з проханням встановити факт реєстрації.

Виправлення помилок і внесення змін до записів актів громадянського стану при наявності достатніх підстав і відсутності спору між зацікавленими особами здійснюється органом РАЦСу за місцем проживання заявника (а при наявності спору – на підставі рішення суду).
Відмова органу загсу внести зміну або виправлення запису може бути оскаржена до районного (міського) суду за місцем проживання заявника. Якщо Акт цивільного стану, зареєстрований в органах РАЦСу, згодом буде визнаний судом недійсним, запис анулюється.

Back to top