Акти органів державного управління, юридична форма виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави.

В Україні Акти органів державного управління спрямовані на забезпечення державного керівництва в області народного господарства, у соціально-культурній сфері, охорони державного і громадського порядку. В актах управління реалізуются повноваження відповідних державних органів, містяться правила і розпорядження, обов'язкові до виконання.

Акти управління є підзаконними, тобто приймаються відповідно і на підставі законів і в межах компетенції даного державного органу. 
Вони можуть бути нормативними (містять певні правила, розраховані на неодноразове пристосування, напр. Правила прийому до вузів) і адміністративними (індивідуальними), які приймаються для вирішення конкретного індивідуального питання (призначення на посаду, оголошення подяки і т. п.).

Форми, найменування і порядок видання актів управління залежать від положення даного органу в системі державних органів та його компетенції і регламентуються Конституцією, іншими законодавчими актами.

Приклади актів державного управління. Верховна Рада України видає Закони, Кабінет Міністрів - Постанови, Президент України - Укази та т.ін.

Back to top