Активне виборче право – це право брати участь з вирішальним голосом в обранні та відкликання членів виборних державних органів, а також у референдумах. Законодавство деяких країн вживає замість терміну активне виборче право – терміни "загальне виборче право" або просто "виборче право".

Згідно з конституцією право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

З Активним виборчим правом тісно пов'язані такі права, як право брати участь у висуванні представників до складу виборчих комісій, у висуванні кандидатів до складу виборних державних органів, в обговоренні висунутих кандидатур і у передвиборній агітації, а також відповідні права в процесі порушення та вирішення питання про відкликання депутата.

До активного виборчого права також відноситься порядок складання списків виборців, формування виборчих комісій, організація голосування, порядок визначення результатів виборів і відкликання та інші права.

Активне виборче право громадян України - одна з юридичних гарантій їх права на участь в управлінні державними і громадськими справами, проголошеного Конституцією України.

Back to top