АКТ ЮРИДИЧНИЙ, офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, створює юридичний стан і спрямований на регулювання суспільних відносин з метою забезпечення становлення, зміцнення і розвитку пануючого способу виробництва, реалізації інтересів стоять при владі (всього народу).


Акти юридичні діляться на нормативні акти, тобто встановлюють норми права, що регламентують певну сферу (вид) суспільних відносин, і на індивідуальні акти, які породжують конкретні права та обов'язки для конкретних суб'єктів права.
Серед індивідуальних актів юридичних, головне місце займають акти застосування норм права, що приймаються компетентними органами з конкретного питання і владно встановлюють певний юридичний стан: рішення органів державної влади та управління (нагородження орденом, призначення пенсії, видача ордера на отримання квартири), акти правоохоронних органів (вирок суду, рішення суду ), адміністрації підприємств і установ (накази про прийом на роботу, про відпустку, про накладення дисциплінарного стягнення). У передбачених законом випадках акти застосування норм права можуть видаватися громадськими організаціями.


Особливим видом актом юридичним є також акти офіційного тлумачення законів (Пленум Верховного Суду України і т. і.).
Крім того, до числа актів юридичних відносяться мають правовий характер угоди та угоди, укладені між підприємствами, організаціями (договір поставки промислової продукції), між ними та громадянами (договір купівлі-продажу товарів у магазині), а також між окремими громадянами (договір дарування, купівлі-продажу будинку, що належить громадянину на правах особистої власності, і т. п.).


Акт юридичний повинен видаватися в межах встановленої законом компетенції відповідного органу, бути належно оформленим (зазвичай у письмовій формі) і грунтуватися на законі та інших нормативних актах. Порушення вимог, що пред'являються до актів юридичних тягнуть їх недійсність.
Актом юридичним називається також певна частина фактів юридичних, тобто тих правомірних дій суб'єктів права, які вчиняються з наміром створити (змінити, припинити) конкретні правовідносини.

Back to top