АКРЕДИТИВ (від лат. Accreditivus - довірчий), 1) іменний цінний папір, що засвідчує право особи, на ім'я якого вона виписана, отримати в кредитній установі (банку) зазначену в акредитиві суму. Оплата акредитиву здійснюється кредитною установою в місці його пред'явлення за рахунок грошової суми, внесеної в касу або списаної (знятої) з банківського рахунку його власника, або відповідно до договору між банками (при міжнародних розрахунках).

2) Форма іногородніх розрахунків і вид банківського рахунку, за яким здійснюються безготівкові розрахунки. Застосовується в міжнародних розрахунках за комерційними операціями, а також при здійсненні платежів організаціями, або у випадках, коли така форма розрахунків передбачена договором між постачальником і покупцем.
Відкривається за дорученням платника в банку, що обслуговує контрагента, відвантажує товари, надає послуги і т. п., на підставі заяви чітко встановленої форми, що містить ряд обов'язкових реквізитів, зокрема термін і суму акредитива, найменування постачальника, загальне найменування товарів і послуг, порядок оплати рахунків. Джерелами відкриття акредитива можуть бути як власні кошти покупця, так і кредити банку. Проте відкриття акредитива частково за рахунок власних коштів покупця і частково за рахунок кредиту банку не допускається.

Підставою виплати по акредитиву є представлені постачальником реєстри рахунків і транспортних документів, що засвідчують відвантаження товару. Виплата коштів за акредитивом може бути обумовлена попередньою згодою - акцептом рахунків покупцем. Кожен акредитив призначається для розрахунків тільки з одним постачальником. 
Акредитивна форма розрахунків застосовується також як санкції за систематичні безпідставні відмови від акцепту платіжних вимог, за систематичну затримку платежів і ухилення від своєчасної оплати товарів платіжними дорученнями або чеками (не менше трьох вимог підряд або трьох разів на черговий період поставки). У таких випадках постачальник має право перевести несправного платника на цю форму розрахунків (на строк до трьох місяців). Це гарантує платіж заздалегідь виділеними коштами.

Back to top