АДМІНІСТРАЦІЯ (від лат. Administratio - управління), державні органи, що здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність, забезпечують реалізацію законів та інших рішень законодавчих органів у загальнодержавному масштабі або в масштабі окремої сфери державного управління (комітети, міністерства і т.д.), утворюють загальнодержавні адміністрації.
Органи управління установами, організаціями та підприємствами є їх адміністрацією.

Back to top