АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ, поділ території держави на певні частини (області, провінції, райони тощо) відповідно до яких будується і функціонує система місцевих органів держави.


Адміністративно-територіальний устрій має враховувати історичні, національні та соціально-економічні особливості даної держави. Сутність його визначається історичним типом держави. Система адміністративно-територіального устрою країн спрямована насамперед на здійснення завдань податкової політики, адміністративно-поліцейського нагляду за підтриманням встановлених соціальних порядків.
Правлячі кола деяких країн роблять спроби пристосувати адміністративно-територіальний устрій до економічних умов держави (наприклад, щоб створити простір для діяльності великих монополій, утворюються укрупнені адміністративно-територіальні одиниці, де фактично роль органів самоврядування невелика).

Back to top