АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ, система спеціальних органів з контролю за дотриманням законності в сфері державного управління, а також в більш вузькому сенсі - особливий процесуальний порядок вирішення адміністративно - правових спорів між громадянином або організацією з одного боку та органом державного управління - з іншого.

Адміністративна юстиція як особлива система склалася в 2-ій половині 19 століття як необхідний формальний елемент «правової» держави, в числі принципів якого проголошувалася гарантованість суб'єктивних прав громадян по відношенню до діяльності органів державного управління. 
Фактично ж «об'єктивність і незалежність» органів адміністративної юстиції - це лише юридична фікція, яка використовується для захисту інтересів держави, її апарату, панівного класу, при цьому ретельно маскується класова спрямованість цієї системи.

З урахуванням конкретних соціальних умов і традицій адміністративна юстиція склалася і функціонує в окремих державах по-різному. Так, в США і Великобританії органи адміністративної юрисдикції діють як загальні суди, так і відомчі адміністративні суди (в органах охорони здоров'я, фінансових органах тощо), причому зацікавленим особам надається право звертатися в адміністративній справі і в загальний, і в відомчий суд. У Німеччині, Австрії та деяких інших країнах функціонує спеціальна система адміністративних судів, формально незалежна від органів управління і від звичайних судів. У Франції діють адміністративні трибунали округів, а вищою інстанцією системи адміністративної юрисдикції є Державна рада.

Back to top