АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, одна з форм юридичної відповідальності громадян і посадових осіб за вчинене ними правопорушення адміністративне.

До адміністративної відповідальності винні притягуються на підставі законодавства та рішень місцевих рад, що діють під час і за місцем вчинення правопорушення. Порядок застосування адміністративної відповідальності регулюється кодексом про адміністративні правопорушення та іншими правовими актами.

До адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення переджбаченого законом віку. У разі вчинення особами дрібного розкрадання майна, управління транспортними засобами в стані сп'яніння, дрібного хуліганства та деяких інших адміністративних правопорушень вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. Посадові особи державних органів або громадських організацій притягуються до адміністративної відповідальності за недотримання правил, встановлених у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, за порушення правил охорони і раціонального використання природи, санітарії та гігієни, а також інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службові обов'язки (наприклад, за порушення правил техніки безпеки та охорони праці в промисловості, будівництві, на транспорті, за забруднення шкідливими речовинами водойм і атмосферного повітря).

Органи (посадові особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, можуть, не накладаючи стягнення, обмежитися усним попередженням порушника. За вчинення адміністративних правопорушень застосовуються адміністративні стягнення, передбачені законодавством (див. Стягнення ад-міністратівное).

Back to top