АДВОКАТУРА, добровільне об'єднання осіб, які займаються адвокатською діяльністю (див. Адвокат). Відповідно до Конституції, основне завдання адвокатури - надання юридичної допомоги громадянам та організаціям. Адвокатура сприяє охороні прав і законних інтересів громадян і організацій, здійсненню правосуддя, законності.

Організація і порядок діяльності адвокатури регулюються Законом про адвокатуру, положеннями про адвокатуру та іншими нормативно - правовими актами.
Організаційною формою адвокатури є колегія адвокатів, утворена за заявою групи засновників - осіб, які мають вищу юридичну освіту.

Колегія адвокатів є юридичною особою (див. Особа юридична). Її вищий орган - загальні збори (конференція) членів колегії.
Багато видів юридичної допомоги адвокатури надають безкоштовно (наприклад, у справах про стягнення аліментів; про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом; по трудових справах). Президія колегії та завідувач юридичною консультацією вправі також звільнити громадянина від оплати юридичної допомоги (повністю або частково) з урахуванням його майнового стану (у цьому випадку праця адвоката оплачується з коштів колегії).

При здійсненні своїх завдань адвокатура підтримує зв'язок з державними органами і громадськими організаціями та іншими суб'єктами правовідносин. Адвокатура бере участь у правовій пропаганді та роз'яснення законодавства населенню.
Сучасні адвокатські колегії (до складу яких входять адвокати), здійснюють свою діяльність (представляють інтереси громадян) на підставі ордерів виданих колегією та договором про надання юридичної допомоги.

Back to top