АДВОКАТ (лат. advocatus, від advoсо - закликаю, запрошую), член колегії адвокатів, у завдання якого входить надання юридичної допомоги громадянам та організаціям: дача консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству; складання скарг, заяв та інших документів правового характеру; представництво в суді та інших державних органах у цивільних справах та справах про адміністративні правопорушення; участь на попередньому слідстві і в суді у кримінальних справах в якості захисника, представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача.

Адвокатом може бути громадянин, який має вищу юридичну освіту, певний стаж роботи в якості юриста.

Права та обов'язки адвоката при виконанні доручень у цивільних, кримінальних справах, адміністративних справ та у справах про адміністративні правопорушення регламентуються Законом про адвокатуру та іншими законодавчими актами. Адвокат правомочний представляти права і законні інтереси осіб, які звернулися до нього за правовою допомогою, в усіх державних і товариств, організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань, запитувати через юридичну консультацію всі документи, необхідні у зв'язку з наданням юридичної допомоги.

Адвокат зобов'язаний використовувати всі передбачені законом засоби і способи для захисту прав і законних інтересів осіб, які звернулися до нього за юридичною допомогою; не розголошувати відомості, повідомлені йому цими особами. Адвокат не може бути підданий допиту як свідка про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків захисника або представника потерпілого, позивача, відповідача.

Як член колегії адвокат має право обирати і бути обраним до її органи, ставити перед ними питання, що стосуються діяльності адвокатури та поліпшення роботи колегії, брати участь в їх обговоренні, особисто брати участь у всіх випадках обговорення його власної діяльності або поведінки, він має право добровільно вийти зі складу колегії.

Праця адвоката оплачується (гонорари, винагороди, що надійшли від громадян і організацій за надану їм юридичну допомогу).

Back to top