АГРЕМАН (франц. agrement, від agreer - схвалити), у міжнародному праві попередня згода однієї держави прийняти запропоноване іншою державою особою як глави свого дипломатичного представництва. Запит агреману загальновизнана традиція, закріплена Віденською конвенцією 1961 про дипломатичні відносини. Агреман запитується через відомство закордонних справ, як правило, дипломатичним представництвом країни, призначає дипломатичного представника (посла, консула і т. ін.).

У практиці більшості країн агреман запитується в усній формі, таким же шляхом дається відповідь. Відмова у видачі агремана не потребує мотивування. На членів персоналу дипломатичного представництва агреман не запитується. Після отримання агремана зазвичай дається оголошення в пресі про призначення дипломатичного представника.

Back to top