АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО, документ, що засвідчує визнання пропозиції винаходом, авторство, пріоритет винаходу, а також виключне право держави на винахід. Авторське свідоцтво забезпечує соціальні інтереси авторів - їх стимулювання і невідчужуваність їх прав, що випливають з авторського свідоцтва, і т. п.; воно створює передумови для максимально швидкого і широкого використання винаходів в інтересах суспільства.

Авторське свідоцтво видається на ім'я автора або кожного з співавторів (із зазначенням імені, по батькові та прізвища усіх співавторів).

Авторське свідоцтво може бути оскаржене у разі порушення вимог, необхідних для визнання пропозиції винаходом, і в будь-який час при неправильному зазначенні автора. Спори про кваліфікацію винаходу вирішуються відповідними державyими органами; спори про авторство - судом. Відомості про видачу авторського свідоцтва, його анулювання, а також заміну його новим, з виправленої формулою або на ім'я іншої автора, публікуються в офіційних джерелах.

Back to top