АВТОРСЬКЕ ПРАВО, частина цивільного права, що регулює відносини, що складаються у зв'язку з використанням творів науки, літератури і мистецтва.
Авторське право поширюється на твори науки, літератури і мистецтва, виражені в об'єктивній формі (рукопис, креслення і т. п.), що дозволяє відтворювати результат творчої діяльності автора.
Не охороняються авторським правом офіційні документи (закони, державний герб та ін.), а також твори народної творчості, автори яких невідомі.

Авторське право належить спочатку автору (співавторам) лише на деякі твори, в т. ч. наукові збірники, енциклопедичні словники, періодичні видання в цілому, комп'ютерні програми, воно закріплене за організаціями (юр. особами) безстроково. Певні авторські права переходять до спадкоємців автора, окремі правомочності можуть придбаватися також юридичними особами за авторським договором або в результаті створення творів в порядку виконання службового завдання.
Ці особи, які мають похідні авторські права, називаються правонаступниками автора. У встановлених законом випадках авторське право переходить до держави (напр., на твори, оголошені надбанням держави після закінчення терміну дії авторського права, а також у разі викупу авторських прав). Перекладачі, укладачі збірок, інсценувальник та інші особи, які творчо обробили чужі твори, користуються авторськими правами на свої твори.

Без згоди автора заборонено розкривати псевдонім або анонім і вносити зміни в обране їм позначення. В силу права на недоторканність твору ніхто без згоди автора не може вносити зміни або доповнення, постачати твір ілюстраціями, передмовами, коментарями і т. п. Якщо автор дав згоду на це в авторському договорі, від нього можна відмовитися в односторонньому порядку.
Зазначені права не переходять у спадщину або за договором. Право на опублікування, відтворення і розповсюдження твору всіма дозволеними законом способами включає право автора вирішувати питання про перше оприлюднення твору (шляхом видання, публічного виконання, показу по телебаченню і т. п.) та розпоряджатися його використанням шляхом укладення авторських договорів (див. Авторський договір, Видавничий договір, Постановочний договір, Сценарний договір, Художнє замовлення). Сюди входять також право перекладу твору на інші мови і право його переробки у твір іншого виду (наприклад, з роману в п'єсу або сценарій і навпаки).
Ці права успадковуються в тому чи іншому обсязі (право видання, виконання, перекладу і т. д.) вони можуть бути також придбані за договором, в т. ч. на умовах, що допускають подальшу передачу. Використання твору без договору з автором або його правонаступниками дозволяється лише у випадках, зазначених у законі.
Автору належить право на винагороду за використання твору, крім зазначених законом випадків. Це право переходить тільки до спадкоємців автора.
У ряді випадків допускається без згоди автора і без сплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням прізвища автора та джерела запозичення використання чужого виданого твору, наприклад для створення нового, творчо-самостійного твору (крім переробки твору в драматичний або в сценарій і навпаки); відтворення випущених у світ творів у кіно, по радіо і телебаченню; відтворення (як в оригіналі, так і в перекладі) в газетах публічно-виголошених промов, доповідей, а також випущених у світ творів.

Передбачені також випадки, коли згоди автора на використання не потрібно, але гонорар підлягає сплаті (напр., публічне виконання випущених у світ творів).
Авторський гонорар не виплачується за видання робіт, виконаних авторами в порядку службового завдання, в т. ч. за планові наукові роботи, за винятком підручників і навчальних посібників.
У випадках співавторства строки обчислюються окремо для спадкоємців кожного співавтора. Охорона недоторканності творі після смерті автора здійснюється спадкоємцями чи довічно особою, яка призначена автором, а також поряд із спадкоємцями та після закінчення терміну авторського права - авторськими організаціями.
Захист порушених прав автора та його правонаступників здійснюється в судовому порядку за допомогою позовів про відновлення права (наприклад, шляхом публікації у пресі про авторство, внесення виправлень), про заборону випуску твору в світ або припинення його розповсюдження, а також про відшкодування завданих збитків. Необхідну юридичну допомогу авторам надає наша юридична консультація.

Back to top