АВІЗО (італ. avviso) - письмове повідомлення, яке направляється однією установою банку іншому про виконання операції за рахунками клієнтів. В авізо звичайно вказуються його номер, дата та зміст операції, сума, найменування платника і отримувача. Термін «авізо» застосовується також до документів, які банк висилає безпосередньо клієнту для повідомлення його про відкриття акредитива, переказ грошей та ін. Авізо широко використовується у взаєминах між банківськими установами за операціями між їх філіями.

Back to top