АБОРТ (від лат. Abortus - викидень) злочин, що полягає в штучному перериванні вагітності, скоєному з порушенням встановлених законом правил. Відноситься до числа злочинів проти життя, здоров'я, свободи і гідності особистості. В інтересах охорони здоров'я жінок визнано правомірним здійснення А. тільки лікарем в лікарні або в ін лікувальному закладі. Вчинення А. з порушенням зазначених правил визнається незаконним і може спричинити кримінальну відповідальність. Кримінально караним визнається виробництво А. лікарем поза лікарнею або ін мед. установи або особою, яка не має вищої медичної освіти.

Back to top