Юридична техніка — це сукупність визначення правил і прийомів найраціональнішого викладу проектів законодавчих актів та рішень Уряду, що застосовуються як при розробці змісту та структури правових приписів, так і втілення їх у життя; охоплює питання стилю, структури, мови, термінології правових актів та інші проблеми зовнішньої обробки нормативного матеріалу, за допомогою якої досягається високий рівень форми права.

Back to top