Banner - CTA V2

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ
_____________________________
___________________ дві тисячі ______________________ року.

 

Banner V1
Ми, що нижче підписалися, попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог закону та з нормами чинного законодавства України, що регулюють цей правочин (зокрема, з умовами визнання правочину недійсним), з однієї сторони – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БЛАСКЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 43318425, місцезнаходження якого: 01001, місто Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 6/11, кімната 301, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 13300799, товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що надалі іменується «Сторона-1», від імені, в інтересах якого на підставі Договору доручення № 1 від 10.03.2020, та довіреності, посвідченої Ракул О.В., приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, 16.03.2020 за реєстровим № 1374 діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «СОФІЯБУД», ідентифікаційний код юридичної особи 43313118, місцезнаходження якого: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, квартира 183, товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі Директора Боярчук Вікторії Валеріївни, зареєстрована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Боголюбова, будинок 14, квартира 191, яка діє на підставі Статуту та рішення № 1 Засновника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «СОФІЯБУД» від 26.10.2019, надалі іменується «Повірений Сторони-1», та з другої сторони – ________________________________________________________________, паспорт серії ______ №_______________, виданий _____________________________________________ _________________________________ «____» ___________________ ________ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків____________________________, зареєстрований за адресою: ________________________________, та надалі за текстом іменується «Сторона-2», які в подальшому разом іменуються «Сторони», діючи добровільно та перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки, уклали даний Попередній договір купівлі-продажу квартири (надалі за текстом – «Попередній договір») про наступне:


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Будинок – багатоквартирний житловий будинок по вулиці ____, __ (____), у складі комплексу багатоповерхової житлової забудови по вулиці __, ____, в селі ______, Києво-Святошинського району Київської області.
Квартира – ізольоване житлове приміщення у Будинку із наступними характеристиками: будівельний номер – ___, (___________________________), загальною проектною площею ________ (_________________________________________________________) м², на ____________________ поверсі, у секції № ______ (________________________________).
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони зобов’язуються в майбутньому на умовах, визначених цим Попереднім договором, укласти договір купівлі-продажу Квартири із проектним № _____ (___________________________), загальною проектною площею ________ (_________________________________________________________) м², на _____________ поверсі, у секції № ______ (________________________________),що знаходиться у Будинку, який розташований на земельних ділянках, цільове призначення яких – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (надалі за текстом – «Основний договір»).
При цьому Сторона-1 буде Продавцем, а Сторона-2 – Покупцем.
Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Попереднім договором Стороною-2 до третіх осіб допускається включно за умови підписання Сторонами угоди про заміну сторони попереднього договору. При цьому Сторона-2 оплачує усі витрати, пов’язані з підписанням та нотаріальним посвідченням угоди про заміну сторони попереднього договору та додатково сплачує Стороні-1 суму у розмірі 1,5 (одна ціла п’ять десятих) % від орієнтовної загальної вартості Квартири, яка вказана в п. 2.1. Попереднього договору, до укладення Основного договору шляхом перерахування коштів на рахунок Повіреного Сторони-1за наступними реквізитами:
Отримувач коштів: ТОВ «ДК «СОФІЯБУД», р/р UA543808050000000026001663488 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; призначення платежу: «Оплата за заміну сторони за Попереднім договором купівлі-продажу квартири від ____року за реєстровим № ____ (без ПДВ)».
Даний платіж не є штрафом чи пенею. Він має відшкодувальний характер за послуги, що надаються Повіреним Сторони-1 з приводу заміни Сторони-2 за даним Попереднім договором. Також він не включається в загальну вартість Квартири.
1.2. На дату укладення Попереднього договору Будинок знаходиться на стадії будівництва, підтвердженням чого слугує Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 113181380419 від 18 травня 2018 року, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
Стороні-1 належить весь об’єм майнових прав на Квартиру згідно Інвестиційного договору № 1 від 10.03.2020, укладеного із громадянином України Мартиновим Едуардом Андрійовичем, паспорт серії СТ 318999, виданий Фастівським РВ Управління ДМС України в Київській області, 01.12.2012, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3486516735, зареєстрований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, cело Софіївська Борщагівка, вулиця Лесі Українки, будинок 11, квартира 183, який виступає замовником будівництва Будинку та власником земельних ділянок, на яких будується відповідний Будинок.
1.3. Квартира на момент укладення Основного договору повинна знаходитись у стані, придатному до експлуатації, відповідати вимогам будівельних норм та правил, а також мати наступне оснащення:
- наявність внутрішніх міжкімнатних перегородок; вхідні двері – протизламні металеві; вікна – металопластикові; лоджія (лоджії) – засклена (засклені), наявність пристрою аварійного відключення електроенергії, лічильника обліку електроенергії (встановлений в щитках, розміщених на поверсі), лічильників обліку водопостачання (встановлений в колекторній), двоконтурний котел, газовий лічильник;
- здійснені штукатурні роботи поверхні віконних відкосів та цегляних стін всіх приміщень (крім санвузлів); підготовлена підлога під чистове покриття – цементна стяжка, розведена електропроводка; здійснені сантехнічні роботи з встановленням на відводах стояків холодного водопостачання шарових кранів (стояки – під’єднано до системи заземлення); виконано монтаж систем опалення з встановленням сталевих радіаторів.
Застереження: 1) перелік, визначений відповідно до п. 1.3. цього Договору, є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню; 2) пристрої аварійного відключення електроенергії, лічильник обліку електроенергії, лічильники обліку водопостачання встановлюються експлуатуючою організацією, в порядку черговості звернень власників об’єктів нерухомості у Будинку, після укладення Основного договору та обов’язкового укладення Стороною-2 з експлуатуючою організацією (балансоутримувачем), договору про надання житлово-комунальних послуг; 3) в Квартирі не виконуються, не встановлюються та не комплектуються: внутрішні оздоблювальні роботи, облаштування підлог, розведення сантехнічних та каналізаційних труб від квартирного стояка, підвіконня на лоджії, унітаз, ванна, мийка, змішувачі, сушарка для рушника, електродзвоник, внутрішні двері, електроплита.
РОЗДІЛ 2. ВАРТІСТЬ КВАРТИРИ, ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Сторонами узгоджено, що орієнтовна загальна вартість Квартири, за яку вона буде продана Стороні-2 згідно Основного договору, становитиме: __________ (_____________________________________) гривень ___ копійок без ПДВ, що є еквівалентом __________ (_____________________________________) доларів США __ центів згідно Комерційного курсу валют-1 станом на дату укладення Попереднього договору.
Вказана орієнтовна загальна вартість Квартири розраховується як добуток загальної проектної площі Квартири та вартості 1 (одного) кв.м. площі Квартири, яка становить __________ (_____________________________________) гривень ___ копійок без ПДВ, що є еквівалентом ________ (___________________________________) доларів США ___ центів згідно Комерційного курсу валют-1 станом на дату укладення Попереднього договору.
2.2. Сторона-2 на підтвердження власної платоспроможності та наміру щодо укладення Основного договору та виконання інших обов’язків, що покладені на неї згідно Попереднього договору, зобов’язана на умовах та в строки, визначені Попереднім договором, сплатити Стороні-1, шляхом перерахунку на рахунок Повіреного Сторони-1, грошові кошти в якості забезпечувального платежу, розмір якого становить __________ (_____________________________________) гривень __ копійок без ПДВ, що є еквівалентом __________ (_____________________________________) доларів США __ центів згідно Комерційного курсу валют-1 станом на дату укладення Попереднього договору (надалі за текстом – «Забезпечувальний платіж»).
2.3. Забезпечувальний платіж за своєю правовою природою не є авансом, попередньою оплатою, поворотною фінансовою допомогою, та не є неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком в розумінні Цивільного кодексу України. Забезпечувальний платіж є іншим, створеним Сторонами згідно ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України, видом забезпечення виконання зобов’язання, умови здійснення якого визначаються Попереднім договором та не повинні суперечити чинному законодавству України.
2.4. Сторони погодили, що розмір Забезпечувального платежу може підлягати коригуванню у випадках та на умовах, визначених Попереднім договором.
2.5. Розмір Забезпечувального платежу та розмір орієнтовної загальної вартості Квартири, за яку вона буде продана Стороні-2 згідно Основного договору, є постійно взаємокоригуючими сумами. У разі коригування розміру Забезпечувального платежу, у випадках передбачених Попереднім договором, розмір орієнтовної загальної вартості Квартири, за яку вона буде продана Стороні-2 згідно Основного договору, змінюється пропорційно до вищевказаної зміни розміру Забезпечуваного платежу, з урахуванням 1 000 (однієї тисячі) гривень 00 копійок, яка підлягає сплаті під час укладення Основного договору, без будь-якого додаткового затвердження Сторонами.
2.6. Сторонами погоджено наступний порядок та строки здійснення розрахунків за Попереднім договором в частині сплати Забезпечувального платежу:
2.6.1. Перша частина Забезпечувального платежу в розмірі __________ (_____________________________________) гривень ___ копійок без ПДВ, що є еквівалентом __________ (_____________________________________) доларів США ___ центів згідно Комерційного курсу валют-1 станом на дату укладення Попереднього договору, була сплачена Стороною-2 Стороні-1, шляхом перерахунку на рахунок Повіреного Сторони-1, до моменту укладення Сторонами Попереднього договору, згідно Договору резервування нерухомого майна № ___ від «___» ______________ ______ року.
2.6.2. Другу частину Забезпечувального платежу в розмірі __________ (_____________________________________) гривень __ копійок без ПДВ, що є еквівалентом __________ (_____________________________________) доларів США __ центів згідно Комерційного курсу валют-1 станом на дату укладення Попереднього договору, Сторона-2 зобов’язується сплатити протягом 2 (двох) банківських днів з моменту підписання Сторонами Попереднього договору, а саме до «___» ______________ ______ року включно, в безготівковій формі, в національній валюті – гривні, шляхом перерахування грошових коштів на наступні банківські реквізити:
Отримувач коштів: ТОВ «ДК «СОФІЯБУД», р/р UA543808050000000026001663488 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; призначення платежу: «Забезпечувальний платіж згідно Попереднього договору купівлі-продажу Квартири від «__».___.______ року, за реєстровим № _____ (без ПДВ)».
2.6.3. Залишкову частину Забезпечувального платежу в розмірі __________ (_____________________________________) гривень __ копійок без ПДВ, що є еквівалентом __________ (_____________________________________) доларів США __ центів згідно Комерційного курсу валют-1 станом на дату укладення Попереднього договору, Сторона-2 зобов’язується сплачувати частинами у формі чергових платежів у розмірі та у терміни, що визначені у п. 2.6.4. Попереднього договору або із випередженням вказаних у вищевказаному пункті термінів, та із врахуванням можливого коригування їх розміру згідно п. 2.11. Попереднього договору в безготівковій формі, в національній валюті – гривні, шляхом перерахування грошових коштів на наступні банківські реквізити:
Отримувач коштів: ТОВ «ДК «СОФІЯБУД», UA543808050000000026001663488 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; призначення платежу: «Забезпечувальний платіж згідно Попереднього договору купівлі-продажу Квартири від «__».___.______ року, за реєстровим № _____ (без ПДВ)».
2.6.4. Сторони погодили, що Сторона-2 зобов’язана сплачувати Стороні-1, шляхом перерахунку на рахунок Повіреного Сторони-1, грошові кошти, в якості оплати залишкової частини Забезпечувального платежу, згідно наступного графіку здійснення платежів:

 

№ п./п. Дата, до якої Сторона-2 зобов’язана здійснити відповідний черговий платіж (включно). Сума чергового платежу
(в гривнях без ПДВ) Доларовий еквівалент
суми чергового платежу, згідно Комерційного курсу валют-1 станом на дату укладення Попереднього договору (в доларах США)


В С Ь О Г О
2.7. В разі наявності виняткових обставин, внаслідок яких Сторона-2 не має можливості виконувати свої обов’язки щодо сплати Залишкової частини Забезпечувального платежу на умовах, визначених Попереднім договором, він зобов’язаний звернутись із письмовою заявою до Сторони-1 щодо можливості відтермінування сплати чергової частини Забезпечувального платежу, у якій зазначити причину, яка призводить до неможливості виконувати Стороною-2 взяті на себе фінансові зобов’язання та зазначити крайній строк їх виконання. У такому випадку, Повірений Сторони-1, у разі відсутності у Сторони-1 заперечень, може (проте ніяким чином не зобов’язаний) погодити вищевказане відтермінування, шляхом візування вказаної заяви.
Порушення Стороною-2 обов’язку щодо сплати Залишкової частини Забезпечувального платежу на умовах, визначених Попереднім договором без отримання вищевказаного погодження, призводить до надання права Стороні-1 на власний розсуд застосувати положення п. 6.4. Попереднього договору.
2.8. Сторонами погоджено, що з метою встановлення єдиного розуміння умов Попереднього та Основного договорів, належного їх виконання, під поняттям «Комерційний курс валют-1», що використовується у тексті Попереднього договору для розрахунку валютного еквіваленту вартості Квартири, Сторони розуміють курс долара США по відношенню до української гривні, що опублікований на сайті https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/kiev/ у розділі «Валютний аукціон з купівлі долара в Києві» у значенні «Середня купівля». У разі, якщо сайт minfin.com.ua буде заблоковано, буде перейменовано, змінить профіль інформації чи формат відображення інформації, або не буде відображати курс долара США по відношенню до української гривні у значенні «Середня купівля» у розділі «Валютний аукціон з купівлі долара в Києві», то Сторона-1 має право одноособово визначити інший сайт, для встановлення Комерційного курсу валют-1.
2.9. Сторонами погоджено, що з метою встановлення єдиного розуміння умов Попереднього та Основного договорів, належного їх виконання, під поняттям «Комерційний курс валют-2», що використовується у тексті Попереднього договору
для розрахунку розміру будь-яких платежів, що здійснюють в межах
розрахунків згідно Попереднього договору, Сторони розуміють курс
долара США по відношенню до української гривні, що опублікований на сайті https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/kiev/ у розділі «Валютний аукціон з купівлі долара в Києві» у значенні «Середній продаж». У разі, якщо сайт minfin.com.ua буде заблоковано, буде перейменовано, змінить профіль інформації чи формат відображення інформації, або не буде відображати курс долара США по відношенню до української гривні у значенні «Середній продаж» у розділі «Валютний аукціон з купівлі долара в Києві», то Сторона-1 має право одноособово визначити інший сайт, для встановлення Комерційного курсу валют-2.
2.10. Станом на дату укладення Попереднього договору Комерційні курси валют мають наступні значення:
2.10.1. Комерційний курс валют-1 становить ____ (________________) українських гривень ____ (_______________________) копійок за 1 (один) долар США 00 центів.
2.10.2. Комерційний курс валют-2 становить ____ (________________) українських гривень ____ (_______________________) копійок за 1 (один) долар США 00 центів.
2.11. Сторони погодили, що якщо на день проведення Стороною-2 розрахунків щодо залишкової частини Забезпечувального платежу, Комерційний курс валют-2, вказаний у п. 2.10.2. Попереднього договору, збільшиться, розмір відповідного платежу в якості оплати залишкової частини Забезпечувального платежу змінюється пропорційно до зміни Комерційного курсу валют-2, та вираховується згідно наступної формули:
S=├ S_п/K_1 ×K_2 ┤
де:
S – розмір чергового платежу в якості оплати залишкової частини Забезпечувального платежу, із врахуванням коригувань, визначених даним пунктом Попереднього договору – визначається в гривнях без ПДВ;
S_п – розмір чергового платежу в якості оплати залишкової частини Забезпечувального платежу, що вказаний у графіку здійснення платежів у п. 2.6.4. Попереднього договору без врахування коригувань, визначених даним пунктом Попереднього договору – визначається в гривнях без ПДВ;
K_1 – значення Комерційного курсу валют-1 станом на дату укладення Попереднього договору, що вказане у п. 2.10.1. Попереднього договору – визначається в гривнях;
K_2 – значення Комерційного курсу валют-2 станом на дату здійснення Стороною-2 чергового платежу в якості оплати залишкової частини Забезпечувального платежу – визначається в гривнях.
Вищевказане коригування чергового платежу призводить до автоматичного збільшення загального розміру Забезпечувального платежу. Відмова Сторони-2 від застосування положень даного пункту призводить до надання права Стороні-1 на розірвання Попереднього договору із застосуванням передбачених п. 6.4. Попереднього договору штрафних санкцій.
2.12. У випадку, якщо на день проведення Стороною-2 розрахунків щодо залишкової частини Забезпечувального платежу, Комерційний курс валют-2, вказаний у п. 2.10.2 Попереднього договору, зменшиться або залишиться без змін, розмір відповідного платежу в якості оплати залишкової частини Забезпечувального платежу не підлягає коригуванню та становить суму в гривні, що вказана у графіку здійснення платежів у п. 2.6.4. Попереднього договору. Отже, сума відповідного чергового платежу, визначеного у гривні залишається незмінною.
Відмова Сторони-2 від застосування положень даного пункту призводить до надання права Стороні-1 на розірвання Попереднього договору із застосуванням передбачених
п. 6.4. Попереднього договору штрафних санкцій.
2.13. У разі, якщо внаслідок здійснення технічної інвентаризації Квартири після завершення будівництва Багатоквартирного житлового будинку та введення його в експлуатацію, виявиться, що фактична загальна площа Квартири є більшою ніж загальна проектна площа Квартири, вказана у п. 1.1. Попереднього договору, Сторона-2 зобов’язана не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів до моменту укладення Основного договору доплатити Стороні-1 за вартість вказаної різниці. Розмір вищевказаної доплати здійснюється за різницю між фактичною загальною площею Квартири та загальною проектною площею Квартири та розраховується згідно наступної формули:
S=├ (A_1- A_2 ) ×B┤
де:
S – розмір доплати за різницю між фактичною загальною площею Квартири та загальною проектною площею Квартири, яку зобов’язана сплатити Сторона-2, згідно даного пункту Попереднього договору – визначається в гривнях без ПДВ;
A_1 – фактична загальна площа Квартири визначена шляхом здійснення технічної інвентаризації Квартири після закінчення будівництва Багатоквартирного житлового будинку та введення його в експлуатацію – визначається в метрах квадратних;
A_2 – проектна загальна площа Квартири, що вказана у п. 1.1. Попереднього договору – визначається в метрах квадратних;
B – вартість 1 (одного) квадратного метру площі Квартири – визначається в гривнях без ПДВ шляхом помноження Комерційного курсу валют-2, станом на дату здійснення платежу, на доларовий еквівалент вартості 1 (одного) квадратного метру площі Квартири, що вказана у п. 2.1. Попереднього договору.
2.14. Сторона-2 зобов’язана здійснити доплату Стороні-1 за різницю між фактичною загальною площею Квартири та загальною проектною площею Квартири, у розмірі, визначеному згідно положень п. 2.13. Попереднього договору, не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів до моменту укладення Основного договору. Вищезазначена у даному пункті доплата здійснюється Стороною-2 в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на наступні банківські реквізити:
Отримувач коштів: ТОВ «ДК «СОФІЯБУД», р/р UA543808050000000026001663488 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; призначення платежу: «Доплата згідно Попереднього договору купівлі-продажу Квартири від «__».___.______ року, за реєстровим № _____ (без ПДВ)».
2.15. Невиконання, часткове та/або неналежне виконання Стороною-2 обов’язків, що покладені на неї згідно п.п. 2.13.-2.14. Попереднього договору, надає Стороні-1 право на розірвання Попереднього договору в порядку, визначеному п. 6.4. Попереднього договору.
2.16. У разі, якщо внаслідок здійснення технічної інвентаризації Квартири після завершення будівництва Багатоквартирного житлового будинку та введення його в експлуатацію, виявиться, що фактична загальна площа Квартири є меншою ніж загальна проектна площа Квартири, вказана у п. 1.1. Попереднього договору, орієнтовна загальна вартість Квартири та, відповідно, Забезпечувальний платіж, зменшуються на вартість вказаної різниці. Розмір вищевказаного зменшення орієнтовної загальної вартості Квартири та, відповідно, Забезпечувального платежу, здійснюється за різницю між загальною проектною площею Квартири та фактичною загальною площею Квартири та розраховується згідно наступної формули:
S=├ (A_2- A_1 ) ×B┤
де:
S – розмір зменшення орієнтовної загальної вартості Квартири та, відповідно, Забезпечувального платежу, згідно даного пункту Попереднього договору – визначається в гривнях без ПДВ;
A_1 – фактична загальна площа Квартири після здійснення технічної інвентаризації Квартири після закінчення будівництва Багатоквартирного житлового будинку та введення його в експлуатацію – визначається в метрах квадратних;
A_2 – проектна загальна площа Квартири, вказана у п. 1.1. Попереднього договору – визначається в метрах квадратних;
B – вартість 1 (одного) квадратного метру площі Квартири – визначається в гривнях без ПДВ шляхом помноження Комерційного курсу валют-2, станом на дату здійснення платежу, на доларовий еквівалент вартості 1 (одного) квадратного метру площі Квартири, що вказана у п. 2.1. Попереднього договору;
У такому разі, Сторона-1 зобов’язана протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання від Сторони-2 письмової заяви на повернення коштів, перерахувати Стороні-2 на вказані у вищезазначеній заяві банківські реквізити грошові кошти у розмірі, що визначається згідно вищевказаної у даному пункті формули.
2.17. Положення пунктів 2.13.-2.16. Попереднього договору застосовуються виключно у випадку, якщо станом на дату укладення Попереднього договору Багатоквартирний житловий будинок є не введеним в експлуатацію та, відповідно, Квартира є такою, щодо якої не здійснено технічну інвентаризацію.
2.18. У випадку застосування Сторонами положень п.п. 2.13-2.16. Попереднього договору, розмір орієнтовної загальної вартості Квартири, за яку вона буде продана Стороні-2 згідно Основного договору, та відповідно Забезпечувальний платіж, автоматично коригується у відповідності до положень вищевказаних пунктів Попереднього договору без жодних додаткових затверджень Сторонами.
2.19. Після сплати Забезпечувального платежу у повному обсязі, а також після виконання обов’язку щодо доплати Стороні-1 за різницю між фактичною загальною площею Квартири та загальною проектною площею Квартири у разі застосування п. 2.13. Попереднього договору, Сторона-2 має право отримати Повідомлення про повний розрахунок за Попереднім договором, яке видається Повіреним Сторони-1 протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання письмового звернення Сторони-2.
2.20. При укладенні Основного договору усі грошові кошти, сплачені Стороною-2 в якості Забезпечувального платежу, будуть зараховані у належний з Сторони-2 платіж за Основним договором.
2.21. Сторона-2 в день укладення Основного договору зобов’язана сплатити Стороні-1 1 000 (одну тисячу) гривень 00 копійок, в рахунок повної оплати вартості Квартири на рахунок Сторони-1 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БЛАСКЕТ», р/р № UA053808050000000000265093489 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»).
Після сплати даної суми, Сторона-2 має право отримати Повідомлення про повний розрахунок за Основним договором, яке видається Повіреним Сторони-1 протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання письмового звернення Сторони-2.
2.22. На підставі Договору доручення № 1 від 10 березня 2020 року, укладеного між Стороною-1 та Повіреним Сторони-1, усі розрахунки між Сторонами будуть здійснюватись за посередництва Повіреного Сторони-1. Сплата Стороною-2 будь-яких грошових коштів на рахунок Повіреного Сторони-1 в якості виконання будь-якого фінансового зобов’язання Сторони-2 згідно умов Попереднього договору, вважається належним виконанням даного зобов’язання перед Стороною-1. В свою чергу, сплата Повіреним Сторони-1 будь-яких грошових коштів на рахунок Сторони-2 в якості виконання будь-якого фінансового зобов’язання Сторони-1 згідно умов Попереднього договору, вважається належним виконанням даного зобов’язання перед Стороною-2.
РОЗДІЛ 3. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ
3.1. Попередній договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, визначених у Попередньому договорі. Строк дії Попереднього договору може бути припинено або змінено тільки за згодою Сторін або у випадках, визначених Попереднім договором.
3.2. Згідно Попереднього договору Сторони беруть на себе обов’язок укласти Основний договір у термін до «___» _____________року, але, в будь-якому випадку, не раніше настання усіх наступних обставин:
- сплати Стороною-2 грошових коштів, у обсязі 100 (сто) відсотків розміру Забезпечувального платежу, згідно умов, встановлених Попереднім договором та з урахуванням усіх можливих коригувань розміру Забезпечувального платежу у передбачених Попереднім договором випадках;
- державної реєстрації за Стороною-1 права власності на Квартиру, у порядку визначеному законодавством України;
- повідомлення Стороною-1 Сторони-2 про готовність укласти Основний договір із зазначенням місця та часу його підписання.
У випадку настання усіх обставин зазначених вище, Сторони зобов’язуються укласти Основний договір протягом 25 (двадцяти п’яти) календарних днів з дня отримання повідомлення Стороною-2 від Сторони-1 про готовність укласти Основний договір. Відмова Сторони-2 від застосування положень даного пункту призводить до виникнення обов’язку у Сторони-2 компенсувати Стороні-1 суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яку Сторона-1 буде сплачувати за Квартиру до моменту укладення Основного договору.
3.3. Підписання Сторонами Основного договору можливе лише за умови повного та належного виконання Стороною-2 усіх своїх зобов’язань, визначених в Попередньому договорі.
3.4. Сторона-1 зобов’язується забезпечити введення Будинку в експлуатацію у термін до «___» _______________ року, а також забезпечити підключення Будинку до основних систем комунікацій, в тому числі: газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування, та здійснити благоустрій прибудинкової території у термін до «__» ______________ року.
РОЗДІЛ 4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
4.1. Сторона-1 зобов’язана:
4.1.1. Здійснити всі залежні від неї та необхідні дії для укладення зі Стороною-2 Основного договору у термін та на умовах, встановлених цим Попереднім договором.
4.1.2. Передати Стороні-2 у власність Квартиру, на умовах, визначених Попереднім договором, після укладення Сторонами Основного договору згідно Акту прийому-передачі Квартири, в стані, визначеному п.1.3. Попереднього договору, для вільного користування, а також передати комплект ключів та звільнити Квартиру від належних Стороні-1 або третім особам речей протягом 3 (трьох) робочих днів від дати укладення Основного договору.
4.1.3. На момент укладення Основного договору забезпечити відсутність обтяжень права власності на Квартиру, зокрема арештів, застав, податкових застав, іпотек та інших обтяжень, що перешкоджатимуть укладенню Основного договору.
4.1.4. Протягом строку дії цього Попереднього договору не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на відчуження Квартири третім особам.
4.1.5. На момент укладення Основного договору забезпечити здійснення державної реєстрації права власності на Квартиру, а також мати в наявності технічний паспорт на Квартиру. Даний перелік документації може коригуватись лише у випадку внесення змін до чинного законодавства України.
4.1.6. До підписання Основного договору на прохання Сторони-2, за умови дотримання Стороною-2 норм техніки безпеки, забезпечити можливість додаткового огляду Квартири, про що Сторона-2 має заздалегідь попередити Сторону-1.
4.1.7. Сторона-1 зобов’язується з моменту підписання Попереднього договору й до моменту його повного виконання не укладати договорів і угод, які можуть привести до виникнення прав третіх осіб, вимог і обтяжень на Квартиру у тому числі не вчиняти ніяких дій, спрямованих на відчуження третім особам, уступку прав на Квартиру або його частину третім особам, а також обтяження на користь третіх осіб за винятком випадків, передбачених Попереднім договором.
4.2. Сторона-2 зобов’язана:
4.2.1. Укласти зі Стороною-1 Основний договір на визначених Попереднім договором умовах.
4.2.2. До моменту укладення Основного договору сплатити Стороні-1, шляхом перерахунку на рахунок Повіреного Сторони-1, грошові кошти в якості Забезпечувального платежу в порядку, в терміни та на умовах встановлених Попереднім договором.
4.2.3. Прийняти Квартиру на умовах Попереднього договору та Основного договору та за власний рахунок переоформити право власності на Квартиру, технічний паспорт на Квартиру, та усі супровідні договори на обслуговування Квартири та постачання усіх передбачених для даної Квартири комунальних послуг, а також у разі наявності охорони житлового комплексу – договір на надання послуг з охорони житлового комплексу та інші необхідні документи.
4.2.4. Оплатити вартість нотаріальних послуг, пов’язаних з укладенням та нотаріальним посвідченням Попереднього договору та Основного договору в момент укладення відповідного договору, а також Сторона-2 зобов’язана буде:
оплатити послуги нотаріуса за нотаріальне посвідчення Попереднього договору та Основного договору;
оплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (1% від суми Основного договору);
самостійно оплатити усі інші витрати, пов’язані із укладенням Попереднього договору та Основного договору, в тому числі податки, збори або будь-які інші платежі, що можуть виникнути у зв’язку із внесенням змін до українського законодавства, а також, у випадку покладення обов’язку їх сплати на Сторону-1, компенсувати останньому суму у розмірі понесених Стороною-1 витрат;
самостійно сплатити усі витрати, пов’язані із сплатою банківської комісії, що виникає внаслідок здійснення будь-якого перерахунку коштів між Сторонами у безготівковій формі в межах Попереднього договору та Основного договору.
4.2.5. Не змінювати в односторонньому порядку термін укладення Основного договору та інші умови купівлі-продажу Квартири.
4.2.6. В односторонньому порядку не здійснювати ремонтні/оздоблювальні роботи до моменту укладення Основного договору та/або прийому-передачі Квартири на умовах Попереднього договору. У випадку наявності у Сторони-2 виняткових обставин, які спричинюють за наслідок необхідність розпочати ремонтні/оздоблювальні роботи до укладення Основного договору, вона зобов’язана звернутись із письмовою заявою до Сторони-1. У такому випадку, у разі відсутності заперечень у Сторони-1, між Повіреним Сторони-1 та Стороною-2 до укладення Основного договору підписується Акт про надання дозволу на здійснення ремонтних/оздоблювальних робіт, у якому зазначаються технічний стан Квартири та показники лічильників комунальних послуг на момент підписання Акту. У випадку невиконання Стороною-2 даної вимоги, Сторона-1 має право застосувати положення п. 6.4. або 6.5. Попереднього договору.
4.2.7. Сторонами погоджено, що надання Стороні-2 права на здійснення ремонтних/оздоблювальних робіт щодо Квартири до укладення Основного договору, не спричинює у Сторони-1 жодної відповідальності за збереження належного Стороні-2 майна, його кількісного та якісного стану. Також, у випадку неукладення Основного договору, Сторона-1 не зобов’язана жодним чином компенсувати Стороні-2 вартість здійснених останнім ремонтних/оздоблювальних робіт щодо Квартири.
4.2.8. У випадку отримання дозволу на здійснення ремонтних/оздоблювальних робіт, не змінювати вхідні двері Квартири та/або замки у цих дверях та не здійснювати перепланувань Квартири до моменту укладення Основного договору та підключення до основних передбачених для даної Квартири систем комунікацій: газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування. У випадку порушення даного пункту Стороною-2, Сторона-1 має право на власний розсуд застосувати положення п. 6.4. або п.6.5. Попереднього договору. Також Сторона-1 не несе відповідальності за порушення строків підключення Квартири до основних систем комунікацій та звільняється від відповідальності за будь-які інші наслідки, що можуть бути спричинені недотриманням Стороною-2 вказаної заборони.
4.2.9. Сторона-2 зобов’язана здійснювати оплату за утримання Будинку відповідно до рахунків виставлених обслуговуючою організацією, у порядку встановленому цією організацією, а також, у випадку охорони житлового комплексу, оплачувати вартість послуг з охорони організації, яка надаватиме такі послуги. Нарахування вищевказаних платежів починається з моменту фактичного початку користування Квартирою, оформленого Актом про надання дозволу на здійснення ремонтних/оздоблювальних робіт.
4.2.10. Сторони домовилися, що з моменту фактичного початку користування Квартирою, оформленого Актом про надання дозволу на здійснення ремонтних/оздоблювальних робіт, Сторона-2 до моменту укладення Основного договору зобов’язана вести облік та щомісячно компенсувати Стороні-1 або Повіреному Сторони-1 оплату усіх використаних Стороною-2 комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, електропостачання, газопостачання та ін.) по встановленим тарифам до підписання відповідних договорів про надання комунальних послуг безпосередньо Стороною-2.
4.2.11. Сторони домовилися, що з моменту фактичного початку користування Квартирою, оформленого Актом про надання дозволу на здійснення ремонтних/оздоблювальних робіт, до Сторони-2 переходять ризики випадкового знищення та пошкодження Квартири.
4.2.12. Сторона-2 зобов’язується зберігати конфіденційність умов купівлі-продажу та відчуження Квартири, а також інших положень Попереднього договору.
РОЗДІЛ 5. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН
5.1. Сторони підтверджують, що:
- вони не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього Попереднього договору;
- дане волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
- укладення Попереднього договору відповідає їх інтересам;
- вони володіють українською мовою, що дає їм можливість правильно розуміти та тлумачити Попередній договір;
- Попередній договір не приховує іншого правочину (не є удаваним), спрямований на настання реальних наслідків, які обумовлені у ньому, та вчинюється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
- укладення Попереднього договору на умовах, зазначених у ньому, повністю відповідає намірам та уявленням Сторони-2.
5.2. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з текстом та умовами Основного договору, заявляють про відсутність заперечень щодо тексту та умов Основного договору та не можуть використовувати незгоду із текстом та/або умовами Основного договору, якщо про неї буде заявлено у майбутньому, як належну підставу для відмови від його укладення.
5.3. Сторона-1 гарантує, що майнові права на Квартиру на момент укладення Попереднього договору нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, під арештом, податковою заставою не перебувають, судові спори чи претензії зі сторони третіх осіб щодо них відсутні.
5.4. Сторона-1 гарантує, що Квартира на момент укладення Основного договору буде позбавлене недоліків, у тому числі неоформлених перепланувань або інших незастережних змін і прихованих недоліків, які Сторона-2 не могла виявити при огляді Квартири (оповзні, руйнування фундаменту, стін тощо).
5.5. Сторона-2 довела до відома Сторони-1, а Сторона-1 узяла до уваги той факт, що Сторона-2 перебуває (не перебуває) у зареєстрованому шлюбі.
Попередній договір складено за згоди дружини (чоловіка) Сторони-2, _________________ _____________________________________, викладеною в заяві, справжність підпису на якій засвідчено _______________________________________________________________ _________________________________________________________________________.
РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов Попереднього договору Сторони несуть відповідальність, визначену Попереднім договором та чинним законодавством України.
6.2. Сторони погодили, що під невиконанням або неналежним виконанням Стороною умов Попереднього договору вони мають на увазі:
відмову або ухилення від укладення Основного договору на визначених Попереднім договором умовах;
будь-які дії чи бездіяльність, що спричинюють неможливість посвідчення нотаріусом Основного договору;
невиконання або неналежне виконання будь-якого зобов’язання, вказаного у Попередньому договорі.
6.3. У випадку ухилення Сторони-1 від укладення Основного договору на визначених Попереднім договором умовах або будь-яких дій чи бездіяльності Сторони-1 або Повіреного Сторони-1, що спричинюють неможливість посвідчення нотаріусом Основного договору, Сторона-2 має право відмовитись від виконання Попереднього договору та від укладення Основного договору, а також вимагати розірвання Попереднього договору, шляхом укладення між Сторонами та нотаріального посвідчення відповідного Договору про розірвання.
У такому разі Сторона-1, від імені якої діятиме Повірений Сторони-1, протягом 60 (шістдесяти) робочих днів з моменту укладення Договору про розірвання та отримання від Сторони-2 письмової заяви на повернення коштів, перераховує Стороні-2 на вказані у вищезазначеній заяві банківські реквізити грошові кошти, що були одержані Стороною-1 згідно Попереднього договору.
6.4. У випадку будь-якого невиконання або неналежного виконання Стороною-2 умов Попереднього договору, Сторона-1 має право відмовитись від виконання Попереднього договору та від укладення Основного договору, а також вимагати розірвання Попереднього договору шляхом укладення між Сторонами та нотаріального посвідчення відповідного Договору про розірвання на встановлених у даному пункті умовах. В такому випадку Сторона-1, від імені якого діятиме Повірений Сторони-1, зобов’язана надіслати Стороні-2 повідомлення про розірвання Попереднього договору (із зазначення часу та місця його здійснення) не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до моменту запланованого розірвання. Належним доказом відправлення повідомлення про розірвання Попереднього договору є поштова квитанція про відправлення листа із повідомленням про розірвання на місце проживання Сторони-2, що зазначене в Попередньому договорі, та опис вкладення у цінний лист (окрім випадку, коли місце проживання Сторони-2 зареєстроване на непідконтрольній українській владі території у Донецькій або Луганській областях, в Автономній Республіці Крим – в такому разі, Сторона-1 повідомляє про претензію шляхом телефонного дзвінка). Час та місце укладення Договору про розірвання Попереднього договору Сторона-1 має право визначити на власний розсуд.
У разі здійснення вказаного у даному пункті розірвання Попереднього договору, Сторона-1, від імені якого діятиме Повірений Сторони-1, протягом 60 (шістдесяти) робочих днів з моменту укладення Договору про розірвання, але в будь-якому випадку не раніше отримання від Сторони-2 письмової заяви на повернення коштів, перераховує Стороні-2 на вказані у вищезазначеній заяві банківські реквізити грошові кошти, що були одержані Стороною-1 згідно Попереднього договору, за винятком штрафу, що покладається на Сторону-2, у розмірі 10 (десяти) % від загальної суми сплачених Стороною-2 згідно Попереднього договору грошових коштів.
У випадку відмови або ухилення Сторони-2 від укладення вищезазначеного Договору про розірвання Попереднього договору, або будь-яких дій чи бездіяльності Сторони-2, що спричинюють неможливість посвідчення нотаріусом Договору про розірвання Попереднього договору, сума штрафу, що покладається на Сторону-2 згідно умов Попереднього договору, збільшується до 20 (двадцяти) % від загальної суми сплачених Стороною-2 згідно Попереднього договору грошових коштів. Розірвання Попереднього договору у такому разі здійснюється у судовому порядку.
6.5. У випадку здійснення Стороною-2 ремонтних/оздоблювальних робіт Квартири до моменту укладення Основного договору без отримання погодження Сторони-1, згідно процедури, визначеної у п. 4.2.6. Попереднього договору, або зміни вхідних дверей Квартири та/або замків у цих дверях, здійснення перепланувань Квартири, в порушення вимог п. 4.2.8. Попереднього договору, Сторона-2 зобов’язується сплатити Стороні-1, шляхом перерахунку на рахунок Повіреного Сторони-1, штраф у розмірі 10 (десяти) % від загального розміру Забезпечувального платежу, а також відшкодувати у повному обсязі будь-які збитки спричинені Стороні-1 або третім особам відповідними ремонтними/оздоблювальними роботами або відповідним переплануванням протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту відправлення Стороні-2 листа-претензії. Належним доказом відправлення листа-претензії є поштова квитанція про відправлення листа-претензії на місце проживання Сторони-2, що вказане в Попередньому договорі, та опис вкладення у цінний лист (окрім випадку, коли місце проживання Сторони-2 зареєстроване на непідконтрольній українській владі території у Донецькій або Луганській областях, в Автономній Республіці Крим – в такому разі, Сторона-1 повідомляє про претензію шляхом телефонного дзвінка).
У разі відмови або ухилення Стороною-2 від виконання вищевказаного обов’язку по сплаті штрафних санкцій, Сторона-1 має право розірвати Попередній договір в односторонньому порядку, згідно п. 6.4. Попереднього договору, та у такому разі, у Сторони-1 наявне право на одночасне стягнення штрафних санкцій, передбачених даним пунктом та п. 6.4. Попереднього договору.
6.6. Сторона-1 на власний розсуд може відмовитись від застосування до Сторони-2 будь-якого виду відповідальності, передбаченого Попереднім договором.
6.7. У разі порушення з вини Сторони-1 терміну введення Будинку в експлуатацію, який вказаний в п. 3.4. Попереднього договору, більше ніж на 120 (сто двадцять) календарних днів, Сторона-2 має право вимагати від Сторони-1 сплати штрафу у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) % від орієнтовної загальної вартості Квартири, вказаної в. п. 2.1. Попереднього договору.
6.8. Розірвання Попереднього договору за згодою Сторін здійснюється шляхом укладення Сторонами та нотаріального посвідчення Договору про розірвання Попереднього договору. У такому випадку, будь-які зобов’язання згідно Попереднього договору втрачають чинність, та Сторона-1, від імені якого діятиме Повірений Сторони-1, перераховує на банківський рахунок Сторони-2 грошові кошти, що були сплачені останнім в якості Забезпечувального платежу, без застосування штрафних санкцій, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту розірвання Попереднього договору. Сторони можуть визначити інші умови дострокового розірвання в тексті відповідного Договору про розірвання Попереднього договору.
6.9. Відповідно до ст. 259 Цивільного кодексу України Сторони погодили, що строк позовної давності, який застосовується до стягнення штрафних санкцій за Попереднім договором становить 3 (три) роки, а штрафні санкції будуть нараховуватись на весь період прострочення.
6.10. Усі спори між Сторонами, що можуть виникнути з Попереднього договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку згідно зі встановленою українським законодавством підвідомчістю та підсудністю справ.
РОЗДІЛ 7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання їх зобов’язань по Попередньому договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, що перешкоджають виконанню відповідних зобов’язань, якщо такі обставини виникли незалежно від волі Сторін і настання яких Сторони не могли передбачити або відвернути.
7.2. Сторона, яка зазнала впливу обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити іншу Сторону про настання, характер і можливий строк дії обставин непереборної сили. У випадку невиконання зазначеної вимоги, Сторона, яка зазнала впливу обставин непереборної сили, позбавляється права посилатись на такі обставини, за винятком випадків, коли самі обставини перешкоджали відправці повідомлення.
7.3. Наявність обставин непереборної сили повинна бути підтверджена відповідним документом Торгово-промислової палати України або іншим компетентним органом.
РОЗДІЛ 8. ІНШІ УМОВИ
8.1. За домовленістю Сторін укладення та нотаріальне посвідчення Основного договору здійснюватиметься у _______________________________________________ (__________________________) або будь-якого іншого нотаріуса за вибором Сторони-1 та у час, який повідомляється Повіреним Сторони-1 Стороні-2 у будь-який спосіб (письмово, телефонним дзвінком тощо) за вибором Повіреного Сторони-1.
8.2. Під час укладення Основного договору кожна Сторона зобов’язана мати із собою та надати нотаріусу для ознайомлення та звірки усі документи, які необхідні від такої особи для укладення та нотаріального посвідчення Основного договору.
8.3. У випадках, не передбачених даним Попереднім договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.
8.4. Попередній договір за своєю суттю не є договором про продаж майнових прав і не є правовстановлюючим документом на Квартиру, не закріплює право власності Сторони-2 на Квартиру. Даний Попередній договір закріплює лише зобов’язання Сторін укласти Основний договір у майбутньому.
8.5. Всі зміни та доповнення до даного Попереднього договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод, які є його невід’ємною частиною.
8.6. Кожна зі Сторін Попереднього договору несе повну відповідальність за правильність вказаних у Попередньому договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у будь-який спосіб (письмово, телефонним дзвінком тощо) повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
8.7. Усі витрати, пов’язані із нотаріальним посвідченням Попереднього договору, сплачує Сторона-2 у повному обсязі.
8.8. Даний Попередній договір складено у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишається на зберіганні у _______________________________________________, а інші примірники, видаються Сторонам Попереднього договору.

 

 

РОЗДІЛ 9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

СТОРОНА-1: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БЛАСКЕТ»,
ідентифікаційний код юридичної особи: 43318425,
місцезнаходження: 01001, місто Київ,
вулиця Велика Житомирська, будинок 6/11, кімната 301.
Банківські реквізити:
р/р № UA053808050000000000265093489
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,
ІПН 433184226596,
тел./факс: +380442064578
від імені, в інтересах якого діє

ПОВІРЕНИЙ СТОРОНИ-1: ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «СОФІЯБУД»,
ідентифікаційний код юридичної особи: 43313118,
місцезнаходження: 08131, Київська область,
Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка,
вулиця Лесі Українки, будинок 11, квартира 183.
Банківські реквізити:
п/р № UA543808050000000026001663488
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

_______________/__________________________/
в особі Директора
Боярчук Вікторії Валеріївни

СТОРОНА-2:
_____________________________________,
паспорт серії ______ №_________________,
виданий _______________________________
«____» ___________________ ________ року
реєстраційний номер облікової
картки платника податків_________,
зареєстрований за адресою: __________
_______________/__________________________/
_____________________

 

Banner - CTA V1

Back to top