Banner - CTA V2

Як правило, купівля будинку у забудовника відбувається в 2 етапа, ви купляєте земельну ділянку, а потім підписуєте договір підряду. Деякі забудовники, підписують виключно договір купівлі-продажу земельної ділянки, таким чином, вони не підписують договір підряду, а покупець втрачає докази того, що будинок дійсно його.

Mayorov V1

 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ
№___

Місто Буча п’ятнадцяте січня дві тисячі двадцять першого року

З однієї сторони Громадянка України ___, іменований далі як «ПІДРЯДНИК»,
з другої сторони Громадянин України ___ іменований далі як «ЗАМОВНИК», що разом іменуємося як «СТОРОНИ»,
підтверджуючи обізнаність із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіння необхідним обсягом цивільної дієздатності, повне усвідомлення значення своїх дій та відповідність їх вільному волевиявленню, котре відповідає їх внутрішній волі як учасників цього правочину,

УКЛАЛИ ДОГОВІР ПІДРЯДУ
про таке:
1. ПІДРЯДНИК зобов’язується побудувати для ЗАМОВНИКА із власних матеріалів за погодженим Сторонами проектом планування згідно Будівельного паспорту об’єкт нерухомості, а саме:
- будинок, загальною орієнтовною площею 140 кв.м., житловою площею 60 кв.м., кількість кімнат: 4 (чотири), що знаходиться за адресою: ___, надалі за текстом - «Будинок»,
та забезпечити від імені ЗАМОВНИКА введення Будинку в експлуатацію разом із всіма необхідними інженерними мережами, підключеними до 01.08.2021 року.
ЗАМОВНИК зобов’язується вчасно та в повному обсязі оплатити послуги ПІДРЯДНИКА.

2. Вартість послуг за даним Договором складає 158 000 (сто п’ятдесят вісім тисяч) доларів США у гривневому еквіваленті за курсом продажу долара по відношенню до гривні відповідно до середньозваженого курсу на готівковому ринку, згідно даних опублікованих на офіційному сайті Національного банку України bank.gov.ua на день здійснення розрахунку;
Ціна цього Договору є остаточною та зміні не підлягає.

3. Сторони домовились між собою про наступний порядок розрахунків:
3.1. ЗАМОВНИК зобов’язується здійснити на користь ПІДРЯДНИКА платежі наступним чином:
- еквівалент 3 000 (три тисячі) доларів США під час підписання сторонами цього договору;
- еквівалент 155 000 (сто п’ятдесят п’ять тисяч) доларів США до 04 червня 2021 року.
3.2. У разі повного або часткового невиконання ЗАМОВНИКОМ вимог п. 3.1., цього договору Сторони домовились між собою про додаткову оплату ЗАМОВНИКОМ ПІДРЯДНИКУ відсотків за користування несвоєчасно сплаченими грошовими коштами у розмірі 1,5 % (півтора відсотки) в місяць, від суми, що підлягає сплаті за цим договором.
3.3. Максимальний термін сплати за цим договором складає до 04 червня 2021року.
3.4. Всі платежі внесені за цим договором являються авансовими та підтверджуються власноручними розписками ПІДРЯДНИКА або його уповноваженої особи про отримання грошових коштів.

4. ПІДРЯДНИК:
- зобов’язується в строк не пізніше «04» червня 2021 року здійснити підключення будинку до комунікацій, а саме: свердловини, водовідведення та електроенергії;
- зобов’язується підключити будинок до системи газопостачання через 45 робочих днів після введення будинку в експлуатацію;
- зобов’язується передати будинок в такій комплектації:

Стіни Керамічний блок 380мм
Стелі Дерев’яні балки перекриття, утепленні мінеральною ватою 200мм, гідробар’єр, паробар’єр

Вхідні двері Металеві протипожежні зі склопакетом
Водопостачання Ввід в будинок, свердловина 57 м, насос Водолій 63
Вікна Металопластикові п’ятикамерні рами REHAU euro 70 з двокамерним склопакетом з енергозбереженням. Противзломна фурнітура.
Електропостачання Ввід електричного кабелю 10 кВт, встановлення лічильників обліку споживання електроенергії. Підсвічування фасаду
Опалення та гаряче водопостачання Індивідуальне газове, без розводки . Додатково закладені вентиляційні гільзи під камін
Газопостачання
Підключення до газової системи (ввід в будинок)
Каналізація Септик з сифоном 9м3
Фасад, утеплення

Утеплення 100 мм пінополістером, армуюча сітка, декоративна вологостійка штукатурка з елементами клінкерної плитки

Дах Металочерепиця
Благоустрій територіі Паркан по периметру та між сусідами дерев’яний, відкатні ворота та хвіртки без автоматики, але з підготовкою для підключення, стовби з цегли під розшивку, бруківка під заїзд автомобілів, навколо будинку. Зелені насадження, трава. Система автополиву газону.
Плитка на вхідній групі будинку.
Тераса на задньому дворі.

- в разі затримки підключення будинку до міських мереж газо-, водо-, електропостачання з боку відповідних міських органів ПІДРЯДНИК має право відтермінувати підключення цих мереж без настання штрафних санкцій на термін до 6 (шести) місяців.
- ПІДРЯДНИК після закінчення будівництва здійснює введення будинку в експлуатацію (Д2) та первинну реєстрацію на ЗАМОВНИКА. Орієнтовна вартість цих послуг складає 1500 (одна тисяча п’ятсот) доларів США та сплачується ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ порівну.

5. Особи, що підписали цей Договір, гарантують один одному та повідомляють усім зацікавленим у тому особам, що:
- на момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;
- розуміють природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;
- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;
- договір укладається ними у відповідності зі справжньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
- договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для них обставин;
- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
- питання, які неурегульовані у цьому Договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, Цивільного кодексу України.

6. Витрати на державні платежі, сбори, мита, нотаріальне оформлення, пов’язані з введенням Будинку в експлуатацію ініційовані ПІДРЯДНИКОМ для виконання Договору, ЗАМОВНИК та ПІДРЯДНИК сплачують порівну.
7. Цей Договір складено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін правочину.
13. ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК: 

ЗАМОВНИК:

 

Banner - CTA V1

Back to top