Banner - CTA V2

Зразок купівлі-продажу квартири, де власниками є декілько осіб. В Договорі, саме головне, необхідно прописати істотні умови, прописати момент передачі грошових коштів за квартиру та правильно перевірити квартиру на тимчасововиписаних, а саме головне, вивчити історію продажу квартири. Як правило, квартира продається один раз з порушенням закону, а потім перепродається 2 або 3 рази. Після того, як продають покупцю, перший власник визнає перший договір купівлі-продажу недійсним та витребує квартиру з чужого незаконного володіння у останнього власника. Як правило, нотаріус, ріелтор таку історію квартири не перевіряють, а основні шахрайські дії відбуваються саме з таких підстав.

Mayorov V1 1 ua

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ 2020
Місто Київ, Україна, _______ дві тисячі дев’ятнадцятого року.

Ми, громадяни України:
з однієї сторони – ____, 24 липня 1967 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ____, паспорт ____, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві ____року, яка зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця ____, та
____, 24 липня 1___ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ____, паспорт ____, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві ____року, яка зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця ____, та
____, 24 липня _____ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ____, паспорт ____, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві ____року, яка зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця ____, надалі за текстом «ПРОДАВЦІ»,
та
з другої сторони – ____, 24 липня 1967 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ____, паспорт ____, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві ____року, яка зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця ____, надалі за текстом «ПОКУПЕЦЬ»,
а разом іменуються – «Сторони», уклали цей договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. За цим договором ПРОДАВЦІ передають майно у власність ПОКУПЦЕВІ, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність майно та сплачує за нього обговорену грошову суму.
1.2. Трьохкімнатна квартира № ___ (___) в будинку № ___ по вулиці ___, в місті Києві, (надалі Квартира), та має наступні характеристики:
загальна площа: 98,0 (шістдесят вісім цілих і нуль десятих) кв.м.;
житлова площа: 70,3 (сорок цілих і три десятих) кв.м.;
кількість кімнат: 4 (три).
1.3. Відчужувана квартира належить ПРОДАВЦЯМ:
- ___________ - 1/2 частина на підставі Свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого 29.03.2009 року Шостою Київською державною нотаріальною конторою за реєстровим № ___, зареєстрованого Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації приватної власності на об’єкти нерухомого майна» ___року, номер запису: ___, в книзі: ___, реєстраційний номер: ___;
- А_________ - 1/6 частина на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого ___року відділом приватизації державного житлового фонду Печерського району, згідно з розпорядженням (наказом) від ___року за № ___, зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації ___року у реєстрову книгу за № ___;
- ___________ - 1/6 частина на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого ___року відділом приватизації державного житлового фонду Печерського району, згідно з розпорядженням (наказом) від ___року за № ___, зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації 01.10.1997 року у реєстрову книгу за № ___;
Згідно Інформаційної довідки __ № __, виданої Комунальним підприємством Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» __року, квартира № __в будинку № __ (вісімнадцять) по вулиці __, в місті Києві на праві власності зареєстрована __.
1.4. Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, від __року, виданих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу __актуальна інформація про обтяження, іпотеки, інші речові права стосовно квартири, відсутня.
1.5. Інформація про перебування предмета договору, а також коштів сторін за договором, під податковою заставою в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відсутня, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу __року.


2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ


2.1. Відповідно до Звіту про оцінку майна № __, пароль пошуку звіту про оцінку __, складеному 19.11.2019 року Суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «__» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності __від 06.09.2019 року, виданий Фондом державного майна України), оціночна вартість квартири, що відчужуються за цим договором, становить 2 772 839,11 (два мільйони сімсот сімдесят дві тисячі вісімсот тридцять дев’ять гривень 11 копійок).
2.2. Продаж нерухомого майна за домовленістю сторін вчиняється за суму 2 772 839,11 (два мільйони сімсот сімдесят дві тисячі вісімсот тридцять дев’ять гривень 11 копійок), сплачені Покупцем Продавцям повністю до підписання цього договору згідно чинного законодавства. Зазначена ціна повністю відповідає волевиявленню учасників цього правочину, є остаточною, її зміна після його укладення не допускається. Така вартість квартири визначена сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-кого із сторін, так і з боку третіх осіб.
2.3. Підписання Договору буде свідчити про здійснення розрахунків та відсутність у Сторін один до одного будь-яких претензій майнового та фінансового характеру.
2.4. ПРОДАВЦІ заявляють, що їм відома ринкова вартість квартири на вторинному ринку, договір цей не вчиняється під впливом тяжких для них обставини і на вкрай невигідних умовах, сума продажу, зазначена в цьому договорі, є еквівалентом вартості та результатом їхньої домовленості з ПОКУПЦЕМ.
3. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
3.1. Право власності на квартиру підлягає державній реєстрації (ст. 182 ЦК України).
3.2. Право власності квартири, що відчужується за цим договором, виникає у ПОКУПЦЯ з моменту державної реєстрації цього права, відповідно до частини 4 статті 334 Цивільного кодексу України, статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».


4. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ


4.1. ПРОДАВЦІ стверджують та гарантують, що:
– правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей, яких ПРОДАВЦІ зобов’язані утримувати за законом чи договором (ч.6 ст.203 ЦК України), малолітні та/або неповнолітні діти, які б на правах зареєстрованих у квартирі мали право на користування відчужуваною нерухомістю та чиї права могли б бути порушені цим договором, відсутні; недієздатні особи чи особи, визнані у встановленому порядку обмежено дієздатними, які б на правах зареєстрованих у квартирі мали право на користування відчужуваною нерухомістю та чиї б права могли б бути порушені цим договором, відсутні. На підтвердження даного факту, отримано Витяг з Реєстру територіальної громади міста Києва за № ________ від 09.12.2019 р.;
– самовільних переобладнань, перепланувань, добудов, перебудов, реконструкцій щодо квартири та інших змін щодо її технічних характеристик зокрема таких, які потребують попереднього погодження й отримання дозволів компетентних органів, не здійснювалось, а також те, що технічні характеристики квартири фактично відповідають тим, які зазначені у технічному паспорті на квартиру;
– відсутня заборгованість щодо сплати комунальних та інших платежів (в тому числі за використану електроенергію, користування телекомунікаційним зв’язком тощо).
4.3. Договір цей не є результатом впливу тяжких для ПРОДАВЦІВ обставин і не вчиняється на вкрай невигідних для них умовах.
4.4. Вказану квартиру оглянуто ПОКУПЦЕМ до підписання цього договору, недоліків, які перешкоджають використанню зазначеного майна за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено.
4.5. Сторони домовилися про те, що квартиру буде передано ПОКУПЦЮ у стані, який є придатним для використання її за цільовим призначенням, шляхом приймання всіх примірників ключів від квартири.
4.6. ПРОДАВЦІ зобов’язуються зняти з місця реєстрації всіх зареєстрованих осіб у відчужуваній квартирі та звільнити її для вільного користування ПОКУПЦЕМ 11 вересня 2019 року.
4.7. ПРОДАВЦІ повідомляють, що вищезазначена квартира є їх особистою приватною власністю, що підтверджується їх заявою, справжність підпису на якій засвідчено __., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.12.2019 року.
4.8. ПОКУПЕЦЬ повідомляє, що купує вищезазначену квартиру за свої особисті кошти, не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі та фактичних шлюбних відносинах, що підтверджується її заявою, справжність підпису на якій засвідчено __., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 09.12.2019 року.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. За взаємною згодою Сторін, зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом укладення додаткового договору та посвідченого нотаріально, що відповідає статті 654 ЦК України. Таким же шляхом цей договір може бути розірвано. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають урегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. У випадку якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає розгляду в судовому порядку.
5.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.


6. ОПЛАТА ВИТРАТ ТА ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ


6.1. Витрати, що пов'язані з оформленням цього договору сплачують сторони порівну.
6.2. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, внесення якого передбачене чинним законодавством, сплачено ПОКУПЦЕМ до підписання цього договору.


7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


7.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання сторонами та нотаріального посвідчення.
7.2. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного правочину (в тому числі, але не обмежуючись: статями 182, 202, 203, 205, 209 , 210-221, 223, 225,  651- 657, 659-662, 665, 667, 668, 680, 681, 1087 Цивільного кодексу України роз`яснено.

Ми, Сторони, своїми підписами під текстом цього договору стверджуємо той факт, що вільно володіємо українською мовою, зміст документа, його правові наслідки нам зрозумілі, правочин повністю відповідає нашому волевиявленню і тлумачиться нами однозначно.

 

ПРОДАВЦІ: __________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

ПОКУПЕЦЬ: ____________________________________________________________________

Місто Київ, Україна, дев’ятого грудня дві тисячі дев’ятнадцятого року.
Стягнуто плати у гривнях на підставі ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.
Приватний нотаріус

Banner - CTA V1

Back to top