Banner - CTA V2

Договір купівлі-продажу квартири з участю громадян


Місто                                                    "___"____________ 2011


Ми, що підписалися нижче, Іваненко Іван Іванович мешкає у місті/селі/ , названий далі «Продавець» адреса___________________________________________________ 
і Сергеєнко Сергій Сергійович, мешкає у місті/селі ____________________________________________
названий далі «Покупець», уклали цей договір про те, що:


1. Продавець продав, а Покупець купив квартиру № , яка знаходиться в будинку № _____________ по вул. у місті /селі/ Житомирської області. Квартира складається з _______ житлових кімнат, площа _____ допоміжних приміщень. Загальна площа квартири .
2. Квартира, що відчужується, належить Продавцю на підставі договору про передачу квартири у власність в порядку приватизації, посвідченого державною нотаріальною конторою № ________________ місто, дата зареєстрованого у реєстрі за № ___________________. Фактична вартість квартири на час приватизації визначена розміром ______________ гривень. / Акт оціночної комісії від____.сума цифрами і прописом.
3. Вартість відчужуваної квартири визначена нами у розмірі ________ гривень, які виплачені сума цифрами і прописом Покупцем Продавцеві повністю під час підписання цього договору.
4. До укладення договору відчужувана квартира нікому не продана, не заставлена, в спорі і під забороною не перебуває.
5. Покупець набуває права власності на квартиру з часу реєстрації договору в Бюро технічної інвентаризації.
6. Користування квартирою здійснюється Покупцем відповідно до чинного законодавства.
7. Покупець здійснює за свій рахунок експлуатацію й ремонт квартири з додержанням існуючих правил і норм на умовах, визначених для будинків державного і громадського житлового фонду, а також бере участь відповідно до займаної житлової площі у витратах, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом, у тому числі капітальним, всього будинку.
8. Витрати на укладання договору оплачуються Покупцем.
9. Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких знаходиться у справах 1-ї Державної нотаріальної контори міста Черкаси, другий видається
Покупцеві, третій — Продавцеві.


Підпис Продавця Підпис Покупця


Посвідчення нотаріуса


Відмітка про державну реєстрацію.

Banner - CTA V1

Back to top