Banner - CTA V2

Договір про дострокове припинення зобов’язань 
та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та
представництво в суді від 10.12.2009 р.

м. Черкаси                                                                                                               12.12.2009 р.

Довіритель: Петренко Наталія Анатоліївна, з однієї сторони, яка діє у своїх інтересах та в інтересах своєї сім’ї, що проживає за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 9, кв. 18 та 
 Представник: Бодашко Олександр Олександрович (паспорт НЕ 123123, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 11.02.2006 року, проживає в м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 к. 405) з другої сторони, надалі у тексті Договору пойменовані як «Сторони», на підставі ч. 1 ст. 651, ч. 2 ст. 1008 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли до взаємної згоди на укладення даного Договору про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді, що був укладений сторонами 10.12.2009 р. про наступне:

1. Враховуючи те, що Довіритель, користуючись своїм правом яке надано законом, на відмову від подальшого виконання умов Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді від 10.12.2009 р. (надалі – Договір) запропонував Представнику розірвати Договір, тому з урахуванням даної обставини, яка фактично призводить до неможливості подальшого виконання Сторонами умов Договору, Сторони дійшли до взаємної згоди, розірвати Договір відповідно до умов якого Представником надавалася юридична допомога Довірителю в адміністративній справі за позовом Петренко Наталії Анатоліївни до Управління праці та соціального захисту населення про зобов’язання зробити перерахунок допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку та виплатити заборгованість.

2. Договір є розірваним, а всі зобов’язання Сторін за вказаним Договором є припиненими з моменту підписання Сторонами даного Договору про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді, що був укладений сторонами 10.12.2009 р. Будь-які претензії Сторін одна до іншої з приводу виконання умов Договору про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді, що був укладений сторонами 10.12.2009 р. відсутні.

3. В зв’язку із достроковим розірванням Договору, Сторони дійшли до взаємної згоди про те, що винагорода Представника за надану ним Довірителю юридичну допомогу складає 50000 дол.США (п’ятдесят тисяч доларів США). Винагорода за надання Представником юридичної допомоги, сплачується Довірителем в момент підписання даного Договору про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді, що був укладений сторонами 10.12.2009 р.

4. Даний Договір про дострокове припинення зобов’язань та розірвання Договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді, який було укладено Сторонами 10.12.2009 р. складено у двох оригінальних екземплярах українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін і вступає в закону силу з моменту здійснення Довірителем оплати Представнику суми винагороди вказаної в п. 3 цього Договору та підписання його Сторонами.


Довіритель:                                                Представник:

________________ (Петренко Н.А.) ____________________(Бодашко О.О.)

 

Примітка до договору про дострокове припинення зобов’язань та розірвання договору про надання юридичної допомоги та представництво в суді:

1. Даний договір є результатом того досвіду, який приходить лише з часом. Яущо Ви не впевнені у свєму довірителі, він Вас віводить в оману чи у разі наявності інших факторів - розривайте договірні відносини саме таким договором.

2. Якщо це вимагає довіритель - не заперечуйте, легше відмовитись від надання послуги ніж нав'язувати її довірителю.

Banner - CTA V1

Back to top