Banner - CTA V2

Господарський суд Київської області

ПОЗИВАЧ:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "__"
Юридична адреса: __
Код ЄДРПОУ: __
Тел.: __
тел.пошта: __ґ

 
ВІДПОВІДАЧ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "__"
Юридична адреса: __
Код ЄДРПОУ: __
Тел.: __

Ціна позову: 256 029,82 грн.
Судовий збір: 3 840,43 грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення штрафних санкцій за Договором поставки № 14 від 14.05.2019 р.

Banner V1

З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

14.05.2019 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «__» (далі – Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «__» (далі –Відповідач) було укладено договір поставки № 14 (далі – Договір).
Відповідно до п. 1.1. Договору Постачальник передає, а Покупець приймає та сплачує, на умовах, що вказуються в специфікаціях до даного Договору, сільськогосподарську продукцію.
Згідно п. 3.3. та п. 4.2. поставка та оплата товару здійснюється на умовах та у строки, вказані в специфікаціях до Договору.
Так між Позивачем та Відповідачем було складено і підписано наступні специфікації до Договору:
1. Специфікація від 15.05.2019 р., згідно якої Позивач зобов’язувався поставити пшеницю у кількості 75,00 тон загальною вартістю 431 250,00 грн. (чотириста тридцять одна тисяча двісті п’ятдесят гривень нуль копійок).
2. Специфікація від 23.05.2019 р., згідно якої Позивач зобов’язувався поставити пшеницю у кількості 40,00 тон загальною вартістю 240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень нуль копійок).
3. Специфікація від 04.06.2019 р., згідно якої Позивач зобов’язувався поставити пшеницю у кількості 38,00 тон загальною вартістю 231 800,00 грн. (двісті тридцять одна тисяча вісімсот гривень нуль копійок).
4. Специфікація від 03.07.2019 р., згідно якої Позивач зобов’язувався поставити пшеницю у кількості 33,870 тон загальною вартістю 204 913,50 грн. (двісті чотири тисячі дев’ятсот тринадцять гривень п’ятдесят копійок).
5.Специфікація від 04.07.2019 р., згідно якої Позивач зобов’язувався поставити пшеницю у кількості загальною вартістю 172 185,60 грн.(сто сімдесят дві тисячі сто вісімдесят п’ять гривень шістдесят копійок).
Відповідно до п. 5 зазначених специфікацій встановлений наступний порядок розрахунків: 100 % оплати за поставлений товар проводиться Покупцем протягом 3 (трьох) банківських днів, згідно копії рахунку-фактури на відвантажений товар у складі Покупця.
Позивач вчасно та якісно виконав умови Договору, поставивши Товар Відповідачу з усією необхідною документацією.
Так, під кожну специфікацію під час поставки товару Відповідачу Позивачем було надано видаткову накладну, товарно-транспортну накладну, а також було надано податкову накладну та підтвердження її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).
Відповідач під час прийому товару за кількістю та якістю не заявляв про поставку товару не в тій кількості, яка була обумовлена сторонами, та не повідомляв Позивача про те, що поставлений товар не відповідав за якістю умовам, визначеними в п. 3 специфікацій до Договору.
Таким чином у Відповідача виник обов’язок по оплаті поставленого Позивачем товару в порядку та на умовах, визначених п. 5 специфікацій.
Згідно ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України, за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Дана норма кореспондується зі ст. 712 Цивільного кодексу України.
Також, ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України, передбачено, що …………...
Ч.. 1-3 ст. 692 Цивільного кодексу Цивільного кодексу України, визначено, що Покупець зобов'язаний оплатити товар …………….процентів за користування чужими грошовими коштами.
Ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України визначає, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання …………...
Згідно п.5.1. Договору, у випадку порушення зобов’язання, що виникає з Даного Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену даним Договором та чинним законодавством України.
П. 1 ст. 216 Господарського кодексу України, встановлено що, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.
Проте Відповідач свої зобов’язання по оплаті товару не виконав вчасно, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень нуль копійок).
Так, згідно акту звірки взаєморозрахунків за період травень-серпень 2019 р. станом на 31.08.2019 р. заборгованість Відповідача перед Позивачем становить 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень нуль копійок).
Відповідно до п. 5.4. у разі не оплати товару, або за порушення строків оплати, Покупець сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) % від загальної вартості Специфікацій до даного Договору.
Загальна вартість підписаних між Позивачем та Відповідачем специфікацій до Договору становить 1 280 149,10 грн. (один мільйон двісті вісімдесят тисяч сто сорок дев’ять гривень десять копійок).
Таким чином, Відповідач окрім погашення суми основного боргу мав сплатити штрафні санкції в розмірі 20 % відсотків, відповідно до п. 5.4. Договору:
1 280 149,10 грн. х 20 % = 256 029,82 грн.
З метою досудового врегулювання спору Позивачем 09.09.2019 р. було направлено претензію № 9 про сплату основної суми боргу в розмірі 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень нуль копійок) та суми штрафних санкцій в розмірі 256 029,82 грн. (двісті п’ятдесят шість тисяч двадцять дев’ять гривень вісімдесят дві копійки).
Після отримання претензії Відповідач сплатив суму основного боргу в розмірі 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень нуль копійок), проте сума штрафних санкцій в розмірі 256 029,82 грн. (двісті п’ятдесят шість тисяч двадцять дев’ять гривень вісімдесят дві копійки) залишалась не сплаченою.
Звернення до Господарського суду Київської області обґрунтовано тим, що місцезнаходженням Відповідача є__.
Позивачем не подавався позов до Відповідача до суду або іншого компетентного органу з тих же самих підстав та з тим же предметом.
Як зазначено вище Позивач направляв претензію № 9 від 09.09.2019 р. з метою досудового врегулювання спору, проте Відповідач виконав умови претензії лише частково.
Позивач не вживав заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви.
На виконання вимог ст. 124 та п. 9, ч. 3, ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, подаємо попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи:
Судовий збір у розмірі – 3 840,43 грн. (три тисячі вісімсот сорок гривень сорок три копійок);
Витрати на правову допомогу – 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень нуль копійок).
На даний час сума витрат на правову допомогу носить попередній характер та може бути збільшена, оскільки Позивач може понести додаткові витрати на правову допомогу, пов’язані із розглядом справи в Господарському суд Київської області.
Тому остаточний розрахунок витрат на правову допомогу буде подано Позивачем після відкриття провадження по справі.
Окрім того, Позивач повідомляє суду, що усі додатки до цієї позовної заяви наявні у нього в оригіналах та можуть бути надані суду для огляду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись Рішенням № 1-2/2002 від 09.07.2002 року Конституційного суду України, ст.ст.526, 549, 692, 712 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193, 230, 232, 265 Господарського кодексу України, ст.ст. 20, 24, 27, 124, 129, 162, 164, 171, 172 Господарського процесуального кодексу України, -

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження.
2. Стягнути з Відповідача суму штрафних санкцій за Договором поставки № 14 від 14.05.2019 р. у розмірі 256 029,82 грн. (двісті п’ятдесят шість тисяч двадцять дев’ять гривень вісімдесят дві копійки).
3. Стягнути з Відповідача судовий збір та витрати на правову допомогу в повному обсязі.

Додатки:
1. Квитанція про сплату судового збору.
2. Копія Договору поставки № 14 від 14.05.2019 р.
3. Копія Специфікації від 15.05.2019 р.
4. Копія видаткової накладної № 6 від 15.05.2019 р.
5. Копія товарно-транспортної накладної № 41 від 15.05.2019 р.
6. Копія податкової накладної № 6 від 15.05.2019 р. та копія квитанції про її реєстрації.
7. Копія рахунка-фактура № 6 від 15.05.2019 р.
8. Копія видаткової накладної № 9 від 16.05.2019 р.
9. Копія товарно-транспортної накладної № 43 від 16.05.2019 р.
10. Копія податкової накладної № 9 від 16.05.2019 р. та копія квитанції про її реєстрацію.
11. Копія рахунка-фактура № 9 від 16.05.2019 р.
12. Копія Специфікації від 23.05.2019 р.
13. Копія видаткової накладної № 12 від 24.05.2019 р.
14. Копія товарно-транспортної накладної № 18 від 24.05.2019 р.
15. Копія податкової накладної № 12 від 24.05.2019 р. та копія квитанції про її реєстрацію.
35. Копія договору по надання правничої (правової) допомоги адвокатом № 2309-2019 від 23.09.2019 р.
36. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
37. Ордер.
38. Докази направлення позовної заяви із додатками для Відповідача.

 

Генеральний директор
ТОВ «__»
25.09.2019 р.

Banner - CTA V1

Back to top