Banner - CTA V2

Адвокаты Киева по семейным и наследственным делам помогут ВАМ:

СЕМЕЙНОЕ право

- оформить развод, путем составления искового заявления и сопровождение дела в суде. (если есть несовершеннолетние дети, то развод происходит только через суд)
- взыскать алименты на ребенка, изменить способ выполнения отцом обязанностей по содержанию ребенка, увеличение/уменьшение суммы алиментов.
- лишение родительских прав (необходимо доказать грубое нарушение прав ребенка)
- устранение препятствий в общении с детьми (каждый из супругов имеет право на общение с ребенком согласно решения суда).
- составление исковых заявлений об установлении или оспаривании родительских прав
- раздел имущества супругов, в том числе раздел кредитных обязательств (делится не только имущество, но и кредитные обязательство супругов согласно решения Верховного суда).
- установление порядка пользования квартирой и разделение счетов (используется, при невозможности продать квартиру по взаимному согласию).
- признания факта проживания одной семьей (необходимо для раздела имущества или для принятия наследства).
- устранение препятствий в пользовании квартирой (принудительное вселение/выселение)
- сложное разделение имущества, разделение имущество юридических лиц и долей в них;

НАСЛЕДСТВЕННОЕ право

- представление интересов наследника при опротестования наследства.
- наследственные споры.
- восстановление сроков для принятия наследства
- раздел имущества при наследовании.
- смена очередности наследования по закону.
- признание права собственности на наследственное имущество по истечении срока принятия наследства (возобновление сроков).
- признания права собственности на наследство при отсутствии документов на имущество (недвижимость, земля, автомобиль, депозит).

- защита наследника от кредиторов умершего, в том числе от банков.

Mayorov V1

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
Про розірвання шлюбу та поділ спільного майна подружжя

 

 

Між __. (надалі – «позивач») та __ (надалі – «відповідач») 03.11.2004 р. Відділом реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міського управління юстиції Київської області зареєстровано шлюб, запис в книзі реєстрації актів про одруження зроблено за № __ (свідоцтво про шлюб серії 1-БК №_1).

Неповнолітні діти відсутні

Спільне життя з Відповідачем не склалося з причин відсутності взаєморозуміння між нами, байдужості до життя та проблем кожного, різних поглядів на сім’ю та життя в цілому. Спільне господарство нами не ведеться, спільного сімейного бюджету у нас немає.
Рішення про розірвання шлюбу я прийняла остаточно і змінювати його не маю намірів, оскільки переконана, що подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе і суперечить моїм інтересам.
Згідно з ч. 1 ст.24 Сімейного кодексу України шлюб ґрунтується на ¬¬¬¬¬__________.
Згідно ч.3, 4 ст. 56 Сімейного кодексу України кожен з подружжя має право ___________.

В період шлюбу, за спільні кошти, мною та відповідачем було набуто наступне майно:
1. Автомобіль марки BMW, модель 520, 1992 року випуску, д/з _____.
Автомобіль було придбано нами та зареєстровано за відповідачем 07.12.2006 року.
Оригінал Свідоцтва про реєстрацію даного автомобіля та сам автомобіль знаходяться у відповідача.

Зазначене вище майно є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Крім того, у позивача на 16.12.2020 року є наступні боргові зобов’язання перед ПАТ “Приватбанк”. Кредитний договір укладався в інтересах сім’ї, а грошові кошти також витрачались на сім’ю, а саме:
1. Заборгованість по угоді №S_____ від 19.06.2013 року – 21 979, 92 грн.
2. Заборгованість по угоді №1_____ – 1 807.35 грн.
3. Заборгованість по угоді №1____6 – 1 465.38 грн

Між подружжям поділяється навпіл як і сумісна власність придбана на позичені кошти, так і боргові зобов’язання повернути ці кошти кредитору (ВСУ від 14 вересня 2016р. у справі № 6-539цс16)

На сьогоднішній день між позивачем та відповідачем домовленості про порядок поділу зазначеного майна не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України: __________.
Частиною 1 ст. 69 Сімейного кодексу України визначено: ___________.

Відповідно до положень ст.71 СК України, майно, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. ___________.

П. 22 постанови Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 р. __________
Таким чином, автомобіль марки Автомобіль марки BMW, модель 520, 1992 року випуску, д/з
АІ___ є спільною власністю подружжя. Вартість транспортного засобу відповідно до звіту про незалежну оцінку становить 88 100 (вісімдесят вісім тисяч сто) гривень.

П Р О Ш У:

1. Розірвати шлюб між мною, ________ та ___________ зареєстрований __________________.
2. Визнати автомобіль марки BMW, модель 520, 1992 року випуску, д/з ____, який зареєстрований на ім`я _______ об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.
3. Поділити між __та __спільне майно подружжя - автомобіль марки BMW, модель 520, 1992 року випуску, д/з А__, залишивши вищевказаний автомобіль у власності __а та стягнувши з __, грошову компенсацію ½ частини вартості спірного автомобіля марки BMW, модель 520, 1992 року випуску, д/з __ в сумі 44 050 грн. 00 коп. Право власності на ½ автомобіля марки BMW, модель 520, 1992 року випуску, д/з __ за __
4. Визнати спільним зобов`язанням __та __за кредитним договором №SA__8134 від 19.06.2013 року укладений з ПАТ «Приватбанк».

Додатки:
1. Копія паспорту позивача (оригінал знаходиться у позивача);
2. Довідка з ПАТ “Приватбанк” (оригінал знаходиться у позивача);
3. Звіт про незалежну оцінку (оригінал знаходиться у позивача);
4. Оригінал свідоцтва про шлюб.

______________ «27» грудня 2020 року

 

Banner - CTA V1

Back to top