Banner - CTA V2

Иск по новому кодексуДо __________ суду

Позивач:____________
Повні дані позивача…
адреса з поштовим індексом…
 ідентифікаційний код…
засоби зв’язку…

Відповідач:____________
Повні дані відповідача…
адреса з поштовим індексом…
ідентифікаційний код…
відомі засоби зв’язку…


         Ціна позову: __________ грн / Позовні вимоги носять немайновий характер


 
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про…[Обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються…]

Викладені обставини підтверджуються наступними доказами: 
1.     1)    копією… Оригінали зазначених документів знаходяться у позивача;
2.     2)    копією… За наявною інформацією, оригінали вказаних документів знаходяться у відповідача;
3.     3)    копією… За наявною інформацією, оригінали вказаних документів знаходяться у ...

Одночасно повідомляю суд про те, що разом з позовною заявою не можуть бути подані наступні докази: [Зазначити конкретні докази, які не можуть бути подані; причини, з яких докази не можуть бути подані у визначений строк; докази, які підтверджують, що позивач вжив усіх залежних від нього заходів, спрямованих на отримання вказаних доказів].

Заходів досудового врегулювання суперечки між сторонами не вживалося, оскільки законом та домовленістю такий обов’язок не передбачено; заходи забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не вживалися; позивачем іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав не подавалося; відсутні будь-які інші підстави, що мають наслідком відмову у відкритті провадження. 

[Підстави звільнення позивача від сплати судового збору]

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 16, … ЦК України та ст.ст. 175-177 ЦПК України,


ПРОШУ

 1. 1. Якщо суд вважає, що строки звернення до суду є пропущеними, поновити позивачу такий строк.
  2. [Зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні].
  3. Судові витрати покласти на відповідача. Документальне підтвердження судових витрат позивача буде надано не пізніше п’яти днів після ухвалення рішення суду (ч.8 ст.141). 


  Перелік документів та інших доказів, що додаються:
  1.     Копія…
  2.     Копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування (ч.6 ст.177).
  3.     Докази, які підтверджують, що позивач вжив усіх залежних від нього заходів, спрямованих на отримання доказів, які не можуть бути подані разом з позовною заявою (ч.4 ст.83).
  4.    Клопотання про витребування доказів із зазначенням того, який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (ч.3 ст.177, ч.1, 2 ст.84).
  5.     Клопотання про уповноваження позивача на одержання витребуваних судом доказів (ч.5 ст.84).
  6.     Клопотання про встановлення судом додаткового строку для подання позивачем доказів (ч.5 ст.83).
  7.     Клопотання про доручення іншому суду вчинити процесуальні дії щодо збирання доказів (ч.1 ст.87).
  8.     Клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження (ч.2 ст.184, ст.276).
  9.     Клопотання про призначення судової експертизи (ч.3 ст.177).
  10.   Клопотання про виклик відповідача для дачі особистих пояснень (п.5 ч.2 ст.223).
  11.   Клопотання про вирішення судом питання щодо залучення третьої особи (ст.53).
  12.   Клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції (ч.5, 7 ст.212).
  13.   Клопотання про ухвалення судом заочного рішення, у разі неявки відповідача (ст.280).
  14.   Обґрунтований розрахунок суми, яка стягується або оспорюється (п.3 ч.3 ст.175).
  15.  Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи (ч.1 ст.134, п.9 ч.3 ст.175).
  16.   Документ, який підтверджує повноваження представника позивача (ч.7 ст.177, ст.62).
  17.   Оригінал квитанції / платіжного доручення про сплату судового збору в установленому порядку і розмірі (ч.4 ст.177).
  18.    Копія позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (ч.1 ст.177).


  “___” ____________ 20__ року

  Позивач / Представник позивача       _______________   підпис ______________    
Banner - CTA V1

Back to top