Banner - CTA V2

Адвокат по землеУчитывая специфику земельных отношений, найти хорошего адвоката по земельным вопросам достаточно сложно. Адвокат по земле должен постоянно заниматься юридическими вопросами по соответствующей тематике. Сложность заключается в том, что перед получение право собственности на землю (акт) проходит определенное время между выделением земли и подготовкой документации. Именно в этот период происходит основные махинации, а именно незаконное повторное выделение земли другим субъектам.

Приведем пример нашего клиента, который обратился за юридической консультацией к адвокатам по земле.
Рада выделила землю нашему клиенту и он начал готовить техническую документацию для получения акта на землю. В процессе подготовки, выяснилось, что по кадастровому номеру числится другой собственник. Когда начали выяснять, поняли, что существует два решения рады о выделении одного и того участка земли. Особенность в том, что наше решение никто не опротестовывал, просто по-быстрому оформили акт на другого человека!

Юридическая консультация адвоката по земельным вопросам Киев, Украина – Майоров Василий, адвокат по земле (073-073-60-60)

Мы составили иск и подали в суд по отмене решение рады. Для информации предоставляем образец иска по земле!


Юрист по земле

Ірпінський міський суд Київської області

Позивач:_____________________________

місце реєстрації:
 Київська обл., смт. Гостомель, вул. __________
ідентифікаційний код: __________

засоби зв’язку:0962432873
ел. пошта: відсутня

Відповідач:

Гостомельська селищна рада Київської області
місце знаходження:
08290, Київська область, смт. Гостомель
вул. Свято – Покровська, буд. 125
_____________________


Позов немайнового характеру

ПОЗОВНА ЗАЯВА

21 серпня 2009 року Рішенням Гостомельської селищної ради №_____, ________ (надалі - Позивач), надано дозвіл на збір матеріалів вибору земельної ділянки площею 0,1700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в селищі Гостомель по вул. __________

Пунктом 2 Рішення Гостомельської селищної ради від 21 серпня 2009 року встановлено, що матеріали вибору земельної ділянки площею 0,1700 га в селищі Гостомель по вул. ____________ мають бути подані на затвердження до Гостомельської селищної ради потягом 1 (одного) року. Тобто, готові матеріали вибору земельної ділянки мають бути подані до Гостомельської селищної ради потягом 1 (одного) року з дня їх виготовлення.

19 червня 2014 року Рішенням Гостомельської селищної ради №1136-43-V внесено зміни до Рішення Гостомельської селищної ради від 21 серпня 2009 року №855-44-VІ «Про надання дозволу ___________ та викладено в новій редакції.
__________ надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у селищі Гостомель по вул. _________ (надалі – Земельна ділянка).

У 2015 році Рішенням Гостомельської селищної ради від 29 січня 2015 року №____ внесено зміни до Рішення Гостомельської селищної ради від 19 червня 2014 року, яким ____________ надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1180 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у селищі Гостомель по _________

Відповідно ч. 1 ст. 59 Закону України «Про органи місцевого самоврядування»,  рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Згідно ч. 1 ст. 116 Земельного Кодексу України, громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками ………….

Частиною 2 ст. 123 Земельного Кодексу України встановлено, що особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом ……………….

Рішенням Гостомельської селищної ради від 11 червня 2015 року №1056-55-VІ «Про перейменування вилиць та провулків у селищі Гостомель», вулицю _______ перейменовано на вулицю _________

Під час розробки проекту землеустрою КП «Ірпінське земельно – кадастрове бюро» було встановлено, що земельна ділянка, на яку надано дозвіл на розробку проекту землеустрою на підставі Рішення Гостомельської селищної ради від ________ року, вже є сформованою та зареєстрованою в Державному земельному кадастрі та має кадастровий номер: ___________ (копія Листа додається).

Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Згідно до п. 2.8 Наказу N 376 від 18.05.2010 року Державного комітету України із земельних ресурсів, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за N 391/17686 від 16 червня 2010 року Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) включає:


пояснювальну записку………..;
технічне завдання ………………;
копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку;
матеріали польових топографо-геодезичних робіт;
план меж земельної ділянки, ………………... На бажання замовника замість плану меж земельної ділянки може складатися кадастровий план земельної ділянки;
перелік обмежень ……………….;
акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання…………

Згідно інформації з Публічної кадастрової карти за кадастровим номером __________ Земельна ділянка чомусь зареєстрована за _______

Звернувшись до Гостомельської селищної ради (надалі – Відповідач) щодо роз’яснень даної ситуації, Позивачу було повідомлено про те, що оскільки вона не оформила своє право власності на земельну ділянку площею _______________________

Відповідач на підставі Рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою та Рішення про затвердження проекту землеустрою передав у власність _____ Земельну ділянку.

Протиправність Рішення Відповідача про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою _______ та Рішення про затвердження проекту землеустрою _____ на Земельну ділянку полягає в наступному.

Позивач перша подала клопотання Відповідачу про отримання Земельної ділянки у власність та отримала від нього дозвіл на виготовлення проекту землеустрою. Тобто, після надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою на підставі Рішення Гостомельської селищної ради від _________ року та Рішення Гостомельської селищної ради від _______ року у Позивача вже виникло право на Земельну ділянку.

Оскільки Рішення Гостомельської селищної ради _______ року та Рішення Гостомельської селищної ради від _________ року, на даний час не скасовані, то Відповідач протиправно виніс Рішення про надання дозволу Вознюк Т.І. на виготовлення проекту землеустрою на Земельну ділянку та Рішення про затвердження проекту землеустрою.
Знаючи, що Позивач займається збором документів, замовленням проекту землеустрою на Земельну ділянку Відповідач, ухвалює Рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою ________ у якої також виникло право на Земельну ділянку.

Протиправність Рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою ______ та Рішенням про затвердження проекту землеустрою полягає ще і в тому, що Відповідачем було надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, який у подальшому затверджений, на ту ж саму Земельну ділянку що і Позивачу, але під іншим номером.

Відповідно до Рішення Рішення Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради №72 від 14 червня 2002 року «Про впорядкування житлових будинків по вилиці Ворошилова, Кірова смт. Гостомель», будинку 3а присвоєно номер 27.

Для поліпшення житлових умов Невгоденко К.М. погодилась відмовитись від земельної ділянки загальною площею 0,07 га на користь Позивача для будівництва останньою житлового будинку.

Рішеннями про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою ______ та про затвердження проекту землеустрою, __________, припинено право постійного користування на більшу частину її Земельної ділянки без її згоди та судового рішення, чим порушено її права постійного користування на земельну ділянку.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 Земельного Кодексу України, припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки.
Згідно ст. 143 Земельного Кодексу України, примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку і тільки у разі: ___________________

Пунктом 8 Постанови Пленуми Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року N 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ», встановлено, що припинення права власності на землю чи права землекористування провадиться за позовом відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування в судовому порядку, недодержання якого є підставою для визнання рішення цього органу та виданих державних актів недійсними.

Враховуючи наведене, Рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою та Рішення про затвердження проекту землеустрою Вознюк Т.І. порушують права та законні інтереси Позивача, прийняте з порушенням вимог земельного законодавства, а тому є такими, що підлягають скасуванню.

Відповідно до цього спори, що виникають із земельних відносин, у яких хоча б однією зі сторін є фізична особа, незважаючи на участь у них суб'єкта владних повноважень, згідно зі статтею 15 ЦПК розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Відповідно до Позиції Великої Палати Верховного Суду України щодо справи щодо оскарження рішення органів місцевого самоврядування фізичною особою, на підставі якого могло виникнути в результаті виконання цього рішення майнові права, можуть розглядатись як в порядку адміністративного так цивільного судочинства (Постанова Верховного Суду від 18 квітня 2018 року у справі №707/1580/15-ц)

Оскарження рішення органу місцевого самоврядування поглинається суперечкою про майнове право, яке могло як належати особі до звернення до органу місцевого самоврядування, так і виникнути в результаті виконання рішення відповідного органу. У другому випадку захист такого права відбувається в порядку цивільного судочинства способом, характерним для приватноправових відносин.

Відповідно до ст. 93 ЦПКУ Позивач ставить Відповідачу наступні питання, а саме:

1. 1. Які земельні ділянки розташовані за адресами …………….?
2. 2. Чи зареестрована одна і таж земельна ділянка за адресами _________?
3. 3. Чому за двома адресами ____________?
4. 4. Які були адреси земельної ділянки за кадастровим номером _________?
5. 5. Яким чином КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» було встановлено, що земельна ділянка за адресою __________-.
6. 6. Чи присвоєно кадастровий номер земельній ділянці орієнтовною площею ________?

Керуючись ст. 116, 118, 122, 123, 140-149, 155 Земельного Кодексу України, -

ПРОШУ:

1. 1. Визнати недійсним та скасувати Рішення Гостомельської селищної ради про надання дозволу Вознюк Т.І. на виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку за адресою Київська область, смт. Гостомель, вул. _______
2. 2. Стягнути з Відповідача судовий збір.

Представник ________________
на підставі довіреності ________________ В.О. Майоров ______2018

 

Banner - CTA V1

Back to top