Banner - CTA V2

Порядок підготовки та подання данної позовної заяви для Чорнобильців здійснюється наступним чином:


1) Готуєте ксерокопії наступних документів у трьох примірниках: паспортні данні (1,2 сторінка та реєстрація), ідентифікаційний код, копя посвідчення особи яка постраждала в наслідок Чорнобильської катастрови, копія довідки МСЕК, заява до управління ПФУ про перерахунок пенсії та їх відповідь (негативна).


2) Готуєте Позовну заяву по Чорнобильцям (зразок представлений) та до кожного примірника такої заяви прикладаєте по одному примірнику ксерокопії документів.


3) Інвалід Чорнобиля не сплаує Державне мито (від державного мита звільнені на підставі п. 18 ч. 1 Декрету "Про державне мито").


4) Особсто подаєте позовну заяву до Суду (або відправляєте по пошті два примірника позовних заяв із додатками (один для Суду інший для Відповідача) рекомендованим листом про вручення поштового повідомлення).


5) Чекаєте рішення суду першої інстанції, яке буде оскаржено до Апеляційного суду. Лише тоді коли рішення набуде законної сили. Несете його (із супровідним листом) до відповідного управління ПФУ та залишаєте його на виконання. У разі необхідності до ДВС та "просите" відкрити виконавче провадження.


6) Суд найчастіше задовольняє Ваши позовні вимоги щодо стягнення заборгованості з ПФУ стосовно недоплати пенсії інваліду Чорнобиля мінімум за попередні шість місяців (сума є достатньо великою та розмір її залежить від групи інвалідності - І, ІІ або ІІІ, та може становити порядком декількох десятків тисяч гривень).


Представлений алгоритм дій є основною складовою, що передує захисту Ваших законних прав, на передбачену Законом України пенсію для інвалідів Чорнобиля, яку нажаль можливо отримати лише через Суд.


Найкращий варіант позитивного та успішного вирішення даної справи є таким, щоб скористатися юридичною допомогою фахівця, який знається на даній категорії справ, оскільки мати позитивне рішення суду це лише 30% успіху, решта 70% успіху - це отримати відповідну суму боргу на руки (фактично). Доручіть Вашу справу - Фахівцю!.


ПОЗОВНА ЗАЯВА ДЛЯ ЧОРНОБИЛЬЦІВ


до Соснівського районного суду Черкаської області 
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316


ПОЗИВАЧ: Зіркович Ганна Павлівна


18022, м. Чекраси, вул. Ярославська, 15, кв. 56
тел. (0472)56-56-56


ВІДПОВІДАЧ: Управління пенсійного фонду України в Соснівському районі м. Черкаси
18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195,
тел. (0472) 45-70-25


від державного мита звільнена на підставі п. 18 ч. 1 Декрету "Про державне мито"


 


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання протиправними дій Управління пенсійного фонду України в Соснівському районі м. Черкаси щодо недоплати пенсії особі, яка отримала ядерну шкоду здоров’ю відповідно до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та зобов’язання вчинити певні дії


 


Я, Зіркович Ганна Павлівна, являюся особою, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до висновку медико-соціальної експертної комісії з 15 червня 1995 року мені встановлено інвалідність ІІІ групи бестроково. Захворювання має причинний зв'язок з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Крім того, статтею 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" мене віднесено до І категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На підставі цього Закону мені призначено пенсію та щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну моєму здоров’ю, розмір яких повинен визначатись виходячи з мінімальної пенсії за віком, яка встановлена законами.
Але відповідач (управління Пенсійного фонду України в Соснівському районі
м. Черкаси, де я перебуваю на обліку) визначав розмір зазначених пенсій згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1 від 03.01.2002 р., № 530 від 28.05.2008 р. та №654 від 09.07.2008 р., що є суттєво меншою від тієї, що передбачена вищевказаним Законом.Розмір моєї основної пенсії, відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» як інваліда ІІІ групи, повинен був становити не менше 6 мінімальних пенсій за віком.
Також, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 50 вказаного Закону, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю повинна становити для інвалідів ІII групи 50 процентів мінімальної пенсії за віком.
Відповідач також не проводить перерахунок моєї пенсії після встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, як це передбачено частиною 3 статті 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Я вважаю, що є вина відповідача в тому, що мені неправильно нараховувалась пенсія, так як розмір її не відповідає вимогам Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Оскільки окремі положення цих Законів, які обмежували конституційні права громадян, в різні періоди були визнані неконституційними (Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 р. № 8-рп/99, від 20.03.2002 р. № 5-рп/2002, від 17.03.2004 р. № 7-рп/2004, від 01.12.2004 р. № 20-рп/2004, від 09.07.2007 р., від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008, від 27.11.2008 р. № 26-рп/2008), то відновлення попередніх їх редакцій не потребувало законодавчого врегулювання і повинно було виконуватись, зокрема, відповідачем.Поскільки, Конституція України має пріоритет над підзаконними нормативно-правовими актами України, то діяльність державних органів повинна бути спрямована на виконання саме конституційних норм, а не підзаконних нормативно-правових актів, що йдуть врозріз із цими нормами Конституції України.
Статтею 8 Конституції України від 28.06.1996 р. передбачено: "В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується".
Більше того. Відповідно до статті ІV Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, до якої приєдналася Україна 12 липня 1996 року на підставі Закону України 334/96-вр, відповідальність за ядерну шкоду є абсолютною.
Стаття V цієї ж конвенції зобов’язує кожну країну, яка підписала цю конвенцію, забезпечити можливість особам, яким завдана ядерна шкода, реалізувати свої права на відшкодування ядерної шкоди.
Стаття VІ конвенції встановлює тридцятирічний строк позовної давності за вимоги відшкодування ядерної шкоди.Абсолютну відповідальність за ядерну шкоду, завдану Чорнобильською катастрофою, встановлює також стаття 73 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Можливість застосування вищеназваних нормативно-правових актів встановлює стаття 5 та 9 Кодексу адміністративного судочинства України.
Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з положеннями частини 4 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.
Окрім того, стаття 22 Конституції України визначає, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.Відповідно до частини першої статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Отже, за конституційними нормами, виходячи із пріоритетності законів над підзаконними актами, при визначенні розміру моєї пенсії застосуванню підлягають частина 1 статті 50 та частина 4 статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а не постанови Кабінету Міністрів України, які істотно звужують обсяг установлених законом прав.
Слід наголосити, що надання законодавцем Кабінету Міністрів України права визначення порядку обчислення пенсій не означає, що останній, встановлюючи такий порядок, може допустити звуження змісту та обсягу прав громадян, встановлених цим же Законом. Тобто, Кабінет Міністрів України повинен був встановити зазначений порядок, не порушуючи положень цього Закону, в тому числі й інших законів, якими встановлено розміри мінімальної пенсії за віком.
Зі змісту статей 50 і 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" випливає, що під час визначення пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, за основу їх нарахування береться мінімальна пенсія за віком.За чинним законодавством, розмір мінімальної пенсії за віком визначається лише за правилами, передбаченими частиною 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Іншого нормативно-правового акта, який би визначав цей розмір або встановлював інший розмір, немає.
Відповідно до частини 3 статті 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до статті 54 цього Закону, а також розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до 1, 2, 3, 4 категорій, та розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахунок пенсії здійснюється з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.
Частиною 1 статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
Виходячи з цього, Відповідач повинен виплатити мені заборгованість, яка становить різницю між сумою, яка вийде при перерахунку основної та додаткової пенсії відповідно статей 50, 54 "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та сумою фактично виплаченої пенсії за період із 13 червня 1994 року по дату прийнятого рішення.Вважаю також, що є підстави для нарахування та виплати додаткової пенсії в подальшому, оскільки за весь період дії Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Відповідачем жодного разу не було сплачено вказану додаткову пенсію належним чином. Такої думки і Вищий адміністративний суд України. Відповідно до листа №910/13/13-09 від 17.06.09 року суди повинні здійснювати нарахування (саме нарахування, а не перерахунок та виплату заборгованості) та виплату пенсій виходячи з розмірів, встановлених законом №796-ХХІІ.
На підставі вищевикладеного та відповідно до статей ІV, V, VІ Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, статті 73 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" 8, 19, 22, 46 Конституції України, статей 50, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 5, 9, 17, 100, 102, 104, 106 Кодексу адміністративного судочинства України, -ПРОШУ:
1. Визнати причини пропуску строку для звернення до суду за захистом прав та законних інтересів поважними.
2. Поновити строк звернення до суду (обґрунтування в окремій заяві).
3. Прийняти мою позовну заяву до розгляду.
4. Визнати неправомірними дії Управління пенсійного фонду України в Соснівському районі м. Черкаси щодо недоплати пенсії.
5. Зобов’язати Управління пенсійного фонду України в Соснівському районі
м. Черкаси здійснити перерахунок моєї пенсії в період з 15 червня 1995 р. по дату прийнятого рішення відповідно до вимог статей 50, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", виходячи з розміру основної пенсії 6 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії 50 % мінімальної пенсії за віком.
6. Зобов'язати Управління пенсійного фонду України в Соснівському районі м. Черкаси виплатити мені недоплачену суму заборгованості по виплаті пенсії за даний період, яка виникне в результаті перерахунку.
7. Зобов'язати Управління пенсійного фонду України в Соснівському районі м. Черкаси станом на день прийняття рішення встановити мені пенсію в розмірі 6 мінімальних пенсій за віком та додаткову пенсію в розмірі 50 % мінімальної пенсії за віком, та виплачувати її в подальшому і збільшувати розмір, застосовуючи правила, передбачені статтею 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".


Додатки:
· Копія паспорта;
· Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
· Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
· Копія довідки МСЕК;
· Копія позовної заяви із додатками;
· Заява про поновлення строку;
· Відповідь УПФУ в Соснівському районі м. Черкаси."___" ____________ 2011 року Зіркович Г.П.


Позовна заява для Чорнобильців є загальнодоступою.


Примітка до позовної заяви Чорнобильців:


1.  Прийнятий Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" вiд 14.06.2011 № 3491-VI який на сьогоднішній день діє. Відповідно до цього закону "Установити, що у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" …  застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік".


Тому при подачі позовної заяви будьте готові до цього закону. На сьогоднішній день він розглядається в Конституційному суді України на предмет відповідності Основному закону.

Banner - CTA V1

Back to top