Banner - CTA V2

 

до Соснівського районного суду м. Черкаси

Позивач: Степаненко Олена Василівна

Проживаюча за адресою:

м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,

буд. 32, кв. 12

Відповідач: Управління Пенсійного фонду України

в Соснівському районі м. Черкаси

18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зобов'язання перерахувати пенсію працюючим пенсіонерам

Я, Степаненко Олена Василівна, з 1998 року одержую державну пенсію за віком списку 1, призначену мені Управлінням Пенсійного фонду України у Соснівському районі м. Черкаси (пенсійне посвідчення №003541 видане 01.04.1998р.). Після призначення пенсії я продовжую працювати.

 

24 лютого 2010 року я звернулась з заявою до УПФ України в Соснівському районі м. Черкаси з проханням здійснити перерахування пенсії з врахуванням розділу 11 підпункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008р. №530. Листом №110/П-10 від 03.02.2010 року Управління Пенсійного фонду України у Соснівському районі м. Черкаси мені було відмовлено в здійсненні перерахунку. Свою відмову УПФ України в Соснівському районі м. Черкаси обґрунтовує спільним листом Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. N20/0/18-09/039, N4096/02-01, який визначив порядок застосування статей ст.40 і ст.42 (частина 4) Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, встановивши для працюючих пенсіонерів базу для перерахунку пенсії 2007 рік, а не минулий рік, як прописано у Законі.

 

Цей лист офіційно не опубліковано і не зареєстрований Мін’юстом, його зміст суперечить Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. Викладені в листі Мінпраці та Пенсійного фонду України вказівки не ґрунтуються на правових підставах та істотно обмежують мої права, як працюючого пенсіонера.

 

Отже, вказані центральні органи виконавчої влади вчинили дію, що суперечить вимогам частини другої статті 19 та частини 3 статті 22 Конституції України, згідно з якою органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

У Законі України „Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України вносилися зміни до законів лише на період до 31 грудня 2008 року, а постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. №530 ”Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» тільки підтверджується застосування при перерахунку пенсії показника середньої заробітної плати в Україні саме за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії (розділ 11, підпункт3).

 

Отже, у вказаному вище спільному листі (додається) Мінпраці і Пенсійний фонд України посилаються на рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008, вказано: «Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. зміни, що були внесені до статей 40, 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині визначення зазначеного вище показника заробітної плати та порядку проведення перерахунку пенсій були визнані неконституційними, а рішення щодо відновлення дії зазначеної норми в попередній редакції не приймалось».

 

Своїм Рішенням від 22 травня 2008 року №10-рп/2008 Конституційний Суд України визнав деякі положення Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» не тому, що вважав певний показник, який має бути застосований при перерахунку пенсії, неконституційним, а тому, що закон про Державний бюджет України як правовий акт, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України, він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дії чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України. Оскільки предмет закону про Державний бюджет України чітко визначений у Конституції України, Бюджетному кодексі України, то цей закон не може вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх. У разі необхідності зупинення законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх не чинними мають використовувати окремі закони, а не закон про Держбюджет.

 

Відповідно до частини четвертої статті 42 зазначеного Закону України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування» уразі, якщо особа продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, тобто, за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

 

Із змісту частини четвертої статті 42 зазначеного Закону випливає, що для перерахунку пенсій застосовується показник середньої зарплати за рік, що передує року звернення з перерахунком пенсії. Адже, якщо при перерахунку пенсії береться заробітна плата відповідно до абзацу першого частини першої статті 40, то, відповідно, має застосовуватися і той показник середньої заробітної плати, який береться при призначенні пенсії із заробітку відповідно до цієї ж частини першої статті 40 Закону. Тобто за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.

 

Підкреслюю, що протягом 2005-2008 років для перерахунку пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону органами Пенсійного фонду вже застосовувався показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії. При цьому, будь яких різних тлумачень щодо застосування такого порядку не виникало. Інструктивним роз'ясненням Мінпраці та Пенсійний фонд України незаконно змінили діючий порядок і істотно обмежили мої права, як працюючого пенсіонера. Коригування пенсії шляхом множення коефіцієнта заробітку на показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за призначення пенсії, проводиться з метою осучаснення раніше отриманого заробітку, тобто приведення його до рівня сьогоднішнього дня. У такому випадку осучаснення моєї пенсії не відбувається, а навпаки погіршується.

 

Пенсіонерам, які у 2009 році подали документи на призначення пенсії, застосовується показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за призначенням, перерахунком пенсії, а пенсіонерам, які подали у тому ж році на перерахунок пенсії, враховується показник заробітної плати за 2007 рік.

 

Лист Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. N20/0/18-09/039, N4096/02-01 є не законним, порушує принципи справедливості та рівності громадян перед Законом, не забезпечує осучаснення мого заробітку при перерахунку пенсії, призводить до зниження пенсії та зменшує захищеність в умовах постійного зростання цін на товари та послуги.

 

В своїй заяві від 24.02.2010р. я також просила Управління пенсійного фонду в Соснівському районі м. Черкаси надати довідку про порядок проведення останнього перерахунку пенсії з наведенням розрахунків. Проте Управління даної довідки до цього часу не надало.

 

На підставі викладеного та керуючись статтями 18, 104, 105,106 КАС України

 

ПРОШУ:

 

1.Прийняти даний адміністративний позов до розгляду та задовольнити мої позовні вимоги.

 

2.Визнати незаконними дії Управління Пенсійного фонду України у Соснівському районі м. Черкаси.

 

3. 3обов'язати відповідача провести перерахунок пенсії починаючи з січня місяця 2009 р. з застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за календарний рік, що передує рокам перерахунку пенсії.

 

4.Стягнути з відповідача заборгованість недоплаченої щомісячної державної пенсії за останнім перерахунком.

 

5. Стягнути з відповідача витрати пов'язані з розглядом справи.

 

6. В порядку підготовки справи до судового розгляду витребувати в Управління Пенсійного фонду України у Соснівському районні м. Черкаси довідку з розрахунками проведенням мені останнього перерахунку пенсії.

 


___ ____________ 2010 року                          О.В.Степаненко

 

Примітка до Позовної заява про перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам в 2011 році:

 

1. Дана позовна заява подається до місцеового суду проте розглядається в порядку КАС України

 

Banner - CTA V1

Back to top