Banner - CTA V2

Зразок позовної заяви в суд про визнання права власності

до Соснівського районного суду м. Черкаси

Позивач: Сидоренко Надія Павлівна

місцепроживання:

18000, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 65/1,

м.т.: (063) 123-45-67

Відповідач: Черкаська міська Рада

місцезнаходження:

18000 м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 36

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання права власності

Відповідно до ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Відповідно до ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому законом, звертатися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

10.08.1999 р. між мною та Жвало Сергієм Вікторовичем, був укладений договір обміну, відповідно до умов якого мною було обмінено належну мені на праві особистої власності квартиру № 56 в будинку № 12 по вул. Енгельса в м. Черкаси на 26/50 частини житлового будинку з відповідною частиною надвірних споруд, які знаходиться в м. Черкаси по вул. Першотрванева № 65/1 та які належали на праві особистої власності Жвалу С.В.

Вказаний договір було укладено в нотаріальному порядку та посвідчено у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Симериз К.С. та зареєстровано в реєстрі за № 5986. Також вказаний договір був зареєстрований в КП «ЧООБТІ» 11.11.1999 р. про що зроблено відмітку на договорі обміну.

Отже, мною було придбано шляхом обміну, частину домоволодіння з надвірними спорудами, в якому я по сьогоднішній час постійно проживаю.

Окрім частини будинку, на належній мені на праві користування земельній ділянці, знаходяться також літня кухня (з прибудовою) – літера «З,з» та гараж – літера – «В».

Необхідно одразу зазначити, що під час укладання договору обміну, колишнім власником був замовлений у ЧООБТІ технічний паспорт, який складено 15.10.1999р., в якому стоїть нерозбірливий відтиск печатки, який вказує про те, що літня кухня та гараж є самочинно збудованими.

Незважаючи на зазначену в технічному паспорті від 15.10.1999 р. інформацію щодо наявності самочинно збудованої літньої кухні та гаража, нотаріусом Симериз К.С., даний договір був посвідчений.

Те, що я більше десяти років тому уклала договір обміну на частину житлового будинку який розташований на земельній ділянці, на якій теж розташовані самочинно збудована літня кухня та гараж мені фактично стало відомо після проведення відповідних обмірів працівниками КП «ЧООБТІ» які і повідомили мене, що літня кухня та гараж є самочинно збудованими колишніми власниками.

Відповідно до даних характеристики будинку, господарських будівель та споруд, дані про які знаходяться в новому технічному паспорті від 15.09.2010р., так само як і в погашеному технічному паспорті від 15.10.1999р. літня кухня – побудована 1973р. (переобладнана – 1982р.), гараж – 1985р. побудови, тобто в період до того, як я стала власником частини домоволодіння розташованого на земельній ділянці. Тобто, проведене працівниками КП «ЧООБТІ» обстеження, свідчить про відсутність на земельній ділянці яких-небудь будівель та споруд, як таких що були побудовані мною з часу, коли я стала власником частини домоволодіння.

Відповідно до ч.1 ст.182 ЦКУ право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. В той же час, відповідно до пункту 1.6 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 7 лютого 2002 р. № 7/5, реєстрації підлягають права власності тільки на об’єкти нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку, за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим БТІ, яке проводить реєстрацію права власності на ці об’єкти.

10.08.2010р. від КП «ЧООБТІ» мною був отримано висновок про технічний стан господарських будівель, прибудов, надбудов і споруд в якому зазначено, що літня кухня – 1973 р. побудови має задовільний технічний стан та 35 відсотків зносу, гараж – 1985 р. побудови має задовільний стан та 40 відсотків зносу. Отже, зазначені споруди не є аварійними та придатні для використання.

У відповідності до ч. 1. ст. 30 Земельного Кодексу України (в редакції 1991 р.), ч. 1 ст. 120 ЗК України (в редакції 2001 р.), ч. 3 ст. 415 ЦК України, з переходом до мене права власності на домоволодіння № 65/1 по вул. Першотравнева у м. Черкаси, до мене перейшло й право користування земельною ділянкою.

З доданих документів до позовної заяви вбачається, що літня кухня та гараж знаходяться на земельній ділянці, яка перебуває у моєму користуванні.

Частина 2 ст. 377 зазначає про те, що якщо житловий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, наданій у користування, то у разі їх відчуження до набувача переходить право користування тією частиною земельної ділянки, на якій вони розміщені, та частиною ділянки, яка необхідна для їх обслуговування.

Частина 5 ст. 376 ЦК України передбачає, що на вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб.

Господарські споруди (літня кухня (з прибудовою), гараж) та частина мого домоволодіння розташовані на земельній ділянці площа якої складає 302 кв.м. (кадастровий номер: 5698210236:25:012:0020), яка знаходиться у моєму користуванні, відповідно до підписаного акту визначення та погодження зовнішніх меж земельної ділянки, тому ніяким чином, розташування самочинно збудованих споруд не порушують права сусідів (суміжних землекористувачів та землевласників), зокрема Федотенко З.С. з якою було погоджено розподіл земельної ділянки спільної прибудинкової території домоволодіння немає заперечень щодо розподілу земельної ділянки, на якій знаходиться житловий будинок – літера «А-1».

Окрім того мною та Федотенко З.С. 19.05.2010 р. була складена в нотаріальному порядку заява про те, що нами визначено та погоджено розподіл земельної ділянки, яка знаходиться в місті Черкаси, вул. Першотравнева 65. Справжність наших підписів були засвідчені приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Мироновою А.П. та зареєстровано в реєстрі № 6598.

Отже, порядок узаконення самочинно збудованих споруд не був доведений до кінця колишніми власниками частини домоволодіння по вул. Першотравнева 65/1 що знаходиться у м. Черкаси та які здійснили самочинне будівництво та не оформили право власності на самочинно збудовані літню кухню (з прибудовою) та гараж, тому вважаю, що є всі підстави визнати за мною право власності на літню кухню (з прибудовою) – літера «З,з» та гараж – літера – «в».

На підставі вищевикладеного, у відповідності до ст ст. 3, 118-120 ЦПК України, ст.ст. 316, 328, 376, 392, 377, 415 ЦК України

ПРОШУ:

1.Прийняти позовну заяву до провадження;

2. Визнати за Сидоренко Надією Павлівною право власності на самочинно збудовані будівлі: літня кухня (з прибудовою) – літера «З,з» - 40,6 кв.м., гараж – літера «В» - 25,7 кв.м., загальною площею 66,3 кв.м. (адреса: м.Черкаси, вул. Першотравнева 65) у відповідності з технічним паспортом на житловий будинок садибного типу від 15.09.2010 року;

 3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» зареєструвати за Сидоренко Надією Павлівною (адреса: м. Черкаси, вул. Першотравнева 65) самочинно збудовані будівлі: літня кухня (з прибудовою) – літера «З,з» - 40,6 кв.м., гараж – літера «В» - 25,7 кв.м., загальною площею 66,3 кв.м. (адреса: м.Черкаси, вул. Першотравнева 65) у відповідності з технічним паспортом на житловий будинок садибного типу від 15.09.2010 року.

«___» _______________ 2010р.                   Н.П.Сидоренко 

 

 

 

 

Banner - CTA V1

Back to top