Banner - CTA V2

Господарський суд Черкаської області
            18005, м. Черкаси, вул. Шевченка, 307

    Позивач:            Публічне акціонерне товариство «Рибгосп»
                місцезнаходження:
               18000, м. Черкаси, вул. Леніна, 8
                р\р 26123456789654 в Філії Черкаського обл.
                управління ВАТ «Ощадбанк», МФО 123456,
                код ЄДРПОУ 123456789

             Відповідач:           Публічне акціонерне товариство «Сільгосп»
    місцезнаходження:
    18000, м. Черкаси, вул. Леніна, 10
    р/р 26123456789987 в АТ «ОТПбанк»,
    м. Київ, МФО 103456,
        ЄДРПОУ 123456,
    ПІН 123456789987, св-во № 123456789
    
Ціна позову: 2 566 831,16 грн.


ПОЗОВНА ЗАЯВА
стягнення грошових коштів

Між ПАТ «Рибгосп» (надалі - Позивач) та ПАТ «Сільгосп» (надалі - Відповідач) було укладено Угоду про реструктуризацію боргу від 12.12.2012 р. за № 123-123 (надалі – Угода).

Відповідно до п.1.2. Угоди, «Боржник визнає, що станом на день укладення Угоди заборгованість перед Кредитором за поставлену рибу в період з 01.01.2010 р. по 31.11.2010 р., відповідно до Договору поставки, становить 5 070 464,66 грн., і зобов’язується оплатити Кредитору зазначену суму заборгованості в період з 01.06.2012 р. до 01.11.2013 р. рівними частинами відповідно до графіку погашення заборгованості (додаток № 1 до цієї Угоди), який є невід’ємною частиною даної Угоди».

ПАТ «Сільгосп» прострочило виконання своїх зобов’язань зі сплати боргу в терміни, що визначено в графіку погашення заборгованості за використану рибу, що є Додатком № 1 до Угоди.

Згідно даного графіку Відповідач зобов’язаний сплачувати суми заборгованості рівними частинами, згідно графіку за період (з 01.06.2012 р. - до 01.11.2013 р.) по 281 692,48 грн.

Відповідач виконуючи свої зобов’язання за Угодою, з дня її підписання, 01.06.2012 р. сплатив Позивачу обумовлену у графіку грошову суму - 281 692,48 грн., тим самим лише частково виконав свої зобов’язання.

Порушення зобов’язання Відповідача полягає у тому, що ним не було здійснено жодної проплати грошових коштів, окрім сплаченої 02.06.2012 р. першої суми.
Сума простроченої заборгованості станом на 01.11.2013 р. складає: 2 535 232,32 грн. 

Як передбачено ч.1 ст. 224 ГК України, «Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб’єкту, права або законні інтереси якого порушені».
Згідно зі ст. 193 ГК України, ст.ст. 525, 526 ЦК України, зобов’язання повинно виконуватись належним чином у відповідності до умов договору, вимог чинного законодавства України. Якщо у зобов’язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.
Стаття 625 ЦК України зазначає, що «Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом».
Таким чином за період з 02.02.2012 р. по 01.11.2013 р., на підставі проведених розрахунків ціни позову (додається до Позовної заяви) сума боргу Відповідача з урахуванням 3 процентів річних складає, 2 566 831,16 грн. (з них сума заборгованості – 2 535 232,32 грн. та 3 % річних від простроченої суми заборгованості складає 31 598,84 грн.).

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 530, 625 ЦК України; ст. ст. 173, 174, 193, ч.1 ст. 224 ГК України, ст. ст. 2, ч. 1 ст.15, 54 ГПК України.

ПРОШУ СУД:
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження по справі;

2. Стягнути з ПАТ «Сільгосп» (код ЄДРПОУ 12345678) на користь ПАТ «Рибгосп» (код ЄДРПОУ 98765432) грошові кошти в сумі 2 566 831,17 грн.;

3. Всі судові витрати (оплата судового збору) понесені Позивачем при зверненні до суду стягнути із Відповідача;

4. Про день слухання справи повідомити сторони викликавши їх у судове засідання.

ДОДАТКИ:
1. Копія виписки з ЄДРПОУ серії ААА за № 123456;
2. Довідка з ЄДРПОУ серії АА № 123456;
3. Копія угоди від 12.12.2012 р. № 123-213;
4. Копія Договору поставки від 12.12.2005 р. № 123-123/12;
5. Копія банківської виписки за 02.06.2012 р.;
6. Розрахунок ціни позову;
7. Копія довіреності № 1234/12-03 від 01.07.2012 р.
8. Докази направлення копії позовної заяви та додатків Відповідачу;
9. Доказ сплати судового збору.

"___"___________2013 р.                       О.О.Бодашко (представник)

 

Примітка до позовної заяви про стягнення коштів (господарський спір):

1. Дана категорія справ, стягнення коштів за договорами, є найбільшою часткою з усієї кількості справ в господарських судах. А сам спір не є складним, якщо наявні всі відповідні докази у позивача.

 

Banner - CTA V1

Back to top