Banner - CTA V2

до Придніпровського районного суду м. Черкаси
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
Позивач:    Когут Ганна Олександрівна
 місцепроживання:
м. Черкаси, вул. Ашота, б. 23, кв. 390
тел.: (093) 660-42-38
Відповідач 1:    Кредитна спілка «Успіх»
місцезнаходження:
18002, м. Черкаси, бул., Шевченка, 12/1, оф.304
р/р 265001253568987, МФО 125896 в ЧФ ВАТ
«Укрпромбанк» код ЗКПО 1239652836
Відповідач 2:    Когут Максим Андрійович
ІПН. 1234567890; 21.07.1978 р.н.
місце реєстрації:
м. Черкаси, вул. Вернигори, 51 кв. 910

Ціна позову: немайновий спір
Судовий збір: 114,71 грн.
Критерії підсудності: ч. 1 ст. 113 ЦПК України

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання договору поруки недійсним іншим з подружжя

Я, Когут Ганна Олександрівна (надалі - Позивач), з 12.08.1998 року перебуваю у шлюбі з Когутом Максимом Андрійовичем (надалі – Відповідач 2), про що свідчить Свідоцтво про шлюб, видане 12.08.1998 р. за № 777.
28.06.2013 р. мені стало відомо, що 01.02.2009 р. було укладено Договір поруки № 123, у відповідності до якого Відповідач 2 поручився перед Кредитною спілкою «Успіх» (надалі – Відповідач 2) за Тимченка Павла Миколайовича по Кредитного договору № 123 від 01.01.2008 р.
Вказана інформація стала відома мені 28.05.2013 р., коли при примусовому виконанні виконавчого листа № 2-1123/11 виданого 11.11.11. р. Соснівським районним судом м. Черкаси про стягнення з Когут Максима Андрійовича на користь КС «Успіх» боргу було складено акт опису та арешту майна, до якого були включені об’єкти майна, що є моєю особистою приватною власністю. Після даних обставин, між мною та Відповідачем 2 відбулась розмова під час якої Відповідач 2 розповів мені про всі обставини та надав відповідні документи, у відповідності до яких останній поручився відповідати за зобов’язаннями Тименка Павла Миколайовича перед Кредитною спілкою «Успіх», які випливають із кредитного договору № 123 від 01.01.2008 р.
Вказаним договором поруки мені фактично завдано шкоди.

Вважаю, що вказаний договір поруки підлягає визнанню недійсним з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 65 СК України «При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового».
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 31 ЦК України «Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість».
Слід зазначити, що Договір поруки за своєю суттю не є дрібним побутовим, має високу вартість (25000 грн.), а тому не може вважатися дрібним побутовим.
Я не надавала згоди на укладення Когут Максиму Андрійовичу договору поруки, мені не було відомо про те, що такий договір поруки Відповідачем 2 взагалі було укладено, а тому вказаний договір поруки підлягає визнанню недійсним.
Відповідно до п. 3.2. Договору поруки Відповідач 2 та Тимченко Павло Миколайович несуть солідарну відповідальність перед Відповідачем 1, у повному обсязі за своєчасне та повне виконання зобов’язань Тимченком Павлом Миколайовичем за кредитним договором, укладеним між останнім та Відповідачем 1.
Пунктом 3.4. Договору поруки передбачено, що якщо Відповідач 2 не виконує свої обов’язки за цим договором протягом п'яти робочих днів з дня одержання від Відповідача 1 повідомлення, то він додатково сплачує Відповідачу неустойку в розмірі 1 % в день від простроченої суми (загальної суми боргу), а також сплачує Відповідачу 1 збитки спричинені таким невиконанням.
 
В даному випадку Відповідач 1 вимагає від Відповідача 2 погасити заборгованість за кредитним договором, тобто виконати грошові зобов’язання за рахунок власних грошових коштів.
Відповідно до ст. 61 СК України «Об'єктами права спільної сумісної власності подружжя є будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту, а також заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя».
Таким чином, юридичним наслідком Договору поруки в даному випадку є розпорядження майном, яке є спільною сумісною власністю.
Виходячи з викладеного вище Договір поруки фактично створює обов’язки не лише для Відповідача 2, а й для мене, оскільки для погашення заборгованості перед Відповідачем 1, останній має право звернути стягнення на майно Поручителя – Фуркало Максима Андрійовича.
Крім того, аналогічні норми містяться у ч. 4 ст. 369 ЦК України, якою передбачено, що «правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень».
За таких обставин виходить, що я не надавала Відповідачу жодних повноважень на укладення будь-яких правочинів, юридичним наслідком яких є розпорядження спільним майном. Договір поруки взагалі не містить жодного застереження щодо надання будь-якої згоди іншого з подружжя поручителя, тобто моєї, на укладання такого договору Відповідачем 2 із Відповідачем 1.
Одночасно вважаю за необхідне заявити клопотання про вжиття заходів забезпечення цивільного позову шляхом заборони Кредитній спілці «Успіх» вчиняти будь-яких заходів, спрямованих на стягнення з Когут Максима Андрійовича майна за договором поруки № 123 від 01.01.2008 р. оскільки невжиття таких заходів може ускладнити в подальшому виконання можливого рішення суду про визнання вказаного договору поруки недійним.

Виходячи з викладеного вище та у відповідності до ст. ст. 60, 61, 65 СК України; ст.ст. 16, 31, 369 ЦК України; ст. ст. 110, 113, 119-122, 137, 151-153 ЦПК України,

ПРОШУ

1. Прийняти позовну заяву та задовольнити її;

2. Визнати Договір поруки № 123 від 01.01.2008 р. – недійсним;

3. Вжити заходів забезпечення цивільного позову шляхом заборони Кредитній спілці «Успіх» вчиняти будь-яких заходів, спрямованих на стягнення з Когут Максима Андрійовича майна за договором поруки № 123 від 01.01.2008р.

4. Стягнути з Відповідача 2 на мою користь суму сплачених мною судових витрат.

5. Про день слухання справи повідомити сторони та третю особу викликавши їх у судове засідання.

Додатки:
1.    Копія свідоцтва про шлюб;
2.    Копія Договору поруки № 123 від 01.01.2008 р.;
3.    Копія паспорта та ідентифікаційного номеру Позивача;
4.    Копія паспорта та ідентифікаційного номеру Відповідача 2;
5.    Примірники позовної заяви із додатками для Відповідачів по справі;
6.    Документ, що свідчить про сплату судового збору.


«___»_____________2013 р.                          ______________Г.О.Когут

Banner - CTA V1

Back to top