Banner - CTA V2

до Придніпровського районного суду м. Черкаси
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
Позивач:   Петренко Дмитро Михайлович
місце проживання:
18000, м. Черкаси, вул. Леніна, буд. 73, кв. 134
тел.: (093) 660-42-38
Відповідач 1:    Січ Тамара Вікторівна
місце проживання:
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 55, кв. 52
Відповідач 2:    Січ Денис Олександрович
місце проживання:
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 55, кв. 52
Відповідач 3:    Піч Яна Олександрівна
місце проживання:
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 55, кв. 52
Відповідач 4:    Віч Олександр Володимирович
місце проживання:
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 55, кв. 52
Відповідач 5:    Ніч Тамара Вікторівна
місце проживання:
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 55, кв. 52
Третя особа:    ОСББ «Тінь»
місцезнаходження:
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 55
Судовий збір: немайновий спір – 114,70 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання осіб такими що втратили право
користування житловим приміщенням

Я, Петренко Дмитро Михайлович є власником квартири № 52 у житловому будинку № 55, що знаходиться по вул. Леніна, у м. Черкаси. Право моєї власності підтверджується договором купівлі-продажу квартири від 10.10.2011 р. який було зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно від 23.10.2011 р. про що й було також видано мені витяг про державну реєстрацію прав від 23.пр10.2011 р.
Після придбання даної квартири, мені стало відомо що в ній є зареєстрованими та проживають сторонні особи, без будь-яких на те правових підстав.
29.03.2012 р. я звернувся до ОСББ «Тінь» з проханням надати мені довідку про кількість зареєстрованих та проживаючих осіб у моїй квартирі. Цього ж дня ОСББ «Тінь» надало мені довідку за № 57, відповідно до якої у квартирі № 52, будинку № 55 по вул. Гоголя що у м. Черкаси, є зареєстрованими та проживають Відповідачі по даній справі, а саме: Січ Тамара Вікторівна – 1961 р.н.; Ніч Денис Олександрович – 1981 р.н.; Піч Яна Олександрівна – 1985 р.; Піч Олександр Володимирович – 1962 р.н.; Віч Тамара Вікторівна – 1938 р.н.
Будь-яких усних чи письмових домовленостей між Відповідачами та мною стосовно їх проживання у моїй квартирі – не існує. Жоден із вказаних Відповідачів не є членом моєї сім’ї чи моїм родичем.
На мої усні прохання щодо звільнення мого приміщення та зняття з реєстрації Відповідачі ніяким чином не відреагували.
26.04.2012 р. я звернувся до Відповідачів із листами з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення. 27.04.2012 р. Відповідачі отримали мої листи.
В даних листах, я звернувся до Відповідачів з вимогою щодо зняття у триденний термін з реєстраційного обліку, передачі мені наявних у Відповідачів ключів від квартири, а також звільнення квартири від їх особистих речей.
Мною так і не було отримано жодної відповіді на надіслані Відповідачам листи, що свідчить про нехтування моїх закон вимог. Такі дії Відповідачів порушують мої права як власника вказаної квартири.
Окрім того, я маю намір сьогодні разом зі своєю сім’єю проживати у вказаній моєї квартирі.
    
Відповідно до вимог ч. 1 ст.16 ЦК України «Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 319 ЦК України «Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд». При цьому згідно до ст. 391 ЦК України «Власник має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування і розпоряджання своїм майном».
За ч.1 ст. 321 ЦК України, «Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні».

Статтею 41 Конституції України  та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 р. відповідно до Закону №475/97-ВР від 17.07.1997р. «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2,4,7 та 11 до Конвенції», закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Моє звернення до суду із даною позовною заявою про позбавлення права користування жилим приміщенням - є однією із форм захисту власником своїх прав.

Слід також зазначити, що відповідно до ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом 7 днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть».
Таким чином, як випливає з цієї норми, зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено на підставі рішення суду виключно про: 1) позбавлення права власності на житлове приміщення; 2) позбавлення права користування житловим приміщенням; 3) визнання особи безвісно відсутньою; 4) оголошення фізичної особи померлою.

Таким чином, вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку залежить, зокрема, від вирішення питання про її право користування житловим приміщенням відповідно до норм житлового та цивільного законодавства.

Права власника житлового будинку, квартири визначені ст. 386 ЦК України та ст. 150 ЖК України, які передбачають право власника використовувати житло для власного проживання, проживання членів сім’ї, інших осіб і розпоряджатися своїм житлом на власний розсуд.

Враховуючи вищевикладене та існуючі обставини даної справи, вважаю, що мої права як власника вказаного нерухомого майна є порушеними Відповідачами а тому підлягають захисту.
На підставі ст. 41 Конституції України, ст.ст. 16, 319, 321, 386, 391 ЦК України, ст. 150 ЖК України та ст. ст. 3, 15, 16, 110, 118-119 ЦПК України, -

ПРОШУ:
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та задовольнити її;

2. Визнати Січ Тамару Вікторівну; Січ Дениса Олександровича; Віч Яну Олександрівну; Піч Олександра Володимировича; Січ Тамару Вікторівну – такими, що втратили право користування квартирою № 52 в буд. № 55 по вул. Гоголя що у м. Черкаси.

3. Судові витрати покласти на Відповідачів по справі.

Додатки:
1.    Копія моїх паспортних даних;
2.    Копія договору купівлі-продажу квартири від 10.10.2011 р.;
3.    Копія витягу про державну реєстрацію прав від 23.10.2011 р.;
4.    Копія технічного паспорту на квартиру № 52 у ж/б № 55;
5.    Копія Довідки № 57 від 29.03.2012 р.;
6.    П’ять копій листів Відповідачам від 26.04.2012 р. з повідомленнями про врученнями поштового відправлення;
7.    Примірники позовних заяв із додатками для учасників судового процесу;
8.    Квитанція про сплату судового збору.


«___»________________2013 р.                                 Д.М.Петренко

Примітка до Позовної заяви про визнання осіб такими що втратили право користування житловим приміщенням:

1. В даній категорії справ, необхідно в першу чергу врегулювати спір (шляхом розмов, направлення листів) аж потім у разі відсутності відповідей від Ваших опонентів, зібравши належні докази - звертатися до суду.

Banner - CTA V1

Back to top