Banner - CTA V2

до Канівського міськрайонного суду Черкаської області
19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 88
Позивач:    Тараненко Віра Андріївна
місцепроживання:
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 1, кв.22
м.тел.: (093) 660-42-38
Відповідач-1:    Петрик Софія Іванівна
місцепроживання:
Черкаська обл., Канівський район., с. Дубки
Відповідач-2:     Міськрайонне управління Держкомзему
у м. Каневі та Канівському районі
місцезнаходження:
19000, м. Канів, вул. Воровського, 24
Відповідач-3:    Дубківська сільська рада
місцезнаходження:
Черкаська обл., Канівський район., с. Дубки

Ціна позову: 114,71 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання права на приватизацію земельної ділянки без погодження меж із суміжним землекористувачем

22.07.2005 р. мною, Тараненко Вірою Андріївною, було успадковано житловий будинок з надвірними спорудами, який розташований по вул. Середня, 12 у с. Дубки, Канівського району, Черкаської області.
22.12.2009 р. мною було отримано державний акт серії № ЯЯ № 123456 на право власності на земельну ділянку.
Площа земельної ділянки згідно мого державного акту на право власності на земельну ділянку становить – 0,1234 га.
Під час оформлення даного державного акту на право власності на земельну ділянку, я підписала акт погодження меж земельної ділянки вважаючи, що її розміри будуть такі ж як і у технічному паспорті на житловий будинок.

Помилка сталась в той час, коли працівниками Канівського міськрайонного управління Держкомзему (надалі – Відповідач-2) при виготовлені державного акту на земельну ділянку, був здійснений відступ від межі зазначеної ділянки яка вказана у технічному паспорті, тому межа земельної ділянки Петрик Софії Іванівни (надалі – Відповідач-1) проходить по площі саме моєї земельної ділянки (будинку).
Дубківська сільська рада також не звернула уваги на це і вказаний державний акт було видано мені на підставі рішення сесії Дубківської сільської ради від 01.11.2010 р. № 46-1. Крім того, Відповідач-1 при виготовленні технічної документації із землеустрою на отримання державного акту на право власності на земельну ділянку не зверталася до мене, як до сусідки, з питання погодження меж та підписання акту погодження меж.

Порядок видачі державних актів про право власності на земельну ділянку регулюється Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженою наказом Державного Комітету України по земельних ресурсах 4 травня 1999 року №43.
Відповідно до п.1.12 даної Інструкції, «Складання державного акта на право власності на земельну ділянку або право постійного користування земельною ділянкою при передачі або наданні земельних ділянок громадянам, підприємствам, установам, організаціям та об’єднанням громадян всіх видів проводиться після перенесення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та закріплення їх довгостроковими межовими знаками встановленого зразка та затвердженим в установленому законом порядку відведення цієї ділянки».
Пунктом 2.1 Інструкції передбачено, що «Роботи зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою виконуються в такій послідовності: підготовчі роботи; встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та меж обмежень на використання земельної ділянки; складання кадастрового плану земельної ділянки; заповнення бланка державного акта».
Пунктом 1.16 передбачено, що «Технічна документація на землю повинна включати збірний Кадастровий план, який передбачає кадастрові зйомки, а кадастрові зйомки, це в тому числі, і погодження меж із сусідніми землекористувачами (ст. 198 ЗК України)».
При видачі Державних актів, як мені так і Відповідачу-1, про право власності на земельну ділянку, вимоги вказаного нормативного акту не були дотримані.

У зв’язку із існуючим спором щодо невідповідності розмірів земельних ділянок, що належать мені та Відповідачу-1, порушення державних будівельних норм та правил при їх розподілі, я звернулася до суду з позовною заявою про визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки.
Апеляційний суд Черкаської області своїм рішенням від 13.12.2012 р. задовольнив мою апеляційну скаргу та визнав недійсними державні акти що належали мені та Відповідачу – 1. Також було визнано незаконним рішення сесії Дубківської сільської ради Канівського району від 01.11.2010 р. № 46-1 в частині затвердження проекту відведення та передачі безоплатно у власність Тараненко Віри Андріївни земельної ділянки по вул. Середня, 22 в с. Дубки, Канівського району.
    
Таким чином на сьогоднішній день між мною та Відповідачем – 1 невизначено порядку користування земельною ділянкою, а право власності так і не було оформлено.
Нещодавно я звернулась до Відповідача-1, яка є власницею суміжної земельної ділянки, що знаходиться за адресою: вул. середня, 24 у с. Дубки, Канівського району, Черкаської області, з проханням погодити межі моєї земельної ділянки з урахуванням вимог ДБН (ч.3 п.3.25* Державних будівельних норм України 360-92**), оскільки необхідно проводити технічне обслуговування будинку, що мені належить.
Статтею 91 ЗК України встановлено, що «Власники земельних ділянок зобов’язані не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, а також дотримуватися правил добросусідства».
Всупереч цьому без будь-яких на це законних підстав та пояснень Відповідач-1 відмовила у підписанні акту погодженні меж земельної ділянки, чим фактично порушила моє право власності.

Слід зазначити, що під час розгляду судом першої інстанції спору стосовно визнання недійсними державних актів що належать мені та Відповідачу – 1, була проведена судова будівельно-технічна експертиза якою встановлено, зокрема:
•    Межі земельної ділянки для обслуговування будинковолодіння Тараненко В.А., що знаходяться за адресою: с. Дубки, вул. Середня, 22, Канівського району повинні розміщуватися на відстані не меншій ніж 1,0 м. від найбільш виступаючої конструкції стіни житлового будинку або господарської споруди.
•    Технічна документація із землеустрою на земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку Тараненко В.А. та петрик С.І. не відповідає вимогам п. 3.25 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» зміна № 5 від 11.03.1997 р. № 33, так як відстань від межі до найбільш виступаючої конструкції стіни житлового будинку або господарської споруди менше 1,0 м.
    
Намагаючись мирним шляхом врегулювати даний спір, я звернулась до Дубківської сільської ради з проханням визначити на місцевості розміри земельної ділянки, шляхом встановлення межових знаків, з метою подальшого оформлення державного на право власності на земельну ділянку.
06.01.2013 р. Відповідачем 3 було складено акт про встановлення межових знаків на моїй земельній ділянці та Відповідача-1. Проте даний акт я підписала із зауваженнями, зазначивши, що: «Межові знаки установлені, але розміри в документах не зафіксовані. Не звернули уваги на розміри вказані в технічному паспорті, ні на акті будівельно-технічної експертизи». Таким чином, орган місцевого самоврядування, до компетенції якого також входить вирішення питання щодо розподілу та визначення меж земельної ділянки, не врахував мої зауваження, а тому розподіл так і не було здійснено з урахуванням всіх будівельних норм та правил.

Відповідно до ст. 158 ЗК України, «Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.
У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, спір вирішується судом».
Органами місцевого самоврядування до сьогоднішнього дня так і не вирішено по суті спір, стосовно меж земельної ділянки, як того вимагає Глава 25 ЗК України.

Відповідно до ст. 152 ЗК України, «Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків».
Вважаю, що дії Відповідача-1 щодо безпідставної відмови від підпису акту погодження меж земельної ділянки є такими, що порушують мої права на приватизацію. Відповідач-2 своїми діями, видав мені державний акт, який мені довелося визнавати недійсним та скасовувати його в судовому порядку. Відповідач-3 не бере до уваги мої прохання врахувати застереження щодо об’єктивного розгляду спору та нажаль не намагається владнати існуючий спір а також забезпечити реалізацію моїх разом із Відповідачем-1 прав на землю.
Фактична бездіяльність Дубківської сільської ради (відмова у вирішенні спору стосовно спірної земельної межі), управління Держкомзему у Канівському районі Черкаської області (відмова у вирішенні спору стосовно спірної земельної межі та рекомендація звернутися до суду з цього питання), Петрик Софії Іванівни дають мені підстави виносити клопотання перед судом щодо зобов’язання їх видати мені державний акт про приватизацію земельної ділянки, на підставі вищенаведеного та у відповідності до статей 15,16 ЦК України; ст.ст. 118, 152, 158 ЗК України, ст.ст. 3, 27, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу, –

ПРОШУ:

1. Визнати неправомірною відмову Петрик Софії Іванівни у підписанні акту погодження меж земельної ділянки.

2. Визнати за мною право на приватизацию земельної ділянки, що знаходиться по вул. Середня, 22 у с. Дубки, Канівського району, Черкаської області – без підпису Петрик Софії Іванівни.

3. Зобов’язати Дубківську сільську раду та міськрайонне управління Держкомзему у м. Каневі та Канівському районі, виготовити та видати мені, Тараненко Вірі Андріївні державний акт на право власності на земельну ділянку за адресою: вул. Середня, 22 у с. Дубки, Канівського району, Черкаської області, з урахуванням вимог п. 3.25 ДБН 360-92**.

4. Судові витрати (оплата судового збору) покласти на Відповідачів по справі.

Додатки:

  1.  Копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру Позивача;
   2.    Копія свідоцтва про право на спадщину від 22.07.2005 р. № 1-1234;
   3.    Копія державного акту на право власності на земельну ділянку (серія ЯЯ № 123456);
   4.    Копія технічного паспорту на домоволодіння Позивача;
   5.    Копія рішення апеляційного суду від 13.11.2012 р. (справа № 22ц-1234/2012);
   6.    Копія висновку № 111/421-БФ судової будівельно-технічної експертизи;
   7.    Копія акту Дубківської сільської ради від 06.01.2013 р.;
   8.    Оригінал квитанції про сплату судового збору – суду;
   9.    Три примірники позовної заяви із додатками для відповідачів по справі.

«____»______________2013 р.                      _______________ В.А.Тараненко

Примітка до позовної заяви про визнання права на приватизацію земельної ділянки без погодження меж із суміжним землекористувачем:

1. В даній справі довелося мирним шляхом домовитися із Відповідачами у "судових колуарах" та в три засіданні справу було вирішено на користь Позивача.

Banner - CTA V1

Back to top