Banner - CTA V2

 

до Придніпровського районного суду м. Черкаси

 

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

 


Позивач: Шевченко Петро Іванович

 

18000, м. Черкаси, вул. Калініна, 5, кв. 67

 

 

 

Відповідач: Малишко Валентина Миколаївна

 

18000, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 7, кв. 41

 

Позовна заява

 

про стягнення боргу за договором оренди

 

17 серпня 2009 р. Шевченко Петро Іванович (позивач) та Малишко Валентина Миколаївна (відповідач) уклали короткостроковий Договір оренди приміщення. Згідно п. 1.2 приміщення надається Орендарю на термін з 17 серпня 2009 р. по 17 серпня 2010 р. Згідно п. 3.1 щомісячна орендна плата за орендоване приміщення становить суму в гривнях еквівалентну 1.200,00 доларів США за курсом НБУ на дату оплати. На той час ця сума становила 6.600,00 грн.(за 1 долар США – 5,5 грн.). З серпня 2009 року по грудень 2010 року курс долара неодноразово змінювався, але позивач сплачував відповідачеві орендну плату за її вимогою саме в доларах США в сумі 1.200,00. В січні 2010 року позивач попросив відповідача переглянути умови п. 3.1 Договору, так як курс долара виріс і позивачу стало важко сплачувати такі кошти. Після чого орендар з орендодавцем дійшли згоди за усною домовленістю, що розмір орендної плати залишається незмінним в гривневому еквіваленті та буде становити 6.600,00 (шість тисяч шістсот) грн., що на день оплати складала офіційним курсом НБУ (за 1 долар США – 7,70 грн.) 857,00 (вісімсот п'ятдесят сім) доларів США. 29.01.2010 р. позивач сплатив відповідачу орендну плату за січень 2010 р. в сумі 800,00 ( вісімсот) доларів США. Бракуючи 57 доларів він пообіцяв сплатити пізніше, посилаючись на важке матеріальне становище. Згідно з ч. 3 ст. 825 Цивільного кодексу України, Договір найму квартири може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця або членів його сім'ї. У цьому випадку наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. Згідно ч. 2 ст. 825 ЦК, договір найму (оренди) може бути розірваний на вимогу наймодавця за рішенням суду у разі невнесення наймачем плати за житло при короткостроковому наймі – понад два рази. Згідно з п 5.2 Договору, даний Договір може бути достроково припинений Орендодавцем за умови, що Орендодавець зобов'язаний письмово повідомити Орендаря про розірвання договору не пізніше ніж за один календарний місяць до дати його розірвання та повернути Орендарю частину орендної плати, що відповідає періоду оренди з часу припинення Договору до кінця строку, за який внесена орендна плата. 17.02.2010 р., відповідач не попередивши заздалегідь, повідомила Шевченко П.І., що вона достроково припиняє дії Договору і в той же день виставила його речі з квартири та забрала ключі, не надавши йому навіть часу для того, щоб знайти інше житло. Крім того, згідно п. 3.2 Договору оренди приміщення, Орендодавцеві був переданий залог у сумі 1.200,00 (одна тисяча двісті) доларів США, який повинен був повернуться Орендарю у повному обсязі після закінчення строку дії договору. Але цих коштів відповідачка позивачу не повернула. На день складання позовної заяви ця сума складає за офіційним курсом НБУ (за 1 долар США – 7,70 грн.) 9.240,00 (дев'ять тисяч двісті сорок) грн.

 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 23, 810, 821, 825 ЦК,

 

Прошу:

 

1. Стягнути з відповідача Малишко Валентини Миколаївни на користь позивача Шевченко Петра Івановича борг у розмірі 9.240,00 грн.

 

2. Стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати, пов'язані з розглядом справи, згідно квитанцій.

 

Додаток:

 

1. Копія Договору оренди приміщення.

 

2. Копія додатку до Договору.

 

3. Квитанція про сплату юридичних послуг.

 

4. Квитанція про сплату державного мита (92,40 грн).

 

5. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи (120 грн)

 

6. Копія позовної заяви з додатками.

 

«____»_______ 2010 р.  Шевченко П.І.

Розписка!

Banner - CTA V1

Back to top