Banner - CTA V2

До Придніпровського районного суду м. Черкаси

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

 

Позивач: Поліщук Ольга Миколаївна

18010, м. Черкаси,вул. Смілянська, 25, кв.19

 

Відповідач: Товариство з обмеженою

відповідальністю  «Світязь»

18000, м. Черкаси, вул. Леніна, 28, кв. 10

 

Позовна заява

про стягнення грошової компенсації за невикористану відпустку

З 1 квітня 2007 року по 01 липня 2009 року Позивач працювала на ТОВ «Світязь» на посаді комірника, що підтверджується копією трудової книжки. 01 липня 2009 року Позивача було звільнено за п. 5 ст. 36 КЗпП (переведення працівника за його згодою, на інше підприємство, в установу організацію або перехід на виборну посаду) по переводу в КП «Господарство Черкащини».

Відповідно до довідки № 64 від 25.11.2009 року заборгованість з виплати компенсації за не використану відпустку становить 1189,54 грн. підтвердженням розміру заявленої суми компенсації також є розрахунковий аркуш (додається).

У відповідності з ч. 1 ст. 83 КЗпП у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні що річної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. 

Згідно з ч. 3 ст. 83 КЗпП у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 КЗпП при звільнені працівника виплата усіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бети виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

На підставні викладеного та у відповідності до ст.ст. 36, 83, 116 КЗпП, ст. 24 Закону України «Про відпустки»,

Прошу:

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Світязь» на користь Позивача грошову компенсацію за не використану відпустку в розмірі 1189,54 грн.

Додатки:

1. Копія трудової книжки.

2. Копія довідки №64 від 25.11.2009 року.

3. Копія розрахункового аркушу

4. Копія позовної заяви з додатками.

"___"_________________ 2009р.

 

Поліщук О.М.

Banner - CTA V1

Back to top