Banner - CTA V2

До Соснівського районного суду м. Черкаси

18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

 

ПОЗИВАЧ: Іваненко Іванна Іванівна

18000, м. Черкаси, вул. Шевченка, 57/2

 

ВІДПОВІДАЧ 1: Василенко Василина Василівна

18000, м. Черкаси, вул. Шевченка, 53/59

 

ВІДПОВІДАЧ 2: Сергеєнко Сергій Сергійович
18000, м. Черкаси, вул. Шевченко, 53/59

 

ЦІНА ПОЗОВУ: без ціни

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про встановлення порядку користування земельною ділянкою

 

В 2004 році я, Іваненко Іванна Іванівна, отримала в подарунок за договором дарування 41/100 (сорок одну соту) частину житлового будинку з відповідною частиною надвірних споруд. У 2007 році я звернулася до Черкаської міської ради для отримання дозволу на виготовлення землевпорядної документації для подальшої приватизації землі.

Черкаська міська рада надала відповідний дозвіл. Документи по приватизації були направлені до ТОВ "ГЕОЗЕМПРОЕКТ" для підготовки землевпорядної документації.

Серед документів, які було необхідно подати, був акт про погодження меж земельної ділянки. У зв’язку із цим я звернулася до співвласників мого житлового будинку для підписання відповідного акту.

Василенко Василина Василівна (надалі Відповідач 1), Сергеєнко Сергій Сергійович (надалі Відповідач 2) являються співвласниками земельної ділянки за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 53/59. Всі вони безпідставно відмовилися підписувати вказаний вище акт погодження меж.

Статтею 91 Земельного кодексу України встановлено, що власники земельних ділянок зобов’язані не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, а також дотримуватися правил добросусідства.

Всупереч цьому без будь-яких на це законних підстав та пояснень всі три відповідачі відмовилися підписати акт погодженні меж земельної ділянки.

Відповідно до статті 152 власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.

Вважаю, що дії Відповідачів щодо безпідставної відмови від підпису акту погодження меж земельної ділянки є такими, що порушують частину 2 статті 152 Земельного кодексу України та мої особисті права на приватизацію.

Відповідно до вимог статті 88 Земельного кодексу України розмір земельної ділянки, якою я користуюся повинен відповідати розміру моєї частки в будинковолодінні. Оскільки я володію 41/100 (сорок одною сотою) частиною будинку, то відповідна частка землі й має бути виділена мені для обслуговування будинку у відповідній частині. Загальна площа земельної ділянки в домоволодінні становить 456 кв. м. Отже моя частина має становити 187 кв. метрів. Цей розмір земельної ділянки відображено в плані ТОВ "ГЕОЗЕМПРОЕКТ".

На підставі вищенаведеного та у відповідності до статей 88, 118, 152, 158 Земельного кодексу України, статей 27, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу, –

ПРОШУ:

1. Визнати неправомірними відмови Відповідача 1, Відповідача 2, Відповідача 3 у підписанні акту погодження меж земельної ділянки.

2. Встановити порядок користування земельною ділянкою, що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Крилова, 53/59, виділивши мені в користування земельну ділянку розміром 187 кв. м. в межах, зазначених в плані розподілу, виготовленому ТОВ "ГЕОЗЕМПРОЕКТ".

3. Визнати за мною право на приватизацію земельної ділянки без погодження меж із відповідачами та дозволити її подальше здійснення.

4. Судові витрати покласти відповідачів.

Додатки:

1. Ксерокопія паспорту;

2. Копія ідентифікаційного коду;

3. Копія договору дарування;

4. Копія Акту встановлення меж земельної ділянки;

5. Копія довідки БТІ про співвласників на будинковолодіння;

6. Копія довіреності представника;

7. Заява до Черкаської міської ради;

8. Свідоцтво про шлюб;

9. План встановлених меж ТОВ "ГЕОЗЕМПРОЕКТ";

10. Квитанція про сплату державного мита;

11. Квитанція про сплату ІТЗ.

 

"____"___________ 2011 року

 

Представник Іваненко І.І.

за довіреністю                                С.М. Гартингер

Примітка до позовної заяви про встановлення порядку користування земельною ділянкою:

1. Один із складних судових процесів. Особливо в тому випадку, коли в іншої сторони є юрист і вони не хочуть йти на компроміси. Приходиться робити експертизу. Інша сторона обов'язково буде подавати клопотання про призначення додаткової експертизи. Експертиза робиться місяцями…

Banner - CTA V1

Back to top