Banner - CTA V2


Господарський суд м. Києва
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-б
Позивач:                         Приватне Підприємство "Фонд - будмаш"
місцезнаходження:
18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 217

Відповідач:                                  ЗАТ «Українсько-російська

акціонерна страхова компанія «Автопілот»
місцезнаходження:
010123 м. Київ, вул. Єгорова, 21 

Ціна позову: 10 778 грн.


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про повернення коштів, що були перераховані на страхування
фінансових ризиків в період будівництва


У 2000 р. за Постановою Кабінету Міністрів України № 1604 від 26.10.2000 р. було створено Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, а в обласних центрах – регіональні відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (із жовтня 2005 р. – регіональні управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»). Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» являється державною спеціалізованою фінансовою установою, утвореною з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкованою Кабінету Міністрів України.
Діюча організаційно-правова система – надання молоді державної підтримки у будівництві й придбанні житла, забезпечення житлом молодих сімей і створенню сприятливих умов для розв’язання демографічної кризи в державі.

Отже, 11 травня 2003 р. був підписаний Генеральний договір № 123/9 (надалі – Договір) про страхування фінансових ризиків (Додаток - № 3), між Закритим акціонерним товариством «Українсько-російська страхова компанія «Автопілот» (надалі – Відповідач) та Приватне підприємство "Фонд - будмаш"» (надалі – Фонд), відповідно до якого Відповідач на підставі заяви Фонду здійснював страховий захист його майнових інтересів, пов’язаних з інвестуванням грошових коштів Позичальників (відповідно до умов Договору, Позичальник – молода сім’я або одинокий молодий громадянин, які отримали пільговий довготерміновий кредит на умовах платності і строковості, визначених кредитною угодою), (розпорядником яких є Фонд) в будівництво (реконструкцію) житла на підставі інвестиційної угоди.
Пункт 5.1. Договору зазначає, що: «На підставі цього Договору від імені Страхувальника (Фонда) мають право подавати заяви на страхування, вносити страхові платежі, підписувати і отримувати страхові Поліси уповноважені представники Страхувальника…». Згідно до термінів, що вживаються в Договорі, уповноважений представник Страхувальника – Фонд (надалі – Позивач), діючого на підставі Положення про Фонд від 11.01.2003 р. (Додаток – № 4).
Варто зазначити, що відповідно до Постанови КМУ № 584 від 29.05.2001 р. «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», регіональне управління (в даному випадку Черкаське регіональне управління) - це підрозділ Фонду, що є юридичною особою та діє відповідно до положення про нього і надає у порядку, встановленому цим Положенням, пільгові довготермінові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим, громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення.

Таким чином, згідно до умов та на підставі цього Договору, який був обов’язковим для застосовування та керівництва у роботі всіма регіональними управліннями Фонду, протягом всього терміну його дії, Позивачем відповідно до Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96 (із змінами та доповненнями), Постанови КМУ від 29.05.2001 р № 584, Кредитних та Інвестиційних угод, що були укладені з будівельною організацією багатогалузеве об’єднання «Айситивибуд» (надалі – Забудовник), яка здійснювала будівництво житла для Позичальників, були подані до Відповідача заяви встановленого зразка (Додаток – № 5) на страхування фінансових ризиків в період будівництва житла.

На підставі цих заяв, Відповідач здійснював оформлення та видачу відповідних страхових полісів (ч. 1 ст. 981 ЦК України, встановлює, що договір страхування може укладатись шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), що гарантували від останнього захист майнових інтересів Позивача, пов’язаних з інвестуванням грошових коштів Позичальників (розпорядником яких є Позивач) в будівництво (реконструкцію) житла на підставі Інвестиційної угоди, після надходження страхових платежів (п. 2.4. Договору).
Отже, Відповідачем відповідно до діючого на той час Договору та перерахування Позивачем страхових платежів (Додаток – 6), були видані наступні страхові поліси страхування фінансових ризиків, зокрема:
• Страховий поліс № 16/16/9 від 12.11.2005 р. Позичальник – Линч Лариса Олексіївна (страхування фінансових ризиків на час будівництва житла за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра 12, кв. № 4); 
• Страховий поліс № 16/3/9 від 13.11.2005 р. Позичальник – Уоллстрит Людмила Іванівна (страхування фінансових ризиків на час будівництва житла за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра 12, кв. № 1); 
• Страховий поліс № 16/4/9 від 11.11.2006 р. – Звіт Олександр Валентинович (страхування фінансових ризиків на час будівництва житла за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра 12, кв. № 3).
Позивачем за даними страховими полісами, були перераховані Відповідачу грошові кошти (2 % від страхової суми) в розмірі: 2978,00 (дві тисячі дев’ятсот сімдесят вісім) гривень; 2127,00 (дві тисячі сто двадцять сім) гривень та відповідно 5673,00 (п’ять тисяч шістсот сімдесят три) гривні.

Необхідно також зазначити, що Договір набрав чинності з дня його підписання (11.05.2003 р.) та діяв протягом трьох років, тобто він був дійсний по 11.05.2006 р. включно (про це йдеться в листі Фонду від 11.05.2007 р. № 447/8 (Додаток - № 7). 
В пункті 3.3. Договору чітко зазначено, що: «Договір страхування у відношенні до кожного об’єкту страхування набуває чинності з 00-00 годин дня наступного за днем надходження страхового платежу на розрахунковий рахунок Страховика (Відповідача) та діє до дня виконання Підрядником (Забудовником) зобов’язань, передбачених інвестиційною угодою, в повному обсязі».
Таким чином, 28.11.2007 р. (тобто після закінчення дії Договору, але в період дії страхових полісів), Черкаською міською радою було прийняте рішення № 1232 «Про затвердження акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «П’ята пускова блок-секція (150 квартир, поз. 1232) 15-секційного 12-14-поверхового блоку житлових будинків  по вул. Героїв Дніпра, 12 у м. Черкаси» (Додаток - № 8, 9). 

Ваша Честь, надалі Фонд, окремо по кожному з трьох Позичальників, сформулює та наведе факти, які мають документальні підтвердження, висвітлить події які відбулися з моменту розірвання з Позичальниками Кредитних угод (договорів) та наведе приклади певних заходів, вчинених щодо врегулювання виниклого між сторонами спору.

По-перше: Позивачем 16.11.2007 р. було прийняте рішення № 47 «Про відміну дії рішення від 29.08.2005 р. № 72» (Додаток – № 10) та, відповідно до цього рішення, було розірвано кредитний договір з Позичальником – Уоллстрит Людмилою Іванівною, якій було надано кредит, згідно з рішенням від 29.08.2005 р. № 72 (Додаток – № 11), в сумі 105 134,00 (сто п’ять тисяч сто тридцять чотири) гривні, на будівництво 2-х кімнатної квартири в житловому будинку по вул. Героїв Дніпра, 12 у м. Черкаси та, відповідно до п.3. цього рішення, 02.09.2005 р. Відповідачу були перераховані грошові кошти в розмірі 2127,00 (дві тисячі сто двадцять сім) гривень на страхування фінансових ризиків в період будівництва.
Необхідно звернути Вашу увагу, що Позивач розірвав з Позичальником свої відносини, до дня виконання Забудовником своїх зобов’язань в повному обсязі (п. 3.3. Договору), тому що, дата виконання Забудовником своїх зобов’язань, є саме 28.11.2007 р., оскільки Черкаською міською радою саме в цей день, було прийняте вищезазначене рішення.
Отже виходить, що договірні відносини між Позичальником та Позивачем розірвані в період дії полісу № 16/3/9 (Додаток – № 12) страхування фінансових ризиків від 13.11.2005 р., та відповідно до умов страхового полісу, який є невід’ємною частиною Договору, Відповідач за заявою Позивача зобов’язаний повернути сплачений страховий платіж.
Позивач неодноразово зверталося до Відповідача, стосовно повернення вищезазначеного страхового платежу (попередні листи Позивача направлені на адресу Відповідача: лист-претензія від 02.11.2008 р. № 498-01/03 (Додаток - № 13); лист від 11.06.2008 р. вих. № 304-01/03 (Додаток - № 14); лист від 03.03.2008 р. вих. № 104-01/03 (Додаток - № 15), лист від 14.12.2007 р. вих. № 548-01/03 (Додаток - № 16). Але й по сьогоднішній день Відповідачем не було вчинено жодних дій по поверненню страхового платежу на рахунок Позичальника.

По-друге: Позивачем 30.01.2008 р. було прийняте рішення № 1 «Про внесення змін та доповнень до рішення від 13.12.2006 р. № 60» (Додаток – № 17), якому було надано кредит, згідно з рішенням від 13.12.2006 р. № 60 (Додаток – № 18), в сумі 228 769,00 (двісті двадцять вісім тисяч сім сот шістдесят дев’ять) гривень, на будівництво 3-х кімнатної квартири в житловому будинку по вул. Героїв Дніпра, 12 у м. Черкаси та відповідно до п. 3 цього рішення, 19.12.2006 р. Відповідачу були перераховані грошові кошти в розмірі 5673, 00 (п’ять тисяч шістсот сімдесят три) гривні на страхування фінансових ризиків в період будівництва.
Варто зазначити, що Позивач розірвав з Позичальником свої відносини, до дня виконання Забудовником своїх зобов’язань в повному обсязі (п. 3.3. Договору), будинок по вул. Героїв Дніпра 12 у м. Черкаси ще не завершено будівництвом та, відповідно, не здано в експлуатацію.
 Таким чином, договірні відносини між Позичальником та Позивачем розірвані в період дії полісу № 16/3/9 (Додаток - № 19) страхування фінансових ризиків від 12.11.2006 р. та Відповідач за заявою Позивача зобов’язаний повернути сплачений страховий платіж.
Фонд, знов-таки, неодноразово зверталося до Відповідача з відповідними листами (лист-претензія від 02.10.2008 р. № 498-01/03 (Додаток – № 13); лист від 11.06.2008 р. вих. № 304-01/03 (Додаток – № 14); лист від 03.03.2008 р. вих. № 105-01/03(Додаток – № 20). Але й по сьогоднішній день Відповідачем не було вчинено жодних дій по поверненню страхового платежу на рахунок Позичальника. Така ж сама ситуація виникла й в подальшому.  

По-третє: Позивачем 21.08.2008 р., було прийняте рішення № 62м «Про відміну дії рішення від 30.06.2005 р. № 57м» (Додаток – № 21) та відповідно розірвало Кредитну угоду № 18 від 18.07.2005 р. з Позичальником Линч Ларисою Олексіївною, якій було надано кредит, згідно з рішенням від 30.06.2005 р. № 57м (Додаток – № 22), в сумі 143 848,00 (сто сорок три тисячі вісімсот сорок вісім) гривень, на будівництво 3-х кімнатної квартири в житловому будинку по вул. Героїв Дніпра, 12 у м. Черкаси та відповідно до п. 3 цього рішення, 27.07.2005 р. та 08.08.2005 р. Відповідачу були перераховані грошові кошти в загальній сумі 2978,00 (дві тисячі дев’ятсот сімдесят вісім) гривень на страхування фінансових ризиків в період будівництва.
Позивач розірвав з Позичальником свої відносини, до дня виконання Забудовником своїх зобов’язань в повному обсязі, оскільки як і зазначалося раніше будинок по вул. Героїв Дніпра 12 у м. Черкаси ще не завершено будівництвом.
 Таким чином договірні відносини між Позичальником та Позивачем розірвані та всі зобов’язання за ним припинені в період дії полісу № 16/6/9 (Додаток – 23) страхування фінансових ризиків від 12.11.2005 р. та, відповідно до заяви Позивача, Відповідач зобов’язаний повернути сплачений страховий платіж.
Позивач також звернувся до Відповідача з відповідним листом-претензією від 02.11.2008 р. № 498-01/03 (Додаток - 13), жодних дій з цього приводу Відповідачем не було вчинено.


Враховуючи ці обставини, та те, що відносини з зазначеними Позичальниками розірвані до дня виконання Забудовником своїх зобов’язань, передбачених інвестиційними угодами, Відповідачем не були повернуті зазначені грошові кошти.
Варто додати, що згідно до ст. 18 Закону України «про страхування»: «Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.», тобто зазначені Страхові поліси є фактом підтвердження укладення договору страхування та перерахуванням Позивачем на рахунок Відповідача вищезазначених сум.
Отже, на сьогоднішній день Відповідач відмовляється та всіляко ухиляється від виконання своїх договірних зобов’язань, тобто відбувається пряме порушення Відповідачем своїх зобов’язань перед Позивачем та зазначеними Позичальниками.
Стаття 610 ЦК України зазначає, що порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (про зобов’язання Відповідача йдеться в перелічених вище страхових полісах).
Таким чином, Відповідач, повинен нести відповідальність за порушення свого зобов’язання, яке було взяте ним перед Позивачем та Позичальниками.
Відповідач з невідомих причин ухиляється від вирішення даного спору по суті, тому Черкаське регіональне управління вимушено звернутися до господарського суду з даною Позовною заяву, для врегулювання спору по суті, а також захисту прав та інтересів Позичальників.


Користуючись своїми правами та керуючись статтями 1, 15, 61 ГПК України, Черкаське регіональне управління ДСФУ «ДФСМЖБ», просить Вас Шановний Господарський Суд:

1. Прийняти Позовну заяву до судового провадження;

2. Стягнути з Відповідача грошові кошти в розмірі 2127,00 (дві тисячі сто двадцять сім) гривень на р/р № 123123123123 в ЧФ ГРУ «Приватбанк» МФО 123123 ідент. код № 123123123123 одержувач Уоллстрит Людмила Іванівна;

3. Стягнути з Відповідача грошові кошти в розмірі 5673,00 (п’ять тисяч шістсот сімдесят три) гривні на р/р № 123123123123 в ЧФ ГРУ «Приватбанк» МФО 123123 ідент. код № 123123123123 одержувач Звіт Олександр Валентинович.;

4. Стягнути з Відповідача грошові кошти в розмірі 2978,00 (дві тисячі дев’ятсот сімдесят вісім) гривень на р/р 123123123123 в ЧФ ГРУ «Приватбанк» МФО 123123 ідент. код № 123123123123 одержувач Линч Л.О.;

5. Судові витрати (оплата державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи) покласти на Відповідача по даній справі.


Додатки:
1. Копія Довідки ЄДРПОУ № 123123 – на 1 арк.;
2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 № 123123 – на 1 арк.;
3. Копія Генерального Договору № 16/9 страхування фінансових ризиків від 11.03.2003 р. – на 2 арк.;
4. Копія Положення Позивача від 10.02.2005 р. – на 6 арк.;
5. Копія Заяви про прийняття на страхування – на 1 арк.;
6. Копії квитанцій про перерахування АСК «Автопілот» страхових сум (чотири квитанції) – на 1 арк.;
7. Копія листа Фонду від 11.05.2007 р. № 477/8 – на 1 арк.;
8. Копія Рішення ЧМР від 28.11.2007 р. № 1232 – на 1 арк.;
9. Копія Акту державної приймальної комісії серії А! № 123123 – на 4 арк.;
10. Копія рішення № 47 від 16.11.2007 р. «Про відміну дії рішення від 29.08.2005 р. № 72» – на 1 арк.;
11. Копія рішення № 72 від 29.08.2005 р. – на 1 арк.;
12. Копія полісу № 16/3/9 страхування фінансових ризиків від 03.09.2005 р. – на 1 арк.;
13. Копія листа ЧРУ від 02.10.2008 р. № 498-01/03 – на 1 арк.;
14. Копія листа ЧРУ від 11.06.2008 р. № 304-01/03 – на 1 арк.;
15. Копія листа ЧРУ від 03.03.2008 р. № 104-01/03 – на 1 арк.;
16. Копія листа ЧРУ від 14.12.2008 р. № 548-01/03 – на 1 арк.;
17. Копія рішення № 1 від 30.01.2008 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення від 13.12.2006 р. № 60» – на 1 арк.;
18. Копія рішенням № 60 від 13.12.2006 р. – на 1 арк.;
19. Копія полісу № 16/3/9 страхування фінансових ризиків від 20.12.2006 р. – на 1 арк.;
20. Копія листа ЧРУ від 03.03.2008 р. № 105-01/03 – на 1 арк.;
21. Копія рішення № 62м від 21.08.2008 р. «Про відміну дії рішення від 30.06.2005 р. № 57м» – на 1 арк;
22. Копія рішення № 57м від 30.06.2005 р. – на 2 арк.;
23. Копія полісу № 16/2/9 страхування фінансових ризиків від 22.07.2005 р. – на 1 арк.;
24. Платіжне доручення №______ від _______ про сплату державного мита. – на 1 арк.;
25. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи № _______ від ________.– на 1 арк ;
26. Докази відправлення копій касаційної скарги з доданими документами Відповідачу – на 1 арк.

Всього додаток на 37 аркушах.


"___" ______________________ О.О. Бодашко (представник позивача)

 

Примітка до позовної заяви про повернення коштів, що були перераховані на страхування фінансових ризиків в період будівництва:

1. Суддя на другому судовому засіданні задовільнив позовні вимоги в повному обсязі, прийнявши відповідне рішення.

2. Відповідача, через пару років було визнано банкрутом, тому позивача ліквідаціна комісія внесла до комітету кредиторів, призначила номер, під яким вимоги будуть задовільнятися.

3. Було тут також зведене провадження (на стадії виконання судового наказу). Якщо існує зведене провадження, Вам буде досить не просто стягнути кошти із відповідача (Боржника).

 

 

Banner - CTA V1

Back to top