Banner - CTA V2

До Придніпровського районного суду

Черкаської області

18015, м. Черкаси вул. Гоголя, 316

 

Позивач: Фізична особа підприємець

Іваненко Іван Іванович

18000, м. Черкаси,

вул. Байди Вишневецького, 12 оф. 122

Свідоцтво № 1111111, код 236548561,

тел. (0472) 11-11-11

 

Відповідач: Сергеєнко Олександрою Олександрівною

18000, м. Черкаси вул. Шевченко, буд. 33, кв. 111

тел. 055 555-55-55

 

Ціна позову: 4 758 грн. 00 коп.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення коштів за договором про надання послуг

16 березня 2010 року між мною, фізичною особою підприємцем, Іваненком Іваном Івановичем, та Сергеєнко Олександрою Олександрівною (надалі – Відповідач) було укладено договір про надання послуг. За даним договором я зобов'язувалася підшукати та показати об'єкти нерухомості для Відповідача. А відповідач, в свою чергу, оплатити такі послуги у випадку купівлі одного із об'єктів, вказаного в п. 1 Договору за ціною, вказаною тому ж пункті того ж Договору. Ціна послуг – два відсотки від ціни, що вказана.

Із усного повідомлення власника об'єкту нерухомості, що знаходиться за адресою с. Червона Слобода, вул. Рибальська, Черкаського району, Відповідач придбала даний об'єкт. Проте до сьогоднішнього дня не оплатила надані мною послуги по пошуку об'єкту нерухомості.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Мною, як стороною Договору, були виконані всі умови:

- в необхідний строк я знайшла об'єкт нерухомості, який підходив Відповідачу;

- показала даний об'єкт Відповідачу для прийняття рішення щодо купівлі-продажу;

- надала всю інформацію про стан об'єкту нерухомості та його власників.

Відповідачем не було виконано його обов'язків по оплаті послуг, чим порушено п. 4 Договору та ряд статей законодавства.

Позивачем було виконано і всі вимоги статті 901 Цивільного кодексу України (За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором). Відповідач порушив пряму вимогу закону щодо оплати відповідних послуг.

Оскільки ціна послуг вираховується в розмірі 2% від ціни об'єкту нерухомості, вказаної в п. 1.2., то розмір заборгованості Відповідача становить 600,00 доларів США, що станом на 13 квітня 2010 року становить 4 тис. 758 грн. (курс НБУ – 7,93).

На підставі вищенаведеного та у відповідності до статей 526 та 901 Цивільного кодексу України, статей 3, 15, 107, 214 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду;

2. Стягнути із Сергеєнко Олександри Олександрівни на мою користь 4 тис. 758 грн.;

3. Судові витрати покласти на Відповідача;

Додатки:

1. Копія Договору;

2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію СПД;

3. Копія Свідоцтва про сплату єдиного податку;

4. Ксерокопія Паспорту;

5. Ксерокопія ідентифікаційного коду;

6. Копії документів про сплату судових витрат;

7. Копія позовної заяви для відповідача.

 

"__"_______ 2010 року

 

Фізична особа підприємець                    І.І. Іваненко

Примітка до позовної заяви про стягнення коштів:

1. Даний позов був підготовлений для агенства нерухомості, якому клієнт не виплатив обумовлену в договорі комісійну винагороду.

2. Позов був виграний. Проте радості від цього великої не було. Справа в тому, що в пункті договору щодо оплати послуг агенству нерухомості було вказано 2% від вартості проданого об’єкта нерухомості. Агентство надіялося на реальну вартість, а не на ту, яка вказана в договорі купівлі-продажу. В договорах купівлі-продажу ціна об’єктів нерухомості часто занижується для зменшення податків та державного мита. Я зразу вказав на цей недолік договору. Його в майбутньому було виправлено.

Banner - CTA V1

Back to top