Banner - CTA V2

до Соснівського районного суду м. Черкаси
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

Позивач:                                                 Іванова Ольга Юріївна
18021, м. Черкаси, вул.Десантників, 6yд. 3, кв. 5

Відповідач 1:                                           Федорук Надія Олексіївна
18000, м. Черкаси, вул. Маршала Третяка, буд. 51

Відповідач 2:                                          Корієнко Юрій Олексійович
18000, м. Черкаси, вул. Маршала Третяка, 6yд. 51

Треті особи:                                           1. Черкаська міська Рада
місцезнаходження:
18000 м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 36
36-01-62

2. Комунальне підприємство «ЧООБТІ»
місцезнаходження:
18000 м. Черкаси, вул. Університетська, 33/1


Позовна заява
про визначення розміру часток у
приватній спільній сумісній власності

18.02.1996 р. даритель – Корієнко Ганна Іванінвна подарувала мені – Івановій Ользі Юріївні, 18.02.1976 р.н. за договором дарування житлового будинку від 18.02.1996р. зареєстрованого в реєстрі за № 123, а також Федорук Надії Олексіївні та Корієнко Юрію, 27/100 (двадцять сім сотих) частин житлового будинку (загальна площа – 116,1 кв.м., житлова площа – 68,4 кв.м.) з відповідною частиною надвірних споруд (Д - льох, Е – сарай, Ж – гараж, В – літня кухня, 3, 4 – вбиральня, К – гараж, Г – сарай, № 1-7 – огорожа, 1 - відмостка), що знаходяться в м. Черкасах, по вул. Маршала Третяка, буд. 51 і розташовані на земельній ділянці площею 420 кв.м. яка була надана в користування згідно із рішенням № 1234а від 15.11.1979 р.
 Вказаний договір дарування житлового будинку було посвідчено 20.02.1996 р. Висоцькою Світланою Іванівною, приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі за № 123. 
Відповідно до ст. 368 ЦК України, спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.
Право спільної сумісної власності є одним із видів права спільної власності. Разом з тим, право спільної сумісної власності відрізняється від права спільної часткової власності за такими ознаками: 1) визначеністю часток, оскільки у спільній частковій власності частка кожного із співвласників не визначена, тоді як у спільній частковій власності частки визначаються законом або домовленістю сторін; 2) підставами виникнення й припинення права спільної власності, тобто, на відміну від підстав виникнення спільної часткової власності, право спільної сумісної власності виникає лиш у випадках, передбачених законом чи договором; 3) характером внутрішніх правовідносин спільної власності.
 Після укладення даного договору в нотаріальному порядку та його подальшої реєстрації в КП «ЧООБТІ» ми, сторони по справі набули права спільної сумісної власності на житловий будинок з відповідними надвірними спорудами за адресою м. Черкасах, по вул. Маршала Третяка, буд. 51 які розташовані на земельній ділянці площею 420 кв.м.

Станом на момент укладання договору дарування, діяли норми Земельного Кодексу України, прийнятого 18.12.1990 року, а з 01.01.2002 року набрав чинності новий Земельний Кодекс України, який діє і на сьогодні.
Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Розділу ХІ нині діючого ЗК України, закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим кодексом, діють в частині, що не суперечить цьому Кодексу. А тому слід зробити висновок, що при вирішенні спору, необхідно керуватися нормами діючого Земельного законодавства тобто діючим ЗК України.
У відповідності до ч. 1. ст. 30 Земельного Кодексу України (в редакції 1991 р.), ч. 1 ст. 120 ЗК України (в редакції 2001 р.), ч. 2 ст. 377, ч. 3 ст. 415 ЦК України, з переходом до нас права спільної сумісної власності на 27/100 частки у домоволодінні № 51 по вул. Маршала Третяка у м. Черкаси, до нас перейшло й право користування земельною ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі, що й попередньому власнику будівлі (споруди), тобто площею 420 кв.м.

Згідно із статтею 369 ЦК України, співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Варто зазначити, що існує загальне правило відповідно до якого співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно. Водночас зазначена норма статті є диспозитивною, у зв’язку з чим співвласники мають право визначити свої повноваження щодо належного їм майна на праві спільної часткової власності за домовленістю між собою, тобто реалізація певних правомочностей (володіння та користування) щодо спільного майна здійснюється за взаємною згодою всіх співвласників.

На сьогоднішній день, між нами як співвласниками цього майна виникають непорозуміння та суперечки з приводу користування, утримання та збереження цього майна і угоди про спосіб виділення в натурі його частки із сумісного спільного володіння не досягнуто.
Так, згідно до ст. 370 ЦК України, у разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю між ними, законом або рішенням суду.
При праві спільної сумісної власності розмір частки кожного з співвласників є не визначеним, це не позбавляє мене права на виділ частки з майна, що належить мені на праві спільної сумісної власності, у натурі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 368-370 ЦК України, статтею 3, 114, 118-120 ЦПК України, -

ПРОШУ:

1) Відкрити провадження по справі;

2) Визнати за мною, Івановою Ольгою Юріївною, право власності на 9/100 (дев’ять сотих) частин житлового будинку з відповідною частиною надвірних споруд (Д - льох, Е – сарай, Ж – гараж, В – літня кухня, 3, 4 – вбиральня, К – гараж, Г – сарай, № 1-7 – огорожа, 1 - відмостка), що знаходяться в м. Черкасах, по вул. Маршала Третяка 51 з 27/100 частин житлового будинку із відповідною частиною надвірних споруд, що належить сторонам по справі на праві спільної сумісної власності відповідно до договору дарування житлового будинку від 18.02.1996 р.

3) Визнати за мною, Івановою Ольгою Юріївною, право користування на 9/100 (дев’ять сотих) частин земельної ділянки, з 27/100 частин земельної ділянки, що належить сторонам по справі на праві користування відповідно до договору дарування житлового будинку від 18.02.1996 р.

4) Визначити частки в спільній сумісній власності у подарованому житловому будинку з відповідними надвірними спорудами, та земельної ділянки за адресою м. Черкасах, по вул. Маршала Третяка, 51 між сторонами по справі – по 9/100 часток кожному.

5) Стягнути судові витрати (державне мито, та ІТЗ судового процесу) з Відповідачів – на мою користь порівну.


Додатки:
1) Копії Паспортних даних позивача;
2) Копія Договору дарування житлового будинку;
3) Копія технічного паспорту від 11.12.2010р.;
4) Примірники позовних заяв з додатками – Відповідачам;
5) Квитанції про сплату державного мита та ІТЗ розгляду судової справи – суду.

«___»_________________ 2011 р. Іванова О.Ю.

 

Примітка до позовної заяви про визначення розміру часток у приватній спільній сумісній власності:

1. Якщо Ви уважно прочитали текст даного позову, то напевно й зрозуміли його зміст. Даний позов був необхідний для того, щоб відповідачі, ознайомившись із його змістом надали свої заперечення до нього та відповідні докази, а саме документи. В ході судового засідання, було з'ясовано, що один із відповідачів викупив частку у іншого, без відома позивача. В подальшому в судовому порядку, все було оскаржено та скасовано, що дуже обурило одного із Відповідачів.

2. Якщо дійсно маєте виділити свою частку в натурі, готуйтесь до експертизи, клопотання про призначення якої, знаходиться на нашому сайті.

 

Banner - CTA V1

Back to top