Banner - CTA V2

до Соснівського районного суду м. Черкаси
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
Позивач:                                             Жук Ольга Іванівна
місцепроживання:
18000, м. Черкаси, вул. Крилова, буд.11/1,
м.т.: (093) 660-42-38
Відповідач 1:                                           Орел Олег Олегович
місцепроживання:
18000 м. Черкаси, вул. Ільїна, буд. 11/2
Відповідач 2:                                       Черкаська міська Рада
місцезнаходження:
18000 м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 36
36-01-62


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про встановлення порядку користування земельною ділянкою
та усунення перешкод у її приватизації

Відповідно до ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Відповідно до ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому законом, звертатися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
 Так, згідно договору дарування від 03.03.1976 р., засвідченого старшим нотаріусом першої Черкаської державної нотаріальної контори Філенко І.А., за реєстровим № 1-123, свідоцтва про право на спадщину від 11.11.1975 р. посвідченого старшим нотаріусом першої Черкаської державної нотаріальної контори Філенко І.А. за реєстровим № 1-1234 та свідоцтва про право на спадщину від 12.03.1992 р. виданого першою Черкаською державною нотаріальною конторою я, Жук Ольга Іванівна отримала у спадок частину будинку, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. крилова 11/1, частка якого складає 29/50.

 Таким чином, на сьогоднішній день я є співвласником будинку № 11/1 по вул. Крилова що у м. Черкаси. Окрім належності мені на праві приватної власності частини будинку, співвласниками іншої частини будинку за зазначеною адресою також, відповідно до наданої 12.09.2008 р. довідки КП «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» є Копчена Ельвіра Сігизмундівна; Орел Ігор Олегович; Орел Олег Олегович. Даним співвласникам належить на праві особистої власності рівні частки по 7/50 кожному, право на які у них виникло на підставі свідоцтва про право на спадщину виданого державною нотаріальною конторою від 18.11.1995 р. за реєстровим № 1-5384.
 Співвласники будинку: Орел Ігор Олегович – помер, хто є спадкоємцем його частки у домоволодінні в розмірі 7/50 мені не відомо, Копчена Ельвіра Сігизмундівна виїхала за кордон та не проживає на території України. Вказані обставини може підтвердити Відповідач 1.

01.02.2008 р. мною було подано заяву до Черкаської міської ради про передачу мені у приватну власність земельної ділянки. Зміст вказаної заяви був продиктований мені працівником Черкаської міської ради. Таким чином, нічого не підозрюючи я склала дану заяву та надала її для розгляду та прийняття Черкаською міською радою відповідного рішення з цього питання.
Оскільки відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України, та Закону України «Про місцеве самоврядування» заяви про надання земельних ділянок у власність розглядаються на пленарній сесії відповідної міської ради, то відповідно результат такого розгляду повинен оформлятися окремим рішенням міської ради, а не листом заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Д. Стрижака від 13.02.2008 р. за вих. № 1234-1 в якому мені було повідомлено про необхідність звернутися в організацію, що має ліцензію на виконання даного виду землевпорядних робіт.
Отже, Відповідачем 2 фактично залишено мою заяву без розгляду, оскільки жодного рішення по ній останній не приймав, що змушує мене звертатися за захистом мого права до суду. Крім того, при розгляді моєї заяви були порушені строки такого розгляду.
Таким чином, я звернулась до землевпорядної організації ТОВ «Геоцивілпроект». 13 травня 2008 року, технік-землевпорядник вказаної організації Тимошенко І.А. після проведення обмірів, виготовив мені два акти встановлення та погодження меж земельної ділянки по вул. Крилова 11/1. Після того, коли я ознайомилась з наданими актами, в одному з яких передбачалося надання мені земельної ділянки площею 216 м? в оренду, я одразу відмовилась їх підписувати.
Черкаська міська рада та ТОВ «Геоцивілпроект» не пояснили мені, чому саме цю частину земельної ділянки яка знаходиться в фактичному моєму користуванні я повинна орендувати на договірній основі терміном на 2 роки, та після закінчення вказаного терміну, Черкаська міська рада могла не пролонговувати зі мною договір оренди землі та фактично відібрати в мене цю земельну ділянку та надати іншій особі. Всі ці обставини та дії органу місцевого самоврядування порушують мої права як землекористувача.
Вважаю, що Черкаська міська рада таким чином порушила порядок здійснення відповідних організаційних заходів, що передують отримання мною права власності на земельну ділянку, право на яку я маю відповідно до закону.

Пункт в) ч. 2 ст. 89 ЗК України зазначає, що земельні ділянки співвласників жилого будинку перебувають у спільній сумісній власності. Ми разом з Відповідачем 1 дійсно спільно користуємось закріпленою за нашим будинком землею, проте кожен з нас має окремий вхід до своєї частини будинку і веде окреме господарство. Тепер же я маю намір розподілити між мною та Відповідачем 1 земельну ділянку по вул. Ільїна 118 в натурі та приватизувати належну мені частку, з тим щоб отримати державний акт на право власності на землю. Проте передумовою цього є встановлення порядку користування землею.
Відповідно до ч. 4. ст. 120 ЗК України, при переході права власності на будівлю та споруду до кількох осіб право на земельну ділянку визначається пропорційно часткам осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у договорі відчуження будівлі і споруди.

У відповідності з ч. 1 ст. 30 ЗК України (в редакції 1991 р.), ч. 4 ст. 88 ч. 1 ст. 120 ЗК України (в редакції 2001 р.), ч. 2 ст. 377, ч. 3 ст. 415 ЦК України, з переходом до мене права власності на частину вищевказаного домоволодіння, до мене перейшло й право користування земельною ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі, що й попередньому власнику будівлі (споруди). Тобто учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на отримання в його володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому частки.
Згідно до даних Технічного паспорту від 12.02.1992 р. на житловий будинок № 11/1 по вул. Крилова що у м. Черкаси, загальна площа ділянки яка знаходиться у фактичному користуванні складає 1534 м?. 
За таких обставин виходить, що належна мені 29/50 частини будинку є еквівалентом частини земельної ділянки що знаходиться у фактичному нашому з Відповідачем 1 користуванні та складає: (1534 м? ? 50) x 29 = 889,72 м?, тобто саме такий розмір спільної земельної ділянки відповідає розміру належної мені частини будинку № 11/1 по вул. Крилова що у м. Черкаси.
Відповідно до п. г) ч. 1 ст. 121 ЗК України я маю право на безоплатну передачу мені земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розмір в містах якої повинен бути - не більше 0,10 гектара. Безоплатна передача земельних ділянок для зазначених цілей здійснюється лише один раз.
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про власність» громадяни України мають право на одержання у власність земельних ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка); садівництва; дачного і гаражного будівництва.
Розмір земельної ділянки що знаходиться в моєму користуванні пропорційний частці мого домоволодіння та складає 0,0889 га., і не перевищує встановлені законом норми, тому вважаю, що є всі підстави для визнання за мною права власності на земельну ділянку яка розташована за адресою м. Черкаси, вул. Крилова 11/1 та використовується мною за призначенням, а саме для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, тому вважаю що є всі підстави, для визнання за мною права власності на вказану частину земельної ділянки.

Враховуючи все вищевикладене та керуючись ст. ст. 88, 89,118, 120 ЗК України, ст. ст. 377, 415 ЦК України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, -

прошу:

1. Прийняти позовну заяву до провадження;

2. Визначити порядок користування земельною ділянкою розміром 1534 м? розташованою за адресою вул. Крилова 11 що у м. Черкаси, між мною і Відповідачем 1 згідно з нашими частками у праві власності на житловий будинок, який розташований по вул. Крилова 11 що у м. Черкаси;

3. Визнати за мною право на приватизацію земельної ділянки в розмірі, що відповідає моїй частці у домоволодінні по вул. Крилова 11/1 в м. Черкаси а саме 29/50 від загального розміру земельної ділянки що знаходиться у нашому спільному із Відповідачем 1 користуванні;

4. Зобов’язати Черкаську міську раду здійснити приватизацію на мою користь земельної ділянки розташованої по вул. Крилова 11/1 у м. Черкаси в розмірі, що відповідає моїй частці у домоволодінні по вул. Крилова 11/1 в м. Черкаси а саме 29/50 від загального розміру земельної ділянки що знаходиться у нашому спільному із Відповідачем 1 користуванні;

5. Стягнути з Відповідачів на мою користь судові витрати (сплата державного мита та витрати з ІТЗ розгляду судової справи).

Додатки:
1) Копія паспортних даних – на 1 арк.;
2) Копія договору дарування – на 2 арк.;
3) Копія свідоцтва про право на спадщину - на 1 арк.;
4) Копія свідоцтва про право на спадщину – на 1 арк.;
5) Копія технічного паспорту – на 4 арк.;
6) Копія довідки ЧООБТІ – на 1 арк.;
7) Копія моєї заяви – на 1 арк.;
8) Копія відповіді – на 1 арк.;
9) Копія Акту на земельну ділянку площею – на 1 арк.;
10) Копія Акту на земельну ділянку площею – на 1 арк.;
11) Два примірника позовної заяви з відповідними додатками для відповідачів;
12) Квитанції про оплату держмита та витрат з ІТЗ розгляду справи – суду.

"___" _________________ 2010 р.  О.І.Жук

 

Примітка до позовної заяви про встановлення порядку користування земельною ділянкою та усунення перешкод у її приватизації:

1. Дана стратегія, потребує неабиякої Вашої витримки. Підготуйтеся до тривалої війни із сторонами по справі, тим паче, якщо це ваш сусід з яким Ви не змогли добровільно домовитися. Чекайте можливих зустрічних позовів. Готуйтесь до додаткових витрат пов'язаних із проведенням експертизи.

 

 

Banner - CTA V1

Back to top