Banner - CTA V2

 

до Маньківського районного суду Черкаської області
20100, Черкаська область, смт. Манькiвка, вул. Ленiна, 8
Позивач:                                                                    Гук Тетяна Михайлівна
місцепроживання:
201112, Черкаська обл., Маньківський район, с. Верхнячка, 
вул. Артема, 10
м.т.: (067) 123-45-52
Відповідач:                                                                          Гук Федір Іванович
11.01.1978 р.н.
місцепроживання:
20112, Черкаська обл., Маньківський район, с. Верхнячка, 
вул. Артема, 15
м.т.: (097) 123-12-23

 

Ціна позову: 10000 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поділ спільного майна подружжя

 

10.01.1999 року, між мною і Відповідачем – Гуком Ф.І., був укладений шлюб.
 Від шлюбу маємо двох неповнолітніх дітей, доньку – Гук Інну Федірівну, народжену 21.09.1995 р. та сина – Гук Владислава Федоровича, народженого 12.01.2003 р., батьком яких є Відповідач.
 В період шлюбу у липні 1999 року за спільні кошти мною та Відповідачем на підставі договору купівлі-продажу жилого будинку від 11.07.1999 року набуто нерухоме майно – житловий будинок, що знаходиться в с. Верхнячка, вул. Артема, 10, Маньківського району, Черкаської області, вартість якого становила 10000 грн.
 Даний житловий будинок, являється об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, тобто моєю, Гук Тетяни Михайлівни, власністю та власністю мого колишнього чоловіка – Гук Федіра Івановича.
На сьогоднішній день ми з Відповідачем не домовились про порядок поділу нерухомого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).


12.02.2007 р. Маньківський районний суд Черкаської області прийняв рішення щодо задоволення мого позову до Відповідача Гук Федіра Івановича про стягнення аліментів. Станом на 01.06.2011 р., заборгованість Відповідача по сплаті аліментам на користь наших дітей, складає 5000 грн. 00 коп. Також в даному рішенні вказано, що з грудня 2006 року сімейно-шлюбні стосунки з Відповідачем припинені.
Відповідно до ст.70 СК України у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
Згідно ст.70 СК України майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення. Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, допускається лише за його згодою.

Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України в постанові від 21 грудня 2007 р. «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» поділ спільного майна подружжя здійснюється за правилами, встановленими статтями 69-72 СК та ст. 372 ЦК. Вартість майна, що підлягає поділу, визначається за погодженням між подружжям, а при недосягненні згоди - виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи. Вирішуючи питання про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, суди мають застосовувати положення частин 4, 5 ст. 71 СК щодо обов'язкової згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації та попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду. За відсутності такої згоди присудження грошової компенсації може мати місце з підстав, передбачених ст. 365 ЦК, за умови звернення подружжя (одного з них) до суду з таким позовом (ст. 11 ЦК) та попереднього внесення на депозитний рахунок суду відповідної грошової суми. У разі коли жоден із подружжя не вчинив таких дій, а неподільні речі не можуть бути реально поділені між ними відповідно до їх часток, суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їх спільній частковій власності.

 

Вважаю, що такі обставини як наявність заборгованості у Відповідача по сплаті аліментів на дітей, відсутність у Відповідача взагалі інтересу до їх подальшої долі, та його незацікавленості щодо нерухомого майна є також істотними обставинами. Тому прошу суд, при вирішенні даного спору відступити від рівності часток подружжя та в рахунок погашення заборгованості Відповідача по сплаті аліментів у сумі 5000 грн. 00 коп., визнати за мною право власності на житловий будинок, що знаходиться в с. Верхнячка, вул. Артема 10, Маньківського району, Черкаської області розташований на земельній ділянці площею 0,19 г з усіма наявними на ньому господарськими будівлями та спорудами.

Враховуючи все вищевикладене та на підставі ст.ст. 60, 70, 71 СК України, ст. 372 ЦК України,

 

ПРОШУ:

1) Прийняти позовну заяву до розгляду та задовольнити її в повному обсязі;

2) Визнати за мною, Гук Тетяною Михайлівною право власності на житловий будинок, що знаходиться в с. Верхнячка, вул. Артема 10, Маньківського району, Черкаської області розташований на земельній ділянці з усіма наявними на ньому надвірними господарськими будівлями та спорудами.

3) В зв’язку із визнанням права власності за мною, Гук Тетяною Михайлівною на житловий будинок, що знаходиться в с. Верхнячка, вул. Артема 10, Маньківського району, Черкаської області розташований на земельній ділянці з усіма наявними на ньому надвірними господарськими будівлями та спорудами, визнати заборгованість Відповідача у сумі 5000 грн. 00 коп., по сплаті аліментів на дітей Гук Інну Федірівну, 21.09.1995 р.н. та сина – Гук Володимир Федорович, 12.01.2003 р.н., такою що є погашеною.

4) Судові витрати (сплата державного мита ти витрати з ІТЗ) стягнути на мою користь з Відповідача.


Додатки:
1) Квитанція про сплату держмита ¬ тільки суду;
2) Квитанція про сплату ІТЗ розгляду справи ¬ тільки суду;
3) Копія свідоцтва про розірвання шлюбу;
4) Копії свідоцтв про народження дітей;
5) Копія договору купівлі-продажу будинку від 11.07.1999 р.;
6) Копія технічного паспорту на будинок;
7) Копія рішення Маньківського районного суду від 12.02.2007 р;
8) Копія довідки № 123/23-12 від 10.06.2011р. щодо заборгованості Відповідача по сплаті аліментів; 
9) Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача по справі

«____»______________2011р. Т.М.Гук

 

Примітка до позовної заяви про поділ спільного майна:

1. Суд відступає від рівності часток подружжя, та визнає право власності на спільно набуте майно, скажімо за жінкою, в більшій частці (3/5), оскільки діти переважно після розірвання шлюбу залишаються жити разом із жінками.

2. Суд може додатково знайти підстави для визнання за жінкою права власності на все майно, якщо жінка надасть додаткові докази та факти що можуть бути такою підставою.

Banner - CTA V1

Back to top